...
Комп’ютерні інтегровані системи CIM PDF Печать E-mail

Комп’ютерні інтегровані системи CIM

Комп’ютерні інтегровані системи CIM (Computer Integrated Manufacturing) починають впроваджуватися з 90-х років. Цей на-прям у розвитку комп’ютеризації підприємств передбачав інтег-рацію систем MRPII/ERP з іншими автоматизованими системами, наявними на підприємствах, як-от: системами автоматизованого проектування CAD/CAM, управління технологічними процесами і системами, системами фінансової звітності тощо.
В останні роки відбувається інтенсивний розвиток системної інтеграції. Подібні послуги в Україні пропонують компанії «Ат-лас», «Інформаційні комп’ютерні системи» (ICS), S&T Soft-Tronik, «Квазар-Мікро», BMS Consulting, ProNET. У загальному сенсі системна інтеграція означає об’єднання окремих функціональних компонентів (програмних та апаратних) в єдину систему, що має нову завершену функціональність. Сьогодні системна інтеграція передбачає включення в інтегровані системи, крім традиційних компонентів, елементів систем захисту, аналітичних систем, систем комп’ютерної телефонії, систем електронного бізнесу.
Перспективним напрямом діяльності системних інтеграторів стає надання консалтингових послуг. Взагалі процес упрова-дження інтегрованих інформаційних систем управління підпри-ємством або організацією на початковому етапі потребує залу-чення консультантів і реорганізації бізнес-процесів.
Послуги з реорганізації бізнес-процесів є предметом менедж-мент-консалтингу, зміст якого — надання незалежної допомоги з проблем управління. Відповідно до класифікації послуг у сфері керування підприємством, прийнятої FEACO (Європейською фе-дерацією асоціацій консультантів з економіки та управління), менеджмент-консалтинг включає такі консультаційні послуги:
•    загальне управління;
•    адміністрування;
•    фінансове управління;
•    керування кадрами;
•    маркетинг;
•    виробництво;
•    інформаційні технології;
•    спеціалізовані послуги.
Складовою менеджмент-консалтингу є ІТ-консалтинг, основ-ний напрям якого — дослідження і надання допомоги під час впровадження інтегрованих інформаційних систем.
Етапами системної інтеграції є: допроектне обстеження підп-риємства; аналіз бізнес-процесів та їх можлива реорганізація; ро-зроблення проекту (включає прийняття рішень щодо купівлі або розроблення прикладного програмного забезпечення та визна-чення вимог до апаратно-програмної платформи) і документу-вання проекту; реалізація проекту (включає поставку обладнання, інсталяцію апаратного і програмного забезпечення, навчання пер¬соналу); підтримка та супроводження проекту.І. В. ГОРДІЄНКО
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 

Яндекс.Метрика >