...
Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер» PDF Печать E-mail

Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер»

Виникнення концепції «клієнт-сервер» пов’язане з розвитком розподіленого оброблення даних. Згідно з держстандартом роз-поділене оброблення даних — це оброблення даних, за яким між станціями оброблення даних розподілені деякі або всі функції оброблення, зберігання і керування (ДСТУ 2400-94).
Архітектура «клієнт-сервер» передбачає розподіл обчислюваних задач між сервером і клієнтом. Клієнт — це однокористувацька робоча станція, яка виконує функції взаємодії з користувачем, здатна здійснити необхідні обчислення і забезпечує приєднання до віддалених обчислювальних ресурсів з базами даних, до засобів їх оброблення і засобів організації інтерфейсів. Сервер являє собою одно- чи багатопроцесорний комп’ютер з розділюваними пам’ят¬тю, обробленням даних, комунікаційними засобами та засобами управління периферійним обладнанням. Клієнт-серверна технологія допускає можливості оптимізації обчислювального процесу за-вдяки раціональному розподілу задач між сервером і клієнтом. Сучасні інформаційні системи менеджменту для організацій і підприємств здебільшого мають клієнт-серверну архітектуру.
Залежно від розподілу виконуваних функцій між клієнтськими робочими станціями та сервером розрізняють різні моделі ар-хітектури «клієнт-сервер». Для створення розподілених інформа-ційних систем з віддаленим доступом до баз даних використо-вуються RDA (Remote Data Access) — модель віддаленого доступу до даних, DBS (Data Base Server) — модель серверу бази даних, AS (Application Server) — модель серверу прикладних програм. DBS-модель реалізовано в СУБД InterBase, Oracle, Informix, Ingres, Sybase та ін. AS-модель використано за побудови корпоративної інформаційної системи SAP R/3 та системи AXAPTA.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >