...
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТАТЕВИХ РОЗЛАДІВ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА PDF Печать E-mail

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТАТЕВИХ РОЗЛАДІВ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА

Згідно з дослідженями Y.Sato (1997) статеві розлади включають пору-шення статевої диференціації, статеву неплідність і сексуальні дисфунк-ції, сред яких особливо поширеними є еректальні дисфункції (ЕД). ЕД – це трудності в досягненні і (або) підтриманні ерекції, достатньої для проведення задовільного статевого акту (Ogzine F.I., Zinet O.I., 1995; Montague D.K. et. ab., 1996).
Еректальна дисфункція в ряді випадків є інформативною ознакою таких серйозних захворювань, як діабет, гіпертонія, порушення обміну холестерину, атекросклерозу, депресій. Ось чому сучасні наукові дослідження показують, що наявність нормального сексуального життя є ознакою (передумовою) доброго здоров’я. В США еректальною дисфункцією страждають близько 30 млн. чоловіків (NIH Consensus Development Panel on Impotence // I/Amer. Med Assec. –1993. – Vol. 270. №1. p.83-90.). Встановлена виразна тенденція до прогресування ЕД у зв’язку із зростанням тривалості життя: в 40 р. ЕД стає 39% з 1709-ти опитаних чоловіків, в 50 років – 48%; у 60-літніх ЕД зустічалось у 57%, а у 70-літніх – в 67% випадків (Feldman H.A. et. al. 1994).
Основними факторами, які сприяють винекненню ЕД є такі (Верем-йов#М.Е., 1977; Дьяченко Т.В., Веремйов М.Е., Пересадін М.А., 2000):
•    органічні причини, пов’язанні з порушенням утворення і розвитку судин, з гормональними і неврологічними порушеннями, порушеннями пещеристих тіл пеніса;
•    психо-емоціональні причини, детерміновані центральними механізмами пригнічення еректальної функції без фізичної травми;
•    змішані причини – різні варіанти зазначених причин.
Основними факторами ризику розвитку ЕД є хронічні захворювання (атеросклероз, гіпертонічна хвороба, цукровий і нецукровий діабет, печінкова недостатність, розсіяний склероз, хвороба Альцгеймера, ендо-кринні розлади тощо), хірургічні втручання (простатектомія, трансуре-тральна резекція простати), травматичні пошкодження (особливо спинно-го мозку), тривале використання деяких медикаментозних препаратів (гі-потензивних засобів, антидепресантів, транквілізаторів, гормональних препаратів тощо), куріння і жування тютюну, вживання алкогольних напоїв, а також роботи на шкідливих виробництвах та проживання в еко-логічно несприятливих умовах. Для тестування еректальних дисфункцій Rosen R.C., et. al. (1997) пропонують такий опитувальник (табл. 2).
Поширеною формою сексуальних розладів у чоловіків є так звана психогенна моносиндромна статева дисфункція з ознаками невротичних реакцій. Основною причиною її виникнення є психо-емоційна травма. Характерними симптомокомплексами цих розладів є зниження або відсутність адекватних статевих реакцій при збереженні спонтанних напружень пеніса і вираженім лібідо. Перед майбутньою статевою близкістю чоловіки з такою формою сексуальних розладів переживають непереборні фобії, ранній статевиї акт для них це серйозне випробування, неуспішність якого вони передбачають. Згодом у таких пацієнтів формується невроз чекання невдачі.
Таблиця 2
Міжнародний опитувальник статевого здоров’я
ЗАПИТАННЯ    Рівень статевого здоров’я (в балах – від 0 до 5)
0    1
(дуже низький)    2
(низький)    3
(задовіль-ний)    4
(добрий)    5
(високий)
1. Як Ви оцінюєте ступінь своєї впевненості щодо досягнення і утримання ерекції?    —    Впевне-ність дуже низька    Низька
Середня
Висока
Дуже висока

2. У тих випадках, коли при сексуаль-ній стимуляції у Вас виникла ерек-ція, як часто вона була достатньо сильною для вве-дення статевого члена в піхву?     Сексу-альної актив-ності не було    Майже ніколи або інколи    Інколи (значно рідше, ніж у 50% випад-ків)    Інколи (приб-лизно у 50% випад-ків)    Часто (значно частіше, ніж у 50% випад-ків)    Майже завжди або завжди
3. Як часто Вам вдавалось зберегти ерекцію після введення статевого члена у піхву?    Не робив спроб здійсни-ти стате-вий акт    Майже ніколи або інколи    Інколи (значно рідше, ніж у 50% ви-падків)    Інколи (близько 50% випад-ків)    Часто (значно частіше, ніж у 50% ви-падків)    Майже завжди або завжди
4. Наскільки важко Вам зберегти ерекцію до завершення статевого акта?    Не робив спроб здійсни-ти стате-вий акт    Надто важко    Дуже важко    Важко    Трохи важку-вато    Не важко
5. Здійснюючи статевий акт, як часто Ви отримували задоволення?     Не робив спроб здійсни-ти стате-вий акт    Майже ніколи або інколи    Інколи (значно рідше, ніж у 50% ви-падків)    Інколи (приб-лизно у 50% випад-ків)    Часто (значно частіше, ніж у 50% ви-падків)    Майже завжди або завжди
Шкала оцінки статевого здоров’я (наявність ерекції)
Примітка: сума балів 21 і менше вказує на наявність порушеннь ерекції.
Більш складні психічні полісиндромні сексуальні дисфункції характеризуються відсутністю адекватних реакцій щодо сексуальних про-явів. У таких пацієнтів сексуальні розлади формуються на фоні неврозів, екзогенних та ендогенних психозів, органічних уражень з виразними психопатологічними проявами (Возіанов А.Ф., Горпинченко#І.І., 1997). Ефективними методами лікування таких хворих є когнітивна терапія, недирективна терапія за К.Роджером, гешталь-терапія, сімейна психотера-пія, позитивна психотерапія і нейролінгвістичне програмування (Авдє-єв#Д., Пезешкіан Х., 1993; Бідлер Р., Гріндер Д., Сатір В., 1993; Гарбузов В.І., 1994; Перлз Ф., 1997; Дьяченко Т.В., Веремйов М.Г., Пересадін М.О., 2000).
Значного поширення серед чоловіків сьогодні набула діенцефальна форма статевих розладів. Пацієнти скаржаться на зниження лібідо (сексуального потягу), зниження статевої активності, слабку вираженість оргазму (без зниження еректальних здібностей).
Розрізняють екзо- і ендогенну форми діенцефальної дисфункції. Етіологічними факторами екзогенної діенцефальної статевої дисфункції є іонізуюче випромінення, вібрації і шуми на виробництві, інші екологічні і виробничі фактори; причиною ендогенних дисфункцій є хвороби сечостатевої системи, хронічні інфекції.
У чоловіків віком 29-45 років, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, відмічені такі симптоми діенцефальної статевої слабкості (Т.В.Дьяченко, М.Е.Веремйов, М.О.Пересадін, 2000):
•    зниження лібідо і збільшення оргастичних відчуттів;
•    зменшення частоти сексуальних контактів;
•    підвищена пітливість і серцебиття, зміна показників артеріального тиску крові.
•    зниження працездатності і підвищена втомливість;
•    підвищення синтезу протитканьових антитіл і циркулюючих імунних комплексів;
•    пригнічення бактерицидної активності сироватки крові;
•    лімфопенія, зниження концентрації ?-лімфоцитів з одночасним зменшенням Т-клітин крові.
Серед чоловіків, які попали під дію іонізуючого випромінення збільшилось число осіб з спинальними статевими дисфункціями (як наслідок пошкодження спинальних статевих центрів), генітально-рецептивних статевих дисфункцій (у осіб з простатитами, везикулітами, епідідімітами, уретрітами тощо), судинні, ендокринні, інволютивні і змішані статеві дисфункції з порушенням того чи іншого складового компонента купулятивного цикла (М.Е.Веремйов, 1997).

 

Яндекс.Метрика >