...
Сховища даних PDF Печать E-mail

Сховища даних

Сховище даних (Data Warehouse) являє собою предметно-орієнтоване, прив’язане до часу і незмінне зібрання даних для пі-дтримування процесу прийняття керуючих рішень. Дані у схо-вище надходять з оперативних систем, призначених для автома-тизації бізнес-процесів, а також із зовнішніх джерел, (наприклад, зі статистичних звітів). Головним призначенням сховища є на-дання інформації для аналізу в одному місці та в інтуїтивно зро-зумілій структурі.
Під сховищем не обов’язково розуміти велике скупчення да-них. Для маленьких сховищ призначений окремий термін — Data Marts (кіоски даних, або вітрини даних). Вітрина даних може являти собою спеціалізоване сховище, яке обслуговує один з напрямів діяльності компанії (наприклад, облік персоналу або маркетинг). Залежно від способу утворення вітрини даних поділя-
ються на залежні, інформація в які вибирається зі сховища да-них, та незалежні, що безпосередньо наповнюються із джерел даних після необхідної структуризації та агрегації.
Сховища даних слугують місцем збереження та джерелом ін-формації для засобів оперативного аналітичного оброблення да-них OLAP і можуть мати різну модель побудови — MOLAP (ба-гатовимірну), ROLAP (реляційну) або HOLAP (гібридну).І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >