...
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА: „ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ" PDF Печать E-mail

ЗМІСТ

Вступ

1. Суть і значення маркетингу в сучасній економіці

1.1. Побудова (удосконалення) організаційної структури управління маркетингом

1.2. Організаційна культура і створення умов для ефективної роботи служб маркетингу

1.3. Організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими підрозділами підприємства

 

2. Організаційно-економічна характеристика та спеціалізація підприємства

3. Аналіз формування ринку та організація збуту продукції

4. Фінансові результати виробничо-збутової діяльності підприємства

5. Способи ефективної організації маркетингу на підприємстві Висновки

Список використаних джерел

 

з 1. Суть і значення маркетингу в сучасній економіці

1.1. Побудова (удосконалення) організаційної структури управління

маркетингом

Організація маркетингової діяльності, або маркетингу, охоплює:

1) побудову (удосконалення) організаційних структур управління маркетингом;

2) організаційну культуру і створення умов для ефективної роботи працівників маркетингових служб;

3) організацію ефективної взаємодії маркетингових та інших служб підприємства.

Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на таких

основних принципах: •простота маркетингової структури;

•забезпечення ефективної системи зв'язків між підрозділами; •невелике число ланок маркетингової структури;

•гнучкість і пристосованість до змін маркетингового середовища функціонування.

Організаційна структура управління маркетингом і рівень її функціонування, поряд з обраною корпоративною стратегією, має першорядне значення для забезпечення досягнення мети підприємства.

Організаційну структуру маркетингової діяльності на підприємстві можна визначити як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, котрі займаються тією або іншою маркетинговою діяльністю.

Службу маркетингу створюють, передусім, для забезпечення гнучкого пристосування всієї діяльності торговельного підприємства до економічної ситуації (прибутки, ціни, кон'юнктура), що змінюється, і до потреб споживачів на ринку.

Служба маркетингу в умовах ринкової економіки — це та ланка в управлінні

Географічна (регіональна) організація — це об'єднання маркетингових дій у службах, утворених відповідно до території) яку вони обслуговують, тобто організаційна структура управління маркетингом, в якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними районами.

Застосування структури доцільне, коли:

територіальний  радіус  дій  дуже  великий,  що  ускладнює  спеціалізацію маркетингових дій;

територіальні ринки відрізняються між собою, що зумовлює відмінності маркетингової стратегії;

через ускладнення спеціалізації маркетингових дій виникає необхідність у створенні регіональних підрозділів, які мають значну самостійність.

Переваги цієї оргструктури: торгові агенти, котрі проживають на територіях, які вони обслуговують, краще знають клієнтів, ефективніше працюють з мінімальними витратами коштів і часу. Недоліки цієї структури: дублювання робіт і проблеми координації.

Така організація дозволяє краще знати своїх споживачів на території, що обслуговується, і ефективно працювати з мінімальними витратами часу і коштів.

Цю структуру управління маркетингом іноді називають регіональною або територіальною організацією маркетингу.

Продуктова (товарна) організація служби маркетингу — організаційна структура управління маркетингом, в якій за розробку та реалізацію стра-тегічних і поточних планів маркетингу для групи продуктів або певного продукту відповідає керівник, якому підлягають працівники, котрі виконують всі необхідні для цієї групи (продукту) функції маркетингу.

ООрганізація   за   товарною   ознакою   (галузева)   доцільна   при   широкому

асортименті товарів, різко відмінних один від одного. Керівнику з товарної

номенклатури підлягають керівники з груп товарів, а їм — керівники з товару.

Дану роботу можна придбати по замовленню!
 

Яндекс.Метрика >