...
Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності PDF Печать E-mail

Зміни в статевих органах, молочних залозах, в обміні речовин жінки під час вагітності

ОБМІН РЕЧОВИН
Білковий обмін. При вагітно¬сті відбувається скупчення білкових речовин в організмі жінки. Скупчені білки витрачаються: 1) на ріст матки і молочних залоз; 2) на побудову організму зростаючого плода; 3) частина білків відкладається як запас, що ви¬трачається після родів у зв'язку з го¬дуванням груддю.
Вуглеводний обмін. Вуглеводи, які є енергетичним матеріалом при вагітності, добре засвоюються, концентрація цукру в крові звичайно нормальна. Вуглеводи у вигляді глікогену відкладаються не тільки в печінці і в м'язах тіла, а й у плаценті і мускулатурі матки. Вуглеводи з орга¬нізму вагітної переходять через пла¬центу до плода (у вигляді глюкози). При переобтяженні організму вуглево¬дами у вагітних іноді з'являється цу¬кор у сечі, що пояснюється підвищен¬ням проникності ниркового епітелію. Така глікозурія швидко минає при встановленні правильного режиму хар¬чування.
Жировий обмін. У крові ва¬гітних підвищена кількість нейтраль¬ного жиру, холестерину і ліпоїдів. Жирові речовини нагромаджуються також у надниркових залозах, пла¬центі і молочних залозах. Нерідко при вагітності збільшується підшкірна основа. Ліпоїди витрачаються на побудову тканин матері і плода, ней¬тральний жир є енергетичним мате¬ріалом. Великою кількістю ліпоїдів у крові пояснюють легкість настання ефірного та інших видів наркозу у ва¬гітних.
Мінеральний і водний обмін. Під час вагітності відбуваються затримка солей кальцію в організмі і витрачання їх на побудову кісткової системи плода. Посилюється засвоєн¬ня фосфору, потрібного для розвитку нервової системи і скелета плода, а також для синтезу білків в організмі матері.
Від матері до плода переходить за¬лізо, яке є складовою частиною гемо¬глобіну. В період внутрішньоутробного життя плід скупчує залізо в печінці і селезінці. При недостатньому введен¬ні заліза з їжею у вагітної виникає анемія, а у плода порушується роз¬виток.
Ці особливості обміну показують, що вагітна повинна діставати їжу, яка містить достатню кількість заліза, кальцію і фосфорних сполук.
Вітамінний обмін. Потреба організму вагітної жінки у вітамінах збільшена в зв'язку з необхідністю забезпечення ними плода.
Особливо збільшується потреба в аскорбіновій кислоті, необхідній для розвитку плода і зародкових оболо¬нок. Підвищується потреба і у вітамі¬нах — D, ретинолі, тіаміні, токоферолі (вони сприяють розвиткові вагітності) та ін. При недостатньому введенні ві¬тамінів з їжею у вагітної виникає па¬тологічний стан — гіповітаміноз або навіть авітаміноз; перебіг вагітності при недостачі вітамінів порушується.

СТАТЕВІ ОРГАНИ
Вагітність викликає зміни в усьому організмі жінки, проте найзначніші зміни відбуваються в матці. Під час вагітності змінюються величина, фор¬ма, положення, консистенція і реак¬тивність (збудливість) матки.
Матка прогресивно збільшується протягом усієї вагітності. Довжина невагітної матки 7—8 см, на кінець ва¬гітності — 38 см. Поперечник збільшується від 4—5 до 25—26 см. Маса невагітної матки 50—100 г, наприкінці вагітності 1000—1200 г (без плодово¬го яйця). Об'єм порожнини матки на кінець вагітності збільшується в 500 раз. Збільшення матки відбувається головним чином внаслідок гіпер¬трофії (збільшення розмірів) і гіпер¬плазії (збільшення кількості) м'язо¬вих волокон матки.
Шийка матки під час вагітності роз¬пушується, стає м'якою і соковитою, розтяжною. Судини в ділянці шийки подовжені, вени різко розширені, наповнені кров'ю; шийка матки має си¬нюватий відтінок.
До IV місяця плодове яйце містить¬ся в порожнині матки. З IV місяця нижній полюс зростаючого плодового яйця розтягує перешийок матки і роз¬міщується в ньому Перешийок з цьо¬го часу входить до складу плодовмістилища і разом з частиною нижнього відділу тіла матки становить нижній сегмент матки. Під час родів переши¬йок разом з шийкою матки перетво¬рюється на вихідну трубку.
Зовнішній і внутрішній зів шийки матки у первовагітних залишається закритим до родів, у повторновагітних канал шийки матки в останні місяці вагітності розширюється і нерідко про¬пускає палець.
Маткові труби потовщуються, стають соковитими внаслідок гіперемії і серозного просочування тканини. В міру росту матки положення труб стає все більш прямовисним, на кі¬нець вагітності вони звисають вниз по ребрах матки.
Яєчники трохи збільшуються, стають м'якші, овуляція в них припи¬няється; в одному з яєчників місти¬ться жовте тіло вагітності. У зв'язку з ростом матки яєчники піднімаються з малого таза і розміщуються в че¬ревній порожнині (біля бокової по¬верхні матки).
Зв'язки матки довшають і потов¬щуються. Особливо значно гіпертрофуються круглі і крижово-маткові зв'язки, що сприяє вдержуванню мат¬ки в правильному положенні під час родів.
Піхва у зв'язку з вагітністю за¬знає істотних змін. Кровопостачання стінок піхви різко зростає, відбуває¬ться серозне просочування всіх її ша¬рів. Стінки піхви розпушуються, ста¬ють соковитими і легко розтяжними. Слизова піхви набирає синюшного за¬барвлення.
Зовнішні статеві органи під час вагітності розпушуються, сли¬зова входу в піхву стає ціанотичною. У повторновагітних іноді на зовнішніх статевих органах утворюються вари¬козні вузли.

МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ
Розвиток молочних залоз починає¬ться в період статевого дозрівання і відбувається під впливом статевих гормонів.
Під час вагітності молочні залози підготовляються до секреції молока. Залозисті часточки молочних залоз збільшуються, в епітелії альвеол з'являються найдрібніші частинки жиру. Кровопостачання залоз посилюється, підшкірні вени розширяються і про¬свічують крізь ніжну шкіру. Молочні залози стають напруженими, в них нерідко відчувається легке поколю¬вання. Соски збільшуються, пігментуються разом з навколососковим кружком, монгомерові залози висту¬пають виразніше. Посилюється збуд¬ливість гладеньких м'язів, закладених у соску; при механічному подразненні соска м'язи скорочуються, навколосос¬ковий кружок зменшується, сосок ви¬ступає виразніше.
З молочних залоз уже на початку вагітності удається видавити краплин¬ки молозива.
Підготовка молочних залоз до лак¬тації відбувається під впливом гормо¬нів плаценти і лактогенного гормону передньої частки гіпофіза.

 

Яндекс.Метрика >