...
Курсова робота: Формування напрямків ринкової діяльності у господарстві PDF Печать E-mail

ЗМІСТ

1. Формування напрямків ринкової діяльності у господарстві 2

1.1. Організаційно-економічна характеристика господарства 2

1.2. Стан організації виробництва і використання сільськогосподарської продукції 11

1.3 Стан організації матеріально-технічного забезпечення і

збуту в підприємстві 17

1.4. Визначення частки підприємства у формуванні ринку

сільськогосподарської продукції і послуг 24

2. Планування ринкової діяльності сільськогосподарського

підприємства 26

2.1. Планування стратегії підприємства та участі

підприємства у формуванні ринку сільськогосподарської продукції

і послуг 26

2.2 Планування матеріально-технічного забезпечення 30

2.3 Планування чисельного та професійного складу

працівників 35

2.4 Планування підготовки та підвищення кваліфікації

спеціалістів і працівників 39

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

 

2

1. Формування напрямків ринкової діяльності у господарстві 1.1. Організаційно-економічна характеристика господарства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Династія" - це підприємство, яке займається виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції. Офіс підприємства знаходиться у м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Виробничі підрозділи підприємства розташовані в с. Вітківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

Відстань до обласного центру м. Хмельницький 110км, а відстань до районного центру від с. Вітківці 40км. У 2008 році товариство орендувало 498га ріллі, чисельність працівників становила - 28 чоловік, 20 з яких працювало в галузі рослинництва, 8 у галузі тваринництва.

ТзОВ "Династія" займається вирощуванням зернових, цукрових буряків, овочів, виробництвом яловичини, свинини, молока, а також реалізацією іншої продукції, робіт і послуг, реалізацією товарів.

Кліматичні умови та рельєф місцевості на території ТзОВ „Династія" є типовим для умов лісостепу. Рельєф тут переважно рівнинний з окремими підвищеннями. Клімат - помірно теплий. Кількість опадів коливається від 450 до 700 мм. Тут поширені чорноземи та сірі опідзолені ґрунти.   *

Тобто, ґрунтово-кліматичні умови сприятливі для вирощування с.-г. культур. Тут, зокрема, найкращі умови для вирощування зернових культур, особливо озимої пшениці і кукурудзи і зернобобових - гороху і технічних - цукрових буряків, картоплі і ін.

Отже, ТзОВ „Династія" знаходиться у вигідному територіальному положенні, має сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування сільськогосподарських культур, районованих в даній зоні і всі можливості для ефективного господарювання.

Спеціалізація сільського господарства - це переважний розвиток однієї або кількох галузей у виробництві тваринної продукції в окремих господарствах, регіонах, областях. Розвиток цих галузей визначає напрямок господарства.

 

з

Спеціалізація на виробництві окремих видів товарної продукції необхідна для розвитку економічної країни господарства, беруть безпосередньо участь у сільському поділі праці.

Для   визначення   спеціалізації   використаємо   таблицю    1.1.   Про   склад   і структуру товарної продукції ТзОВ "Династія".

Таблиця 1.1.

Склад і структура товарної продукції ТзОВ "Династія" 2007-2009рр.

 

Види продукції 2007р. 2008р. 2009р. В середньому за три роки

 

Сума, тис.грн Струк¬тура, % Сума, тис.грн Струк¬тура, % Сума, тис.грн Струк¬тура, % Сума, тис.грн Струк¬тура, %

Зерно 139,4 20,2 106,5 14,3 131,7 і 13,4 125,9 15,7

Цукрові буряки 1,8 0,3 - - - - 0,6 0,07

Овочі 3,2 0,5 - - - - 1,0 О,1

Інша продукція рослинництва 47,7 6,9 - - - - 15,9 1,9

Разом по рослинни-цтву 192,1 27,9 106,5 14,3 131,7 13,4 143,4 17,8

М'ясо ВРХ 23,9 3,5 22,3 3,0 3,4 0,3 16,5 2,0

Молоко 6,4 0,9 5,8 0,8 - - 4,1 0,5

Свинина 0,9 од 2,8 0,4 - - 1,2 0,1

Разом по тваринництву 31,2 4,5 30,9 4,2 3,4 0,3 21,8 2,7

Промислова продукція 3,7 0,5 - - - - 1,2 0,1

Реалізація іншої

продукції, робіт і послуг 422,1 61,3 578,6 78,0 833,6 85,1 611,4 76,2

Реалізація товарів 39,4 5,7 26,0 3,5 10,6 10,6 25,3 3,1

Всього по підприємству 688,5 100 742,0 100 979,3 100 803,2 100

Аналізуючи дану таблицю можна відмітити, що в господарстві у звітному році реалізовано сільськогосподарської продукції на 16,6% більше, ніж у 2007 році. Найбільшу питому вагу у структурі товарної продукції займає реалізація іншої продукції, робіт і послуг, так в середньому за три роки цей показник становить 76,2%. Слід відмітити, що за період дослідження грошові надходження вид зазначеного  виду  діяльності  зростають,  так  у  2007р.   було  реалізовано  іншої

 

4

продукції, робіт, послуг на 422,1 тис. грн. (61,3%), у 2008 р. - 578,6 тис. грн. (78,0%), а у 2009 р. - 833,6 тис. грн. (85,1%)

Галузь рослинництва у структурі товарної продукції займає в середньому за три роки 17,8%. Аналізуючи показники по галузі можна сказати, що простежується тенденція зменшення грошових надходжень від продукції зазначеної галузі. Порівнюючи показники розміру товарної продукції рослинництва 2009 р. з 2007р. спостерігаємо їх зменшення на 6,4 тис .грн. або на 31,5%. Підприємство займається вирощуванням тільки зернових культур.

Дану роботу можна замовити у нас на сайті! Звертайтесь по електронній адресі на головній сторінці.
 

Яндекс.Метрика >