...
Розрахункова робота з маркетингу на тему: “Методи оцінки конкурентних позицій та їх застосування на підприємстві” PDF Печать E-mail

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………... 3

1. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару……………………………………………………………………….5

 

2. Організаційно – економічна характеристика та спеціалізація підприємства…………………………………………………………... 11

 

3. Фінансові результати виробничо – збутової діяльності підприємства…………………………………………………………....15

 

4. Оцінка конкурентоспроможності та рейтинг продукції підприємства……………………………………………………………20

 

5. Управління якістю продукції підприємства…………………….....24

 

Висновки……………………………………………………………………....27

Список використаних джерел………………………………………………..29

 

 

Вступ

Функціонування підприємства в умовах переходу до ринкової економіки зумовлює необхідність підсилення ринкової орієнтації господарчої політики. Орієнтація, що забезпечує не лише дальше вдосконалення її діяльності підвищення рівня роботи, а й активізацію всього комплексу комерційних відносин і у виробництві, і в торгівлі.

Маркетинг  - (ринок), одна із систем управління підприємством, що передбачає врахування всіх процесів, які відбуваються на ринку, для прийняття господарських рішень.

Маркетинг - це управлінська концепція, яка забезпечує ринкову орієнтацію виробничо-збутової  діяльності підприємства, а також системи управління, яка передбачає скоординовану і спрямовану на вивчення ринків збуту діяльності, пристосування виробництва до їхніх потреб, активного впливу на ринкові процеси і споживачів з метою збільшення збуту й отримання високих прибутків.

Основними елементами концепції маркетингу є: нужда, потреби і попит; продукти (товар, послуги та ідеї); цінність, витрати і задоволення; обмін і трансакції; відносини між партнерами і системами взаємодії; ринки; активні суб'єкти ринку і передбачуваний покупець.

Мета маркетингу, з одного боку - створити умови для пристосування виробництва до суспільного попиту, потреб ринку; розробити систему організаційно-технічних заходів для вивчення ринку; інтенсифікація збуту; підвищення конкурентоспроможності товарів з метою одержання максимального прибутку, а з іншого боку - шляхом використання засобів, прийомів, усієї системи маркетингу впливати на сферу реалізації: попит, пропозицію, ціни, умови збуту, канали розподілу.

 

 

1. Маркетингове розуміння конкурентоспроможності товару.

В умовах ринкової економіки визначальним чинником для завоювання бажаної позиції підприємства на ринку стає конкурентоспроможність товару

Конкурентоспроможність товару з погляду маркетингу - це перевага товару на ринку, що сприяє збуту його в умовах конкуренції.

Однак це загальне поняття розкривається через дві основні групи показників: якість товару і сумарні витрати споживача (ціна споживача).

Складовими якості товару є: технічний рівень і корисність товару для споживача, що розкривається через його функціональну відповідність;діапазон можливостей товару, крім базової функції;соціальні, естетичні, екологічні, гігієнічні властивості, а також довговічність і надійність у споживанні і відповідність встановленим нормам та стандартам. Окрім того, до складових якості відносять дизайн, імідж товару або марки; діапазон, швидкість і ефективність послуг, тобто конкурентоспроможний, продажний і конкурентоспроможний сервіс. Рівень якості покликаний забезпечувати позицію товару на цільовому ринку.

Якість товару з погляду покупця-це міра відповідності всієї сукупності характеристик і властивостей товару сукупності потреб і очікувань покупця.

Для виробників поняття якість значно ширше. Воно визначає насамперед ефективність їхньої маркетингової діяльності, таку як витрати виробництва, рівень цін і т. под.

Усю продукцію, яку пропонують на ринку для продажу, можна умовно поділити на чотири групи, що визначають рівень якості:

- вищий рівень якості;

 

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >