...
Треба декларувати основні принципи охорони здоров'я? PDF Печать E-mail


Закінчення ХХ століття для вітчизняної охорони здоров'я символічно характерно розглядом проекту Закону “ПРО охорону здоров'я в Російській Федерації” і майбутнім його прийняттям Державною Думою.
Без перебільшення варто визнати, що прийняття цього документа з'явиться історичною подією в розвитку вітчизняної охорони здоров'я. Статті Закону, їхній зміст цілком ймовірно, повинні підвести деяку умовну рису в діяльності по реформуванню охорони здоров'я в початковому періоді соціально-економічних перетворень країни.
Час підготовки Закону, детальне і всебічне обговорення його проекту і, нарешті, конструктивна критика визначають настання деякого логічного періоду осмислювання поточного моменту. Задача дослідників - вивчити і науково охарактеризувати цей момент, виділити й окреслити рамки, хоча й умовного, але визначеного етапу в розвитку галузі.
Сьогодні на рубежі століть реформи в Росії зажадали якісного визначення двох станів, з одного боку, деякого умовного завершального етапу перетворень системи охорони здоров'я, з іншого боку – стратегічного напрямку її розвитку.
Демонтаж централізованої адміністративно - управлінської піраміди, перенос акцентів керування на регіональний і закладів рівень, боязкі спроби використання об'єктивних економічних законів у керуванні галуззю, уведення системи обов'язкового медичного страхування і багато чого іншого не виправдало надій тих, хто з неприхованим нетерпінням очікував одержання швидких результатів.
Чи могло бути настільки відчутно, особливо в практичній охороні здоров'я, корінне поліпшення якості медичної допомоги в самім широкому його понятті? Любою поважаючий себе дослідник відповість негативно на це питання. Крім того, діалектична закономірність визначеного погіршення ситуації при перекладі соціально-економічної системи з одного якісного стану в інше, порию не приймається в розрахунок опонентами і затятими супротивниками реформ.
Разом з тим, не можна не визнати, що, починаючи з другої половини 80-х років, протягом останніх 10-12 років йде активна перебудова системи охорони здоров'я. Деякою мірою демонтовані організаційні принципи радянської охорони здоров'я, такі як державний характер, плановість, що керує роль партійних органів і ін. НА жаль, загублена профілактична спрямованість; до деякої міри збережена єдність медичної науки і практики; продовжує декларуватися загальнодоступність і безкоштовність; активізувалося критика і невдоволення суспільних мас рівнем надання медичних послуг.
Разом з тим, почали окреслюватися границі нових організаційних принципів, адекватних сучасному рівню розвитку системи.
Остаточне їхнє формування – задача завтрашнього дня. Сьогодні ж представляється можливим розглянути их гіпотетично, узагальнюючи деякі дослідження в області пошуку сучасної парадигми охорони здоров'я і можливих моделей галузі, як соціально-економічної структури суспільства.
Без заявки на повноту і глибину обґрунтування, у рамках тезового викладу, нами почата спроба виділити, формовані реформами, таких окремі принципи.
Принцип державного характеру охорони здоров'я трансформується в принцип діалектичної єдності федералізму і регіональної моделі керування охороною здоров'я.
Керівна роль кого б ни було в будівництві охорони здоров'я - заповнюється принципом функціонування суб'єктів системи охорони здоров'я відповідно до законодавчого права.
Життєдіяльність системи охорони здоров'я визначається в чималому ступені поточним станом економіки вільного ринку і науково-технічної сфери.
Від державної моделі охорони здоров'я і можливості надання медичної допомоги населенню винятково в державних рамках - заміняється переходом до багатоскладової форм і методів надання медичних послуг. Слід зазначити, що при реалізації цього принципу формується зважене співвідношення багатоскладовості і державних гарантій з метою здійснення соціальної справедливості в забезпеченні медичною допомогою.
Адміністративно-управлінські методи - уступають пріоритет переважно економічним методам керування.
Неоднозначно розв'язуваної залишається проблема реалізації принципів профілактичного напрямку охорони здоров'я і загальнодоступності медичної допомоги. Незважаючи на всі прогресивні перетворення в галузі, і сьогодні залишається актуальним теза, що профілактика це не вузьковідомча задача органів і суб'єктів охорони здоров'я. Спираючи на переважний розвиток регіональної охорони здоров'я, реалізація принципу профілактичного напрямку бачиться в забезпеченні і підтримуванні належного рівня здоров'я населення конкретної території. Подібний підхід дозволяє враховувати як загальні, так і специфічні фактори, що визначають стан здоров'я населення того або іншого регіону.
Напрямку профілактики і загальнодоступності у формованій системі охорони здоров'я можуть бути реалізовані в рамках принципу здоров'я для усіх.
І, нарешті, варто забезпечити і реалізувати такий немаловажний принцип, як вплив населення на прийняття управлінських рішень в охороні здоров'я. Правові й організаційні форми такого впливу ще жоден рік прийдеться напрацьовувати.
Таким чином, вироблення визначених принципів, по суті можуть з'явитися визначеним рубежем на шляху реформ в охороні здоров'я.
До слова сказати, термін “реформи” останнім часом став викликати неприкрите роздратування не тільки супротивників, але і прихильників перетворень. Здається, що це є своєрідним сигналом до активного осмислювання поточного моменту змін в охороні здоров'я. Швидкий погляд підтверджує, що від екстенсивних методів перетворень реформи переходять у нову фазу. Розроблено і реалізується система державних гарантій забезпечення громадян Російської Федерації безкоштовною медичною допомогою, почате структурне перетворення галузі, ведеться побудова системи стандартизації в охороні здоров'я, виробляються концептуальні підходи до забезпечення якості медичної допомоги (КМП)...... Усе це вказує на те, що на черговому етапі реформ починає починатися пошук і впровадження інтенсивних методів керування галуззю, відбувається активний пошук і упровадження форм і методів керування структури, що сформована в останнє десятиліття.
Уже сьогодні представляється реальним охарактеризувати останній етап реформ.
Початком такого умовного етапу – етапу активного реформування охорони здоров'я, випливає по усій видимості вважати спроби впровадження в систему соціалістичної охорони здоров'я нового господарського механізму (НХМ).
На завершення цього етапу реформ (початкового екстенсивного, етапу корінної реорганізації) вказує активне впровадження методів керування, спрямованих на удосконалювання системи, а не на її реорганізацію.
На рубежі століть ми є учасниками подій, при яких здійснюється перехід до наступного етапу реформ - етапу організації й удосконалювання системи охорони здоров'я.
Саме майбутнє прийняття Закону “ПРО охорону здоров'я в Російській Федерації” повинне охарактеризувати початок цього етапу.
Визначити тривалість цього його не представляється можливим. Необхідно лише укласти, що поступальний рух реформ і розвиток системи вітчизняної охорони здоров'я закономірно повинне з другого етапу перейти в черговий етап реформ – етап оптимізації системи.


 

Яндекс.Метрика >