...
Менеджмент
1 Реферат на тему: “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ”
2 РОЗРАХУНКОВА РОБОТА: „ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ"
3 Курсова робота: Шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві
4 Реферат на тему: «Якість і конкурентоспроможність товару»
5 Розрахункова робота з маркетингу на тему: “Методи оцінки конкурентних позицій та їх застосування на підприємстві”
6 Курсова робота: Формування напрямків ринкової діяльності у господарстві
7 Дипломна робота: Маркетинговий комплекс підприємства: напрямки його вдосконалення.
8 ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
9 ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
10 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ
11 ТАРА ТА УПАКОВКА — ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІСТИКИ
12 ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
13 ПОНЯТТЯ ПРО ЛОГІСТИЧНИЙ ЛАНЦЮЖОК
14 ВИБІР ШЛЯХІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖОПОТОКІВ
15 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
16 КАНАЛИ ТОВАРОРУХУ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
17 ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
18 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
19 СПІВПРАЦЯ, КОНФЛІКТИ ТА КОНКУРЕНЦІЯ В ЛОГІСТИЧНИХ КАНАЛАХ
20 ВИДИ СКЛАДІВ ТА ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ
21 СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОСЛУГ
22 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ
23 СИСТЕМА СКЛАДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ ВАНТАЖІВ
24 ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА СКЛАДІ
25 ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНОГО І ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
26 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
27 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
28 СИНХРОНІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ ВИРОБНИЦТВА
29 ЗАВДАННЯ І МЕТА ЛОГІСТИКИ
30 ШЛЯХИ ОБ’ЄДНАННЯ ПОСЕРЕДНИКІВ
31 ВИРОБНИЧІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
32 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
33 ОСНОВИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ЛОГІСТИКИ
34 ВИДИ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
35 ТРАНСПОРТНІ ТЕРМІНАЛИ ЯК ВИД ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ
36 ІНТЕГРОВАНА ТОРГОВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА
37 ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ТА РІВНІ ЇЇ РОЗВИТКУ
38 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
39 ШЛЯХИ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА
40 ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ
41 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
42 СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМ ПОТОКОМ В СИСТЕМАХ
43 Завдання і функції заготівельної логістики
44 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
45 ФОРМИ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ЗА КОРДОНОМ
46 НАПРЯМИ ВИБОРУ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
47 ЗАМОВЛЕННЯ І СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
48 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
49 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЛОГІСТИКИ
50 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВИДИ ВИТРАТ У ЛОГІСТИЦІ
51 ВИДИ ЛОГІСТИКИ
52 ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
53 МЕТОДИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
54 ОСНОВНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
55 ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮЖКІВ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
56 ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЬЧОЇ ЛОГІСТИКИ
57 ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМУ ДРП
58 ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ У ВИРОБНИЦТВІ
59 КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ
60 Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert
61 Функціональна характеристика фінансово-аналітичних інформаційних систем
62 Система автоматизації менеджменту DeloPro
63 Система управління бізнесом і фінансами Scala
64 Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert
65 Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за функціональними можливостями
66 Класифікація бухгалтерських інформаційних систем за способом організації
67 Програма «1С:Бухгалтерія»
68 Вимоги до аналітичного обліку у бухгалтерських інформаційних системах
69 Система БЕСТ-4 компанії «Інтелект-Сервіс»
70 Система автоматизації бухгалтерського обліку «Парус»
71 Система комплексного планування ресурсів підприємства J.D.Edwards OneWorld
72 Система управління ресурсами підприємства Oracle Applications
73 Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3
74 Методичні рекомендації з підготовки постановки задачі для автоматизованого розв’язання
75 Комплексна система управління ресурсами підприємства Baan
76 Система управління підприємством AXAPTA
77 Структура і функції програмного комплексу «Галактика»
78 Корпоративна система автоматизації управління підприємством Technoclass 2000
79 Комплексна система управління підприємством «IT-підприємство»
80 Система управління фінансами та бізнесом SunSystems
81 Організація оброблення інформації з використанням технології intranet
82 Організація оброблення інформації з використанням технології «клієнт-сервер»
83 Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM
84 Системи інтеграції ланцюжків поставок SCI
85 Характеристика технології оперативного аналітичного оброблення даних OLAP
86 Сховища даних
87 CASE-технологія створення інформаційних систем
88 Програмні агенти
89 Мережі АРМ управлінського персоналу
90 Розподіл автоматизованих функцій виробничого менеджменту на підприємстві
91 Класифікація інформаційних систем менеджменту
92 Стадії створення інформаційної системи
93 Принципи створення динамічних ІСМ
94 Характеристика підходів до проектування ІСМ
95 Системи планування матеріальних ресурсів MRP
96 Системи планування виробничих ресурсів MRPII
97 Системи планування ресурсів підприємства ERP
98 Розвинені системи планування APS
99 Комп’ютерні інтегровані системи CIM
100 Системи планування ресурсів, синхронізованого з покупцем CSRP
101 Розвиток менеджменту як науки
102 Загальна характеристика процесу прийняття управлінських рішень
103 КОМУНІКАЦІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ
104 ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ
105 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
106 Розподіл автоматизованих функцій виробничого менеджменту на підприємстві
107 Програмні агенти
108 Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM
109 Комп’ютерні інтегровані системи CIM
110 Розвинені системи планування APS
111 Системи планування виробничих ресурсів MRPII
112 Системи планування матеріальних ресурсів MRP
113 Класифікація інформаційних систем менеджменту
114 Стадії створення інформаційної системи
115 Принципи створення динамічних ІСМ
116 Характеристика підходів до проектування ІСМ
117 КУРСОВИЙ ПРОЕКТ: «Планування галузі рослинництва»
118 Реферат на тему: “Формування ринку землі. Оцінка та ефективність її вико-ристання”
119 Маркетинговий комплекс підприємства: напрямки його вдосконалення.
120 Реферат на тему: “Оцінка рівня забезпеченості та ефективного викори-стання ресурсного потенціалу”
121 Оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби
122 Реферат з міжнародних економічних відносин на тему: “ Економіка Китаю ”
123 Земельно-ресурсного потенціалу України.
124 КУРСОВА РОБОТА: Продуктивність праці в галузі рослинництва, шляхи та резерви її підвищення
125 Реферат на тему: «Маркетингові дослідження навколишнього середовища»
126 Реферат на тему: “Роль економічного аналізу в управлінні виробництвом”
127 Розрахункова робота по темі: «Вплив маркетингу на фінансові результати підприємства»
128 Реферат на тему: “Правові основи функціонування підприємств”
129 Реферат на тему: “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні”
130 Реферат на тему: “Правовi основи функцiонування пiдприємств”
131 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ПОСЛУГ
132 РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
133 Курсова робота: Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
134 РЕФЕРАТ На тему: Зміст, цілі і функції маркетингу
135 Реферат на тему: Організація маркетингу на підприємстві
136 Сутність і організація банківського маркетингу.
137 Організація та контроль маркетингової діяльності.
138 Маркетингова політика комунікацій.
139 Маркетингова цінова політика.
140 Маркетингова політика розподілу.
141 Маркетингова товарна політика.
142 Планування маркетингу.
143 Маркетингові дослідження.
144 Сутність маркетингу і його сучасна концепція.
145 Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці
146 РЕФЕРАТ на тему: Основні функції маркетингу.
147 КОНТРОЛЬНА РОБОТА З дисципліни: “Інформаційні системи в менеджменті” Характеристика автоматизованої системи обробки економічної інформації на підприємстві ВАТ “Авто-Сервіс”
148 Доповідь на тему: “Мотивація, як функція менеджменту”
149 Тема реферату: "Інформаційний менеджмент. Цілі, задачі та завдання інформаційного менеджменту в процесах управління."
150 Реферат на тему: «Проблема свободи та волі в діяльності менеджера та бізнесмена»
151 Повідомлення на тему: «Еволюція відносин власності»
152 Повідомлення на тему: «Антимонопольні тенденції»
153 Курсова робота з менеджменту на тему: “ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОНДІВ”
154 КУРСОВА РОБОТА з менеджменту на тему: Сутність лідерства
155 Курсова робота з менеджменту на тему: “Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою”
156 Контрольна робота на тему: Організаційно-правові форми турфірми
157 Організаційні структури управління
158 ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ на тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’
159 РЕФЕРАТ на тему: “Інформаційне забезпечення в процесі управління”
160 Контрольна робота на тему: Діагностична модель служби управління персоналом
161 Система менеджменту
162 Мотивація праці
 

Яндекс.Метрика >