...
Курсова робота: Шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві PDF Печать E-mail

Зміст

 

Вступ З

1. Теоретичні основи фінансового планування

1.1 Зміст завдання фінансового планування 5

1.2 Принципи і методи фінансового планування   11

2. Фінансове планування на підприємстві

2.1 Аналіз динаміки доходів і витрат підприємства 18

2.2 Планування виручки від реалізації товарів, робіт, послуг 23

2.3 Планування прибутку 31

2.4 Планування витрат за елементами та статтями 39

3. Шляхи удосконалення фінансового планування на

підприємстві   44

Висновки і пропозиції . 48

Список використаної літератури 51

Додатки   53

Звіти про фінансові результати

 

Вступ

Для економіки України на етапі переходу до ринку, фінансове планування особливо актуальне. Структурам які управляють економікою підприємства, просто необхідне передбачення процесів приватизації та демонополізації, результатів становлення різноманітних форм власності, наслідків технологічного оновлення виробництва тощо. У ході стабілізації економічної стабілізації економічної ситуації можливості для виявлення закономірностей і тенденцій соціально - економічного розвитку розширюються, підвищується ступінь передбачуваності змін в економіці. Посилюється потреба у більш глибоку і всебічному опрацюванні довготермінової і багатопланової фінансової політики. З переходом до нового етапу ринкових реформ на цих рівнях управління зростає роль спеціалістів, які вміють приймати оптимальні рішення стосовно майбутнього, постійно узгоджувати поточну діяльність зі стратегічними цілями.

На підприємстві фінансове планування слід розглядати як цілеспрямовану дію та господарську діяльність в цілому, та окремі ланки і суб’єкти господарювання з метою обґрунтування ефективності прийняття економічних та соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації політичних витрат і позитивних кінцевих результатів.

Фінансове планування як суб’єктивна діяльність людей тільки тоді дає позитивні результати, коли базується на знанні об’єктивних закономірностей суспільного розвитку, тенденцій руху фінансових ресурсів, вивчення вихідної бази, результативності раніше проведених заходів та фінансових операцій.

Головне значення у даному процесі має використання сучасних методів планування, оцінювання рішень, досягається у розрахунках на основі новітньої обчислювальної техніки, що забезпечується розвитком науки, техніки, високою кваліфікацією спеціалістів.

 

 

1 Теоретичні основи фінансового планування

1.1   Зміст завдання фінансового планування

Особливістю сучасного перехідного періоду розвитку економіки є те, що механізм ринкового регулювання суспільного виробництва перебуває в стадії зародження. Підприємства опинились в складному становищі, лишившись на одиниці із невизначеним зовнішнім середовищем, передбачуваною так і планів. Відомо, чим вищий рівень фінансового планування, тим ефективнішим є управління фінансовою діяльністю промислових, сільськогосподарських поведінкою інших суб’єктів ринкових відносин.

Саме тому сучасні умови господарювання спонукають підприємства до максимального розширення прогнозування та фінансового планування, подальшого удосконалення Фінансовий план визначає конкретну мету й передбачає детальний фінансовий розвиток об‘єднань.

Головною метою об‘єкта, що досліджується. У плані фіксуються шляхи й засоби фінансового розвитку та прийняття методології й методики розроблення як прогнозів підприємств, управлінських рішення об'єктами державної власності є досягнення оптимальності й ефективності діяльності державного сектору економіки. З огляду на це уряд останніми роками приділяв значну увагу удосконалення правових основ системи управління суб’єктами державної та у господарських товариствах із пакетом акцій держави у статутному власності, запровадив як обов'язкове фінансове планування на державних підприємствах фонді понад 50 відсотків, а також систему конкретних за процесами складання, затвердження й виконання фінансових планів одержаних підприємств.

Правовою основою фінансового планування на одержаних підприємствах є порядок визначений наказом Міністерства економіки від 25.12.00   №277   "Про   затвердження   Положення   про   порядок   складання

Дану роботу можна придбати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >