...
Програмні агенти PDF Печать E-mail

Програмні агенти

Програмні агенти являють собою автономні програмні модулі, призначені для автоматичного виконання специфічних задач з моніторингу комп’ютерних систем і пошуку інформації.
За місцем використання програмні агенти поділяються на три групи: для настільних систем, для intranet-мереж і для Internet. Прикладами агентів для настільних систем є «майстри» (Wizards), які автоматично налаштовують прикладні програми відповідно до побажань користувача, та «офісні помічники» (Office Assis¬tants), які вносять пропозиції з підвищення продуктивності на базі спостережень за діями користувачів (технологія MemoryAgent компанії IBM). У корпоративних мережах програмні агенти мож¬на використовувати для автоматизації процесів управління по-
токами даних, пошуку у базах даних та організації взаємодії між різними компонентами системи. У мережі Internet агента можна запрограмувати на електронні покупки, на пошук інформації за заданими критеріями. Прикладами таких систем є система Bargain¬Finder і система PointCast компанії Andersen Consulting.
За можливістю переміщення у середовищі ІС програмні агенти поділяються на стаціонарні та мобільні. Мобільні агенти — це програми, що переміщуються в Internet від вузла до вузла, виконуючи різноманітні функції (наприклад, пошук інформації і продуктів).
Основними характеристиками програмних агентів є їх функ-ціональні можливості, можливості обміну інформацією, автоном-ність, ступінь інтелектуальності тощо. У разі використання мобі-ль¬них агентів спеціальної уваги потребують проблеми конфіденційності інформації про користувача та інформаційної безпеки.
Для створення програмних агентів використовуються методи колаборативної фільтрації (передбачається видача індивідуаль-ним користувачам рекомендацій, підготовлених на базі відомос-тей про вподобання деякого угруповання користувачів), методи нейронних мереж, нечіткої логіки і т. ін.
До класу пошукових агентів належить система моніторингу IT-Observer компанії FINPORT Solutions, призначена для автома-тичного сканування інформаційного простору Internet (серверів новин, Internet-газет, сайтів ЗМІ, інформаційних агентств, спеціа-лізованих тематичних сайтів); пошуку інформації за заданими критеріями; формування добірок публікацій та оглядів. Викорис-тання IT-Observer забезпечує:
•    необмежене розширення сканованих джерел інформації;
•    індивідуальний вибір джерел і критеріїв пошуку;
•    автоматичне сканування Internet-ЗМІ та формування бази публікацій за заданими параметрами (джерело, тема, об’єкт);
•    генерація попереджувальних сигналів клієнту щодо появи матеріалів, які відповідають заданим критеріям;
•    пошук матеріалів у сформованій базі даних за певними ознаками;
•    експорт доступних архівних матеріалів джерел для ретро-спективного аналізу історії подій.
IT-Observer уможливлює створення власної динамічно онов-люваної бази даних для використання персоналом організації, ві-дслідковування ланцюжків подій; автоматичне наповнювання корпоративних сайтів профільною інформацією, аналіз власних маркетингових заходів і т. ін.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >