...
Крок Сестринська справа 2000-2012 рік Основи медсетринства PDF Печать E-mail

Крок М. Сестринська справа 2000-2012 рік
Основи медсетринства

1
Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному
відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта  гарячка. Які ознаки характерні
для третьої стадії гарячки?
A    * Пітливість 
B    Підвищений тиск 
C    Рідкий пульс 
D    Наростання температури 
E    Блідість шкіри обличчя 


2
Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який
протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?
A    * 5 % борну кислоту
B    Перманганат калію 
C    Оксид водню 
D    Карбофос
E    Гідрокарбонат натрію 


3
Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?
A    * Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору
B    Відсутність блювання 
C    Артеріальна гіпертензія
D    Блювання "кавовою гущею"
E    Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН


4
Хворому 18 р., призначено проведення проби Манту внутрішньошкірно. На яку
глибину медсестра введе голку в товщу шкіри під час виконання цієї маніпуляції? 
A    * До зникнення просвіту зрізу голки 
B    На 1/3  довжини голки 
C    На 4-5 мм 
D    На 3-4 мм 
E    На 5-6 мм 


5
У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів
боротьби з гіпертермією:
A    * Парентеральне введення  розчину анальгіну 
B    Обтирання тіла водою з оцтом 
C    Вологе обкутування всього тіла хворого  
D    Застосування міхура з льодом 
E    Застосування клізм з холодною водою 


6
Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання  до застосування
п'явок:
A    * Артеріальна гіпертензія 
B    Кровоточивість судин 
C    Ураження шкіри в місці прикладання п'явок
D    Алергічні захворювання 
E    Анемія 


7
Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою
розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?
A    * 3 % р-н перекису водню
B    70 % р-н етилового спирту
C    5 % р-н перманганату калію
D    2 % р-н натрію гідрокарбонату
E    0,9 % р-н натрію хлориду


8
До фізичних методів дезінфекції не належить:
A    * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну
B    Використання пиловсмоктувача
C    Використання високої температури 
D    Пастеризація 
E    Використання УФ-променів 


9
Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує
систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою  Norton оцінити ризик
виникнення пролежнів у даному випадку?
A    * Немає ризику
B    Мінімальний
C    Помірний 
D    Високий 
E    Особливо високий 


10
За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби.
Яка людська потреба належить до цього рівня?
A    * Родина 
B    Одяг 
C    Самовираження 
D    Їжа 
E    Повітря 


11
Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар.
Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку? 
A    * Не проводити санітарну обробку
B    Душ  
C    Ванну  
D    Обтирання шкіри
E    Використати будь-який метод 


12
Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за
післяопераційними  пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного
режиму. Який із наведених заходів є його елементом?
A    * Дотримання тиші 
B    Провітрювання палат 
C    Вимірювання t тіла 
D    Дієтичне харчування 
E    Прибирання приміщень 


13
Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із
зазначених продуктів не рекомендовано включати до харчового раціону?
A    * Бобові 
B    Висівковий хліб 
C    Пісне м'ясо  
D    Річкова риба 
E    Копчена ковбаса


14
Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи,
гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає:
A    * 10 % розчин хлориду натрію
B    Відвар ромашки 
C    0,9 % розчин хлориду натрію
D    Холодну воду 
E    Соняшникову олію


15
Пацієнт Р., 23 р., знаходиться  на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з
приводу захворювання, яке ускладнилось  сепсисом. Добові коливання температури
тіла становить 3 - 4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному
випадку?
A    * Гектична 
B    Неправильна 
C    Ремітуюча 
D    Хвилеподібна 
E    Інтермітуюча 


16
Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для
підготовки пацієнта медсестра повинна  застосувати клізму:
A    * Сифонну 
B    Очисну  
C    Гіпертонічну 
D    Олійну 
E    Емульсійну 


17
Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір
необхідної інформації про пацієнта?
A    * І етапі 
B    ІІ етапі 
C    ІІІ етапі 
D    ІV етапі 
E    V етапі 


18
Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета
першого етапу медсестринського процесу? 
A    * Оцінити загальний стан пацієнта   
B    Спланувати обсяг сестринських втручань  
C    Реалізувати сплановані втручання  
D    Навчити пацієнта самодогляду 
E    Оцінити ефективність догляду    


19
В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична
сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження
пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?   
A    * І етап 
B    ІІ етап 
C    ІІІ етап 
D    ІV етап 
E    V етап 


20
Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:
A    * 5  рівнів
B    4  рівнів
C    3  рівні
D    2  рівні
E    1  рівень


21
Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського
процесу - це:
A    *Медсестринська діагностика   
B    Оцінювання  загального стану пацієнта   
C    Планування обсягу медсестринських втручань  
D    Реалізація спланованих втручань 
E    Оцінювання ефективності догляду    


22
Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз.
До якого етапу повинна приступити медична сестра? 
A    * ІІІ етапу 
B    ІІ етапу 
C    І етапу 
D    ІV етапу 
E    V етапу 


23
Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету
медсестринських втручань. Вона може бути:
A    * Короткострокова 
B    Пріоритетна  
C    Потенційна  
D    Наявна  
E    Проміжна  


24
Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може
проводити на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:
A    * Незалежні  
B    Залежні  
C    Наявні  
D    Взаємозалежні  
E    Пріоритетні  


25
Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря.
Яке втручання вона здійснює?
A    * Залежне
B    Незалежне
C    Наявне
D    Взаємозалежне
E    Пріоритетне


26
Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні
медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:
A    * Зміна натільної білизни  
B    Виконання підшкірної ін’єкції  
C    Введення антибіотиків  
D    Проведення очисної клізми  
E    Підготовка  пацієнта до операції 


27
При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета
втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри? 
A    * Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду 
B    Провести опитування пацієнта 
C    Виявити проблеми пацієнта 
D    Здійснити план догляду 
E    Задовольнити потреби пацієнта 


28
Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового
використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти
після їх використання?
A    * 60 хв. 
B    30 хв. 
C    45 хв. 
D    20 хв. 
E    15 хв. 


29
Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного
інструментарію.  За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?
A    * Фенолфталеїнової проби
B    Азопирамової проби
C    Амідопиринової проби
D    Бензидинової проби
E    Проби з суданом-3


30
Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України
регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у
лікувальному закладі?
A    * 120 
B    408 
C    450 
D    223 
E    38 


31
Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з
приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс.  Пульс регулярний,
його частота складає 98 пошт./хв. Як охарактеризувати такий пульс?
A    * Тахікардія 
B    Брадикардія  
C    Аритмія  
D    Напружений  
E    Повний  


32
За  призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку
максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово?
A    * 10 мл 
B    5 мл 
C    2 мл 
D    15 мл 
E    20 мл 


33
Пацієнту К., 32 років, що лікується  в урологічному відділенні призначено зібрати сечу 
на загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу  на дане дослідження?
A    * Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці  після сну 
B    Протягом доби 
C    За  3 години 
D    За 10 годин 
E    Середню порцію сечі 


34
Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря  медична сестра 
повинна  ввести пацієнту  500 000 ОД  даного антибіотика. Яку кількість розчинника
необхідно взяти для розведення антибіотика  і яку кількість  розчину треба ввести
пацієнту?
A    * 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину 
B    5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину 
C    10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 
D    2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину 
E    5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину 


35
З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту
призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні
очисної клізми? 
A    * На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести  до живота
B    На правому боці, ноги зігнути у колінах 
C    На спині 
D    На животі 
E    Напівлежачи  


36
Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу
загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична
сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:
A    * 10-15 хв. 
B    1-2 хв. 
C    20-30 хв. 
D    2 - 4 год. 
E    8-10 год. 


37
Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому дієту №
7. При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти №7. Назвіть мету
цієї дієти.
A    * Щадіння функції нирок, зменшення набряків 
B    Відновлення функції печінки 
C    Щадіння нервової системи 
D    Нормалізація функції кишківника 
E    Нормалізація білкового обміну 


38
У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна
дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?
A    *Носити марлеву пов’язку
B    Одягти гумові рукавички 
C    Носити захисні окуляри
D    Одягти фартух 
E    Користуватися протичумним костюмом 


39
У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з
шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової
гущі"). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як
транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?
A    *На каталці
B    Самостійно в супроводі медичної сестри
C    Самостійно  без супроводу
D    На кріслі-каталці 
E    На ношах двома санітарами


40
У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову
оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати
пацієнта медична сестра?
A    *Приймати після їжі
B    Приймати натще 
C    Приймати у проміжках між їжею 
D    Приймати під час їжі 
E    Приймати за 30 хвилин перед сном 


41
Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія  знаходиться на лікування в
стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом’язово антибіотик. Що повинна зробити
медична сестра перед введенням антибіотика?
A    *Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків
B    Попередити пацієнта, що після ін’єкції він повинен поїсти 
C    Розвести антибіотик дистильованою водою 
D    Підігріти розчин на водяній бані до 37-38 °С 
E    Розвести антибіотик 2 % розчином новокаїну


42
Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці
внутрішньом’язово ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі
скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке ускладнення виникло
у пацієнта?
A    *Інфільтрат
B    Некроз тканини 
C    Алергічна реакція 
D    Олійна емболія 
E    Ушкодження нервового стовбура 


43
У пацієнта Т., 68 р., що  спостерігається у лікаря-уролога у зв’язку з аденомою
передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій
ділянці, відсутність  сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть
першочергову проблему пацієнта.
A    *Гостра затримка сечі
B    Странгурія
C    Олігурія
D    Поліурія 
E    Дізурія 


44
Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати
пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна
визначити медична сестра? 
A    *Частоту, ритм, напруження, наповнення
B    Висоту, швидкість, ритм 
C    Пульсові коливання, наповнення
D    Частоту, висоту, напруження 
E    Напруження, швидкість, пульсові коливання 


45
Пацієнту К., 55 років, який лікується в урологічному відділенні лікар призначив
ендоскопічне дослідження сечового міхура.  Як називається такий метод
дослідження? 
A    * Цистоскопія 
B    Урографія 
C    Гастродуоденоскопія 
D    Колоноскопія 
E    Іригоскопія 


46
Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на
головний біль, запаморочення, шум  у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ
180/95 мм рт.ст.  Як називається такий показник артеріального тиску? 
A    * Артеріальна  гіпертензія  
B    Артеріальна  гіпотензія 
C    Гіпертермія  
D    Тахікардія  
E    Брадикардія  


47
У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра
оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним).  Як
оцінити такі зміни пульсу?
A    * Аритмія
B    Брадикардія 
C    Гіпертензія 
D    Гіпотензія 
E    Тахікардія


48
Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. Яку кількість
олії повинна ввести медична сестра? 
A    * 100-150 мл  
B    20 – 30 мл 
C    200 – 300 мл 
D    300 – 400 мл 
E    400 – 500 мл 


49
Пацієнту А., 48 років, у хірургічному відділенні  при атонічному закрепі лікар призначив
гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї
клізми?
A    *25 % розчин магнію сульфату
B    0,9 % розчин натрію хлориду
C    10 % розчин кальцію хлориду
D    2 % розчин новокаїну
E    5 % розчин глюкози


50
Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести
знезараження його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть  метод дезінфекції цих
речей:    
A    *Обробка в дезкамері
B    Вибивання та висушування  на сонці  
C    Обробка пилососом 
D    Кварцювання   
E    Обробка гарячим паром в автоклаві. 


51
Пацієнту призначено внутрішньом’язове введення 1 мл 5 %  олійного розчину вітаміну
Є , але він відмовляється від ін’єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра
пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:
A    * Перевірить, чи не потрапила голка у судину
B    Зробить масаж  після ін’єкції 
C    Якомога швидше введе препарат 
D    Прикладе до місця ін’єкції грілку 
E    Суворо дотримається правил асептики  


52
Лікар призначив   взяти у пацієнта - учасника дорожньо–транспортної аварії кров для
дослідження на наявність алкоголю. Який розчин  використає медсестра   для
знезараження шкіри  пацієнта :
A    *3 % розчин пероксиду водню
B    0,5 % розчин хлораміну
C    70 % розчин етилового спирту
D    96 % розчин етилового спирту
E    Розчин стериліуму.


53
Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова
проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри ?    
A    * Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки  
B    Ретельно промити інструменти під проточною водою. 
C    Ретельно промити інструменти в миючому розчині  
D    Ретельно промити інструменти дистильованою водою  
E    Повторити пробу.   


54
Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне
введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:   
A    * Після потрапляння голки у вену   
B    Після введення лікарського засобу  
C    Під час введення лікарського засобу   
D    Після видалення голки з вени  
E    Після обробки спиртом місця ін’єкції 


55
Пацієнтові  з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення
найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ:
A    * Система для кровопусканя одноразового використання
B    Голка Дюфо з резиновою трубкою 
C    Голка довжиною 4 –6 см та шприц ємністю 20 мл 
D    Інфузійна система одноразового використання 
E    Голка довжиною 4 - 6 см та стерильний флакон 


56
Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася
гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення :  
A    * Прокол обох стінок вени
B    Ушкодження окістя  
C    Ушкодження нервового стовбура  
D    Прокол м’язів  
E    Дуже щільно накладений джгут  


57
Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна
їх розглядати  з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів  належать такі,
що: 
A    * Не є невідкладними  і безпечні для життя хворого
B    Вимагають негайного вирішення 
C    Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу 
D    Ще не існують, але можуть виникнути з часом 
E    Мають пряме відношення до захворювання 


58
Ви здійснили І етап і перейшли до ІІ  етапу медсестринського процесу . Що  є метою
цього етапу?
A    * Формування сестринського діагнозу
B    Визначення ступеня досягнення мети 
C    Виконання плану сестринських втручань 
D    Визначення потреб пацієнта 
E    Формування бази даних про пацієнта 


59
При наявності сестринського діагнозу "ожиріння, спричинене переїданням і
недостатністю фізичної активності",  яка з рекомендацій  медичної сестри була б
найефективнішою:
A    * Рекомендації з раціонального  харчування та занять фізичними вправами 
B    Направлення пацієнта на консультацію до дієтолога 
C    Визначення факторів, що призвели до ожиріння 
D    Роз’яснення пацієнтові проблем, що можуть виникнути при ожирінні 
E    Рекомендації родичам з приводу харчування пацієнта та фізичної активності 


60
Медична сестра здійснює ІV етап  сестринського процесу. Яка  мета даного етапу
сестринського процесу?
A    *Виконання плану сестринських втручань
B    Визначення критеріїв оцінки догляду   
C    Складання  плану сестринських втручань 
D    Збір та аналіз одержаної інформації  
E    Формування сестринського діагнозу 


61
Сестринський процес – це продуманий сформований підхід, розрахований на
задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно
задовольнити в першу чергу при плануванні  догляду?
A    * Потреба в руховій активності  
B    Здатність забезпечити свою безпеку 
C    Кошти, забезпеченість 
D    Працездатність, задоволення працею 
E    Знання про здоровий спосіб життя 


62
Практична діяльність медичної сестри  характеризується  певними стандартами.
Стандарти – це положення, які визначають: 
A    * Об’єм, цінність та якість діяльності  
B    Основні функції сестринської справи  
C    Мету надання допомоги і догляду пацієнтам  
D    Вибір системи організації сестринської допомоги   
E    Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами  


63
Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип
лікувального харчування передбачає:
A    * Зменшення [ збільшення] в харчовому раціоні того чи іншого продукту
B    Кількісне  обмеження їжі
C    Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу
D    Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі
E    Спеціальна кулінарна обробка продуктів


64
Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. Як
медична сестра повинна пояснити пацієнту та його родичам  мету цієї дієти?
A    * Хімічне щадіння печінки в умовах  повноцінного харчування, покращення
жовчовиділення 
B    Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності  
C    Нормалізація обміну  речовин, покращення кровообігу  
D    Забезпечення фізілогічно повноційного харчування 
E    Покращення виведення  із організму продуктів обміну речовин 


65
При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією
сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2С. Яке незалежне
медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі?
A    * Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою 
B    Змінити натільну білизну, напоїти чаєм 
C    Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою
D    Заспокоїти, створити положення за Фаулером 
E    Поставити банки повздовж хребта 


66
На третій день після застосування п'явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та
нагноєння навколо ранок.    Що є причиною такого ускладнення  ?
A    * Інфікування ранок
B    Тривала кровотеча з ранок 
C    Невірно обрана ділянка для постановки п’явок 
D    Підшкірні крововиливи 
E    Підвищений артеріальний тиск  


67
Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як
правильно зібрати і відправити матеріал на лаборторне дослідження?
A    *Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді 
B    Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді 
C    Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді 
D    Порцію С помістити в посуд з теплою водою 
E    Порцію А В С відправити в лабораторію 


68
Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні,медсестра повинна
провести дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції? 
A    *Вогнищева заключна дезінфекція 
B    Профілактична дезінфекція 
C    Вогнищева поточна дезінфекція 
D    Дератизація 
E    Дезінсекція 


69
У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна
надати медсестра пацієнту?
A    *Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі 
B    Лежаче з опущеним головним кінцем 
C    Положення Сімса 
D    Лежаче на животі 
E    Лежаче на пораженій стороні 


70
Пацієнту К., 49 р., після оперативного втручання на стравоход призначили  штучне
годування через зонд. Медична сестра готує:
A    *Стерильний тонкий шлунковий зонд
B    Стерильний товстий шлунковий зонд
C    Дуоденальний зонд з оливою
D    газовідвідну трубку
E    Катетер


71
Який першочерговий захід необхідно запланувати медсестрі при догляді за хворим з
гарячкою в третій стадії?
A    *Контроль пульсу і артеріального тиску 
B    Зміна постільної білизни, вимірювання пульсу 
C    Вимірювання t тіла і пульсу
D    Контроль за диханням і артеріальним тиском 
E    Провітрювання кімнати, вимірювання температури


72
Больной М., поступил в кардиологическое отделение с диагнозом "ишемическая
болезнь сердца". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование,
изучает частоту пульса.  Какой должна быть частота пульса в норме?
A    * 60-80 уд./мин.  
B    80-100 уд./мин. 
C    90-110 уд./мин. 
D    50 - 60 уд./мин. 
E    40-50 уд./мин. 


73
Больной Д. находится в пульмонологическом отделении с диагнозом "бронхиальная
астма". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование, определяет
частоту дыхания.  Какой должна быть частота дыхания в норме?
A    * 16-20 в мин.  
B    20-24 в мин. 
C    10-12 в мин. 
D    12-16 в мин. 
E    24-30  в мин. 


74
Палатная медсестра проводит осмотр тяжелобольного Т., поступившего в
отделение, который длительно находился на постельном режиме. В области крестца
она обнаружила синюшно-багровое пятно без четких контуров.  Как оценить
выявленные изменения? 
A    * Пролежень 
B    Аллергический дерматит 
C    Инфильтрат 
D    Липодистрофия 
E    Опрелость 


75
В терапевтическое отделение поступил больной Г. с диагнозом  "сахарный диабет".
Палатная медсестра проводит опрос больного.  Какой этап медсестринского
процесса она осуществляет?
A    * Первый 
B    Второй 
C    Третий 
D    Четвертый 
E    Пятый 


76
Больная А. находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом
"хронический гепатит", ежедневно получает внутривенные инъекции.  Какая
потенциальная проблема может возникнуть, если внутривенные инъекции будут
часто выполняться в одну и ту же вену?
A    * Тромбофлебит 
B    Аллергическая реакция 
C    Инфильтрат 
D    Липодистрофия 
E    Пролежни 


77
Больной Ф., находится в нейрососудистом отделении с  острым нарушением
мозгового кровообращения. Ему назначен строгий постельный режим.  Какая
потенциальная проблема может возникнуть у больного?
A    * Пролежни 
B    Снижение аппетита 
C    Приступ удушья 
D    Полиурия 
E    Боль в животе  


78
Больного О., беспокоит озноб, головная боль, ломота в суставах, боль в мышцах,
слабость, t-37,8С.  Какие медсестринские вмешательства нужно включить в план
медсестринского ухода?
A    * Тепло укутать, обложить грелками 
B    Применить пузырь со льдом 
C    Применить холодный компресс 
D    Укрыть простынёй 
E    Дать прохладное питье 


79
В терапевтическом отделении находится больной В. с диагнозом 'хронический
гломерулонефрит". После обследования палатная медсестра выявила приоритетную
проблему - отеки.  Какое медсестринское вмешательство должно быть включено в
план сестринского ухода?
A    * Контроль водного баланса 
B    Катетеризация 
C    Промывание мочевого пузыря 
D    Постановка очистительной клизмы 
E    Подача увлажненного кислорода 


80
В гастроэнтерологическом отделении находится больной А., с диагнозом
"хронический панкреатит". Палатная медсестра осуществила I и II этапы
медсестринского процесса и составила план сестринского ухода по приоритетной
проблеме - метеоризм.  Какое зависимое сестринское вмешательство медсестра
должна  включить в план сестринского ухода?
A    * Постановку газоотводной трубки
B    Пузырь со льдом  на живот 
C    Грелку на живот 
D    Обильное питье 
E    Промывание желудка 


81
Больной К., находится в нефрологическом отделении с диагнозом "острый
пиелонефрит". Его готовят к выписке. Какой этап сестринского процесса должна
осуществить медсестра  перед выпиской больного?
A    * Оценка результатов и коррекция медсестринского ухода 
B    Планирование медсестринских вмешательств 
C    Медсестринская диагностика 
D    Медсестринское обследование 
E    Реализация плана медсестринских вмешательств  


82
Больная С., находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом
"ожирение". Одна из  приоритетных проблем пациента - запоры. Выполняя
зависимое  медсестринское вмешательство, медсестра поставила очистительную
клизму, которая оказалась неэффективной.  Какое зависимое медсестринское
вмешательство нужно внести в план для коррекции ухода?
A    * Масляную клизму
B    Лекарственную клизму 
C    Питательную клизму 
D    Газоотводную трубку 
E    Ректороманоскопию 


83
Пациент С., 63 лет, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с
диагнозом:   хронический   гастрит   с   секреторной недостаточностью. Соблюдение
какой диеты должна контролировать палатная медсестра? 
A    * Стол № 2 
B    Стол № 1 
C    Стол № 3 
D    Стол № 4 
E    Стол № 5 


84
Пациенту Р., лечащий врач назначил внутримышечное введение 0,5 г ампициллина 4
раза в день. Сколько мл разведенного антибиотика должна набрать в шприц
медсестра при стандартном разведении?
A    * 5 мл 
B    1 мл 
C    2 мл 
D    4 мл 
E    10 мл 


85
Пациентке Ш., 54 лет, находящейся в терапевтическом отделении с диагнозом
сахарный диабет проводится инсулинотерапия. Медсестра по назначению врача
вводит 12 ЕД инсулина шприцом ёмкостью 2 мл.  Сколько мл инсулина она должна
набрать в шприц?
A    *0,3 мл
B    0,1мл 
C    0,4 мл 
D    0,6 мл 
E    1 мл 


86
Пациент М., находится в пульмонологическом  отделении  с диагнозом "хронический
обструктивный бронхит,    дыхательная недостаточность". Медсестра выявила 
приоритетную  проблему  у пациента - одышка в покое.  Какой физиологический
показатель должен оцениваться медсестрой в первую очередь?
A    * Частоту дыхательных движений
B    Пульс  
C    Артериальное давление
D    Суточный диурез 
E    Температуру


87
Пациентке В., с диагнозом 'пневмония", врач назначил постановку горчичников.
Выполняя    план    сестринского    ухода, медсестра приготовила горчичники, лоток с
водой.  Какая должна быть температура воды для постановки горчичников?
A    * 38-40 С
B    20-25 С 
C    30-35 С 
D    60 - 75 С 
E    80-100 С 


88
После выполнения подкожной инъекции алоэ у пациентки X. появился инфильтрат в
месте инъекции. Проводя реализацию плана сестринского ухода, медсестра
наложила  полуспиртовый согревающий   компресс   на   плечо.  В какой
последовательности медсестра должна накладывать компресс?
A    * Марлевая салфетка, компрессная бумага, вата, бинт 
B    Компрессная бумага, марлевая салфетка, вата, бинт 
C    Марлевая салфетка, вата, компрессная бумага, бинт 
D    Вата, компрессная бумага, бинт 
E    Компрессная бумага, вата, бинт 


89
Пациент Д., 45 лет, находится в инфарктном отделении с диагнозом "острый инфаркт
миокарда". Ночью у пациента развился приступ удушья с выделением при кашле
пенистой  розовой  мокроты. Дежурный  врач  назначил  оксигенотерапию. Медсестра
проводит подачу  кислорода  через  носовой  катетер.   Какой  раствор используется
в аппарате Боброва в данном случае?
A    * 70 % этиловый спирт
B    Кипяченую воду 
C    0,9 % раствор натрия хлорида
D    2 % раствор натрия гидрокарбоната
E    1 % раствор борного спирта


90
Пациентке У., 36 лет, с диагнозом 'хронический холецистит", лечащий врач назначил
внутривенную холецистографию с билигностом. Палатная медсестра, осуществляя
подготовку пациентки к исследованию, проводит пробу на чувствительность к
билигносту.  Как медсестра будет вводить раствор билигноста для пробы?
A    * Внутривенно 
B    Внутрикожно 
C    Подкожно 
D    Скарификационно 
E    Внутримышечно 


91
Перед началом работы медицинская сестра процедурного кабинета готовит 3 %
раствор хлорамина для проведения обеззараживания инструментария.  Сколько
хлорамина она должна взять для приготовления 4 л 3 % раствора?
A    * 120 г 
B    60 г 
C    3 г  
D    40 г 
E    30 г 


92
Медсестра процедурного кабинета  взяла  кровь из  вены  на биохимическое
исследование у пациента Ж. одноразовым шприцом.  Что необходимо сделать
медсестре с этим шприцом после проведения манипуляции?
A    * Провести дезинфекцию, используя правило двух емкостей 
B    Выкинуть в мусорную корзину 
C    Промыть проточной водой 
D    Промыть физиологическим раствором 
E    Передать в ЦСО 


93
Медсестра ЦСО получила биксы из хирургического отделения с резиновыми
перчатками для стерилизации. Какой метод используется для стерилизации
перчаток и режим стерилизации? 
A    * Паровой метод: 120 С -1,1 атм. - 45 мин. 
B    Паровой метод: 132 С - 2 атм. - 20 мин. 
C    Воздушный метод: 180 С - 45 мин. 
D    Воздушный метод: 120 С - 60 мин. 
E    Химический метод: 6\% перекись водорода - 6 часов 


94
Медсестра процедурного кабинета открыла бикс с перевязочным материалом,
доставленный из ЦСО, и определила, что мочевина не расплавилась.  Как должна
поступить медсестра: 
A    * Отправить бикс на повторную стерилизацию 
B    Написать докладную старшей медсестре 
C    Отправить материал на бактериологическое исследование 
D    Использовать перевязочный материал в работе 
E    Сделать запись в журнале стерилизации 


95
Пацієнту з серцевою недостатністю  проведено кровопускання.  Медична сестра
здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском  та рекомендує йому 
дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого
ускладнення, як: 
A    *Ортостатичний колапс
B    Непритомність 
C    Шок 
D    Напад  ядухи 
E    Тромбоемболія 


96
Пацієнтові  призначено 20 ОД  інсуліну підшкірно. Доза інсуліну 100 ОД в одному мл. 
Медична сестра виконує ін’єкцію інсуліну за 30 хвилин  до сніданку, набравши в
шприц:
A    0,2 мл  
B    0,3 мл 
C    0,4 мл 
D    0,5 мл 
E    0,6 мл 


97
Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних
розчинів. Стерильні розчини,  виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку,
зберігаються: 
A    *Не більше 10 діб
B    Не більше 3 діб 
C    Не більше 2 діб 
D    Не більше 7 діб 
E    Не більше місяця 


98
Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію у передньо-зовнішню поверхню
стегна, захоплює шкіру лівою рукою у складку, голку вводить під кутом: 
A    *70°
B    40° 
C    90° 
D    45° 
E    30° 


99
Пацієнту  з нирковою колькою  медична сестра відпускає гарячу ванну. Вкажіть
температуру води та тривалість ванни: 
A    *Температура води 40° С, тривалість 10-15 хв
B    Температура води 34-36° С, тривалість 20 хв 
C    Температура води 36-39 ° С, тривалість 20-30 хв 
D    Температура води 28-30° С, тривалість 3-5 хв 
E    Температура води 24-27 ° С, тривалість 1-3 хв 


100
Пацієнт знаходиться в стані гарячки, скаржиться на відчуття жару, загальну слабкість,
сухість у роті. Шкіра обличчя червона, гаряча на дотик, губи вкриті кірками. Медична
сестра, здійснюючи догляд за пацієнтом, прикладає холодний компрес до чола в
першу чергу з такою метою:
A    *Посилення тепловіддачі
B    Зменшення тепловіддачі
C    Зменшення головного болю 
D    Зменшення запального процесу 
E    Збільшення кровонаповнення судин


101
У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон. Пацієнт має
схильність до алергійних реакцій на  знеболюючі препарати.  Для проведення проби
на чутливість до цефтріаксону медсестра з метою розведення антибіотика
використає такий розчин:
A    0,9 % розчин натрію хлориду
B    10 % розчин натрію хлориду
C    Воду для ін’єкцій 
D    0,25 % розчин новокаїну
E    1 % розчин новокаїну


102
Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від
централізованої подачі. Для  запобігання розвитку пролежнів  слизової оболонки
носових ходів необхідно:
A    Змінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин  
B    Забезпечити концентрацію кисню в повітрі до  30 - 40 \%  
C    Відрегулювати оптимальну дозу кисню 4 – 6 л за хвилину 
D    Зволожувати кисень через апарат Боброва водою 
E    Змочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на
глибину 15 см  


103
Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний
тиск. Вона з’ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості
пульсу: 
A    *Напруження
B    Ритм  
C    Частота  
D    Наповнення  
E    Дефіцит  


104
Пацієнт, що страждає  на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку
при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це
заважає йому відпочивати. Таке явище називається: 
A    *Ніктурія
B    Олігурія 
C    Поліурія 
D    Анурія 
E    Ішурія 


105
У пацієнта  серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на
добу, боїться виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати 
добовий діурез та кількість вжитої рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В
нормі добовий  діурез становить: 
A    70-80 % від усієї вжитої рідини
B    60-75 % від усієї вжитої рідини
C    55 – 60 % від усієї вжитої рідини
D    45 – 50 % від усієї вжитої рідини
E    85 – 90 % від усієї вжитої рідини


106
Пацієнтка похилого віку страждає стійкими закрепами, випорожнення відсутні більше
4 діб, відсутній ефект від очисної та послаблюючих клізм, медсестра готує пацієнтку
до сифонної клізми. Механізм дії сифонної клізми такий:  
A    *Механічно вимиває кал, справляє подразнюючу дію на стінки кишок, активізує
перистальтику
B    Обволікає кал, полегшує його виділення, нормалізує перистальтику  
C    Розріджує та вилучає калові маси з нижніх відділів товстої кишки  
D    Сприяє інтенсивному надходженню міжклітинної рідини до  товстої  кишки, розріджує
кал, активізує перистальтику  
E    Справляє місцеву протизапальну та обволікальну дію на слизову оболонку товстої
кишки  


107
Медична сестра проводить медсестринське обстеження пацієнта, використовує
суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження, результати додаткових обстежень.
Мета обстеження:  створити інформаційну базу даних про стан пацієнта. Зібрані дані
медсестра запише до: 
A    *Сестринської  історії здоров'я
B    Плану  сестринського догляду 
C    Листа первинної оцінки стану пацієнта 
D    Амбулаторної  карти пацієнта 
E    Медичної  карти стаціонарного хворого 


108
Медична сестра аналізує отримані дані про пацієнта,  визначає всі наявні або
потенційні відхилення від комфортного гармонійного стану, встановлює, що найбільш
обтяжує пацієнта на цей момент, формулює сестринський діагноз. Це етап
сестринського процесу: 
A    *ІІ етап
B    І етап 
C    ІІІ етап 
D    ІV етап 
E    V етап  


109
Пацієнту з серцевою недостатністю  проведено кровопускання. Медична сестра
здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском  та рекомендує йому 
дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого
ускладнення, як: 
A    *Ортостатичний колапс
B    Непритомність 
C    Шок 
D    Напад  ядухи 
E    Тромбоемболія 


110
Пацієнт, що страждає  на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку
при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це
заважає йому відпочивати. Таке явище називається: 
A    *Ніктурія
B    Олігурія 
C    Поліурія 
D    Анурія 
E    Ішурія 


111
Досліджуючи основні параметри пульсу, медсестра з певною силою притискає
артерію до внутрішньої поверхні променевої кіски для припинення пульсації. Яку
властивість пульсу визначає медсестра?
A    *Напруження
B    Частоту 
C    Ритм 
D    Глибину 
E    Наповнення 


112
Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін’єкційна голка під час її введення у м’які
тканини може раптово відламатися від муфти. З метою профілактики даного
ускладнення голку необхідно вводити: 
A    *На 2/3 довжини
B    На 1/2 довжини
C    На 1/4 довжини
D    На 2/5 довжини
E    На 1/3 довжини


113
У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика
(500 000 ОД бензилпеніцеліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну
слабкість, напад кашлю, ядуху, серцебиття. Артеріальний тиск  85/50 мм рт. ст.
Назвіть ускладнення, що виникло:
A    *Анафілактичний шок
B    Токсико-інфекційний шок 
C    Кардіогенний шок 
D    Колапс 
E    Непритомність 


114
Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п’явки і має
здатність гальмувати процеси згортання крові:  
A    *Гірудин
B    Лізоцим 
C    Мірозин  
D    Дестабілаза 
E    Гепарин 


115
До  медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету звернувся пацієнт, якому лікар
призначив сеанси УФ-опромінення поперекової ділянки. Що повинна зробити
медична сестра перед початком проведення процедури?  
A    *Визначити біодозу опромінення
B    Визначити частоту пульсу 
C    Визначити артеріальний тиск 
D    Виміряти температуру тіла 
E    Оглянути шкіру пацієнта 


116
Пацієнтці  з діагнозом: ожиріння ІІ ст., яке не пов’язане із захворюваннями
серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання
якої дієти буде контролювати медична сестра?
A    * № 8
B    № 11   
C    № 10   
D    № 7 
E    № 5 


117
Раціональне харчування базується на багатьох законах. Що передбачає закон
адекватності харчування?
A    *Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами
B    Дотримання режиму харчування
C    Вживання санітарно доброякісної їжі
D    Відповідність хімічного складу їжі особливостям обмінних процесів конкретної
людини
E    Вживання достатньої кількості вітамінів


118
Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками.
Назвіть номер наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах
охорони здоров’я України":
A    *356
B    740 
C    234 
D    223 
E    38 


119
При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового
використання.  Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних  виробів
(шприців) одноразового використання:
A    *Променевий
B    Хімічний 
C    Газовий 
D    Термічний 
E    Механічний 


120
Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски.
Вкажіть термін захисної дії маски.
A    *3 год.
B    2 год. 
C    1 год. 
D    4 год. 
E    5 год. 


121
Виконуючи внутрішньовенну ін’єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно
зняла рукавички, ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене
місце обробила 70 %  розчином етилового спирту, наклала пластир та одягла
напальчник. Вкажіть номер чинного наказу МОЗ України відповідно до якого діяла
медсестра:
A    *120
B    234 
C    408 
D    720 
E    181 


122
З метою профілактики пролежнів медсестра розмістила пацієнта в положенні Сімса.
Охарактеризуйте дане положення: 
A    *Проміжне між положенням на животі та на боку
B    Положення на животі 
C    Положення на боку 
D    Положення на спині 
E    Напівсидяче положення 


123
Медична сестра, здійснюючи медсестринський процес, докуметує отримані дані. 
Виберіть документ, в якому фіксується ІІІ етап медсестринського процесу.
A    *План сестринського догляду
B    Медична карта стаціонарного хворого 
C    Медична карта амбулаторного хворого  
D    Лист лікарських призначень 
E    Температурний лист 


124
У відділенні міської лікарні перебуває хвора, якій призначено взяття крові з вени для
лабораторного дослідження. Назвіть види сестринського втручання, які виконує
медична сестра на підставі розпоряджень лікаря.
A    *Залежні
B    Незалежні  
C    Взаємозалежні 
D    Мед сестринські 
E    Лікарські 


125
Медична сестра за призначенням лікаря здійснює фракційне зондування шлунка
пацієнту К., 48 р. Виберіть ентеральний подразник  для шлункового зондування.
A    *5 % розчин етилового спирту
B    40 % розчин глюкози
C    33 % розчин магнію сульфату
D    10 % розчин натрію хлориду
E    0,5 % розчин новокаїну


126
Пацієнтці К., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка
мета даної дієти?
A    *Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
B    Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику 
C    Нормалізація обміну пуринів 
D    Зменшення набряків 
E    Покращення кровообігу 


127
Пацієнту Г., 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебіту, вводять
гепарин підшкірно. Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення:
A    *Гематоми
B    Тромбофлебіта 
C    Ліподистрофії 
D    Анафілактичного шоку 
E    Набряку 


128
Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив
внутрішньом’язово цефтріаксон  по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше
вибирають для даної ін’єкції?
A    *Верхньозовнішній квадрант сідниці
B    Зовнішню поверхню стегна 
C    Нижньозовнішній квадрант сідниці 
D    Внутрішню поверхню стегна 
E    Верхньовнутрішній квадрант сідниці 


129
В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого
виявила, що частота пульсу складає 40 уд/ хв. Як оцінити такий пульс?
A    *Брадикардія
B    Тахікардія 
C    Аритмія 
D    Пароксизмальна тахікардія 
E    Ниткоподібний 


130
Пацієнт 60 років знаходиться в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної
астми, його турбує задишка. Яке відповідне положення необхідно надати пацієнту при
реалізації плану медсестринських втручань?
A    *Напівсидячи
B    Лежачи 
C    З опущеним ніжним кінцем функціонального ліжка 
D    З  опущеним головним кінцем функціонального ліжка  
E    З підвищеним ніжнім кінцем функціонального ліжка 


131
У пацієнта 28 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке
приносить тимчасове полегшення. Він пов’язує свій стан із споживанням
недоброякісної їжі. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити
медичній сестрі в першу чергу?
A    *Промити шлунок
B    Дати антациди 
C    Направити на УЗД 
D    Покласти міхур з льодом на епігастрій 
E    Дати проносні 


132
Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві
доби тому  зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі,
здуття його, невідходження газів. Яке залежне медсестринське втручання необхідно
здійснити медичній сестрі на даному етапі?
A    *Ввести газовідвідну трубку
B    Ввести спазмолітини 
C    Викликати лікаря 
D    Покласти міхур з льодом на живіт 
E    Ввести знеболюючі 


133
Для проведення контролю стерилізації повітряним методом медична сестра
приготувала пробірку з сахарозою.  Зазначте,  при якому режимі   буде  проводитися
стерилізація.
A    *180?С – 1 година
B    180?С - 2,5 години 
C    160?С - 2,5 години 
D    132?С – 1 година 
E    120?С – 2 години 


134
Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли
медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі?
A    *Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку
B    Після сніданку та ввечері  
C    Один раз після обіду 
D    Після ранкового туалету 
E    Три рази на день 


135
Пацієнт Н., 58 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій
сечі за Зимницьким?
A    *Об’єм і відносну густину
B    Кількість еритроцитів і циліндрів 
C    Кількість лейкоцитів, циліндрів 
D    Наявність білка і пігментів 
E    Наявність цукру і кетонових тіл 


136
Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів
пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:  
A    *Перекрити тік рідини  затискачем
B    Видалити голку з вени 
C    Видалити верхню голку системи з флакона 
D    Видалити голку – повітровід з флакона 
E    Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції. 


137
В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на
задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати? 
A    *Оксигенотерапію
B    Вакуумтерапію 
C    Гірудотерапію 
D    Бальнеотерапію 
E    Аутогемотерапію 


138
Медична сестра навчає пацієта принципам здорового способу життя. Який метод
формування здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу  на
здоров’я?
A    *Ходьба
B    Аутотренінг 
C    Санація вогнищ  хронічної інфекції 
D    Особиста гігієна 
E    Раціональне харчування 


139
У пацієнтки Т., 60 років, масою тіла 105 кг ,відмічається повна нерухомість (стан
коми), нетримання сечі, калу. Яку мінімальну кількість балів за  шкалою Нортон
отримає пацієнтка:
A    *5 балів
B    8 балів 
C    10 балів 
D    12 балів 
E    15 балів 


140
Медична сестра інфекційної лікарні навчає пацієнта К., 65 років, з діагнозом "гострий
гепатит" основам дієтичного харчування в домашніх умовах. На якому етапі
медсестринського процесу вона це здійснює?
A    * ІV  
B    І 
C    V 
D    ІІ 
E    ІІІ 


141
Медична сестра  встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що
знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу
інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила? 
A    * ІІ 
B    ІV 
C    V 
D    І 
E    ІІІ 


142
Пацієнт визнає факт наявних змін у стані свого здоров'я із врахуванням медичного
висновку і співпрацює з медичним персоналом для отримання позитивного
результату. Який вид ставлення у пацієнта до хвороби?  
A    * Адекватне  
B    Негативне 
C    Зверхнє 
D    Позитивне 
E    Байдуже 


143
Медична сестра здійснює оцінку психічного стану пацієнта. До вербальних форм
поведінки належать:
A    * Голос, манера говорити, логіка 
B    Зоровий контакт 
C    Міміка 
D    Поза 
E    Жести 


144
Після дорожньо-транспортної пригоди до реанімаційного відділення машиною
швидкої допомоги доставлений пацієнт К., 52 р. в непритомному стані. Фізичний стан
пацієнта дуже важкий, пацієнт лежачий, рухомість відсутня, ступор, постійне
нетримання сечі та калу. Як оцінити у балах  ризик розвитку пролежнів  у пацієнта за
шкалою Нортон?
A    * 5 
B    12 
C    14 
D    10 
E    20 


145
Пацієнтка К. 52 р. поступила в торакальне відділення онкодиспансеру з діагнозом
"рак  легенів" зі скаргами на слабкість, зниження працездатності, підвищення
температури тіла до 37,2?С, задишку, кровохаркання. Медична сестра встановлює
пріоритетність вирішення проблем пацієнта. Яка проблема пацієнта потребує
першочергового вирішення?
A    * Кровохаркання 
B    Задишка 
C    Кашель 
D    Слабкість 
E    Гарячка 


146
Дієтична медична сестра складає  харчовий раціон на пацієнтів у відділенні, 
враховуючи енергетичну цінність їжі. Скільки кілокалорій утворюється при згоранні 1 г
жиру? 
A    *9,3  
B    4,1 
C    2,5 
D    4,6 
E    8,4 


147
Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра  ЦСВ
приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що
визначає медична сестра за допомогою даної проби?
A    * Залишки крові 
B    Залишки миючого засобу 
C    Залишки ліків 
D    Залишки дезінфікуючого розчину 
E    Залишки олії 


148
У пацієнта К, 53 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з
приводу тяжкого  розладу мозкового кровообігу з’явилося рівномірне за глибиною
дихання з паузами до 30 сек. Який патологічний тип дихання спостерігається у
пацієнта?
A    * Біота 
B    Куссмауля 
C    Чейна-Стокса 
D    Астма 
E    Ядуха 


149
Пацієнта Н. 42 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування інфекційної лікарні з
приводу вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні
пацієнта?
A    * Вогнищеву заключну 
B    Профілактичну 
C    Повітряну  
D    Парову  
E    Вогнищеву поточну 


150
Пацієнту В., 42 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне
дослідження шлунка і дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву:
A    *Езофагогастродуоденоскопія
B    Іригоскопія  
C    Цистоскопія 
D    Бронхоскопія 
E    Ректороманоскопія  


151
Пацієнту К. 42 років в урологічному відділенні лікар призначив обстеження
концентраційної і фільтраційної здатності нирок. Який метод дослідження сечі
визначає ці функції нирок?  
A    *За Зимницьким
B    За Нечипоренко
C    За Аддіс-Каковським
D    За Амбурже
E    Аналіз сечі на діастазу


152
У пацієнта 18-ти років під час введення товстого шлункового зонда раптово з'явилась
синюшність обличчя, кашель, втрата голосу. Що стало найбільш вірогідною причиною
даного ускладнення?
A    * Потрапляння зонда в дихальні шляхи 
B    Травма шлунку 
C    Травма стравоходу 
D    Попадання зонда в дванадцятипалу кишку 
E    Невідповідність діаметру зонда для даного хворого 


153
Під час проведення об’єктивного обстеження хворого виявлено: зріст 170 см, вага -
105 кг, АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps- 80/хв. Які рекомендації необхідно дати пацієнту,
навчаючи його принципам здорового способу життя?
A    *Поради щодо харчування 
B    Консультація психолога 
C    Призначити заспокійливі 
D    Признатичи УЗД серця 
E    Призначити біохімічне дослідження крові 


154
Медсестра приймального відділення проводячи огляд пацієнтки 44-х років виявила
головний педикульоз. Назвіть медичну документацію, яку необхідно заповнити
медичній сестрі:  
A    *Термінове повідомлення в СЕС про інфекційне захворювання
B    Медичну карту стаціонарного хворого
C    Медичну карту амбулаторного хворого
D    Статистичний талон вибулого зі стаціонару
E    Медсестринську історію здоров’я


155
Пацієнту призначено рентгенологічне дослідження шлунку. Яку контрастну речовину
приготує медична сестра для проведення даного дослідження? 
A    *Барієву суміш. 
B    Радіоактивний йод (І-137). 
C    Йодид калію. 
D    Верографін. 
E    Білігност. 


156
Медична сестра виявила у пацієнта педикульоз в приймальному відділенні. Яким
розчином обробляють волосся при педикульозі?
A    *20 % водно-мильною емульсією бензил-бензоату
B    0,2 % розчином хлораміну
C    2 % розчином борної кислоти
D    6 % розчином перекису водню
E    Розчином камфори 


157
В опіковому відділенні перебуває хворий 45 років, з опіками верхніх кінцівок і живота.
Яку анатомічну ділянку потрібно використати для підшкірної ін’єкції? 
A    *Передньозовнішню поверхню стегон.
B    Литкові ділянки. 
C    Підколінні ділянки. 
D    Верхньозовнішній квадрант сідниць. 
E    Міжлопаткову ділянку. 


158
Медична сестра проводить пацієнту сеанс гірудотерапії. Якщо п’явку потрібно зняти
раніше, ніж вона нап’ється крові, то слід торкнутися ділянки передньої присоски
тупфером, змоченим:
A    *Солоною водою.
B    Розчином глюкози. 
C    5 % розчином калію перманганату.
D    40 % розчином етилового спирту.
E    Саліциловим спиртом. 


159
Пацієнт В., 55-ти років, журналіст, обстежується з приводу підозри на пухлину товстої
кишки. Лікар призначив йому колоноскопію. Як попередити пацієнта відносно
підготовки до обстеження?  
A    * наодинці з пацієнтом 
B    поручити студентам 
C    через санітарку  
D    через хворих в палаті  
E    це повинен зробити лікар-ендоскопіст  


160
Виділяють слідуючі складові ефективного спілкування: 
A    * відправник, повідомлення, канал спілкування, отримувач, підтвердження
повідомлення  
B    відправник, повідомлення, підтвердження повідомлення  
C    повідомлення, канал спілкування, отримувач  
D    відправник – отримувач 
E    ні в одній відповіді немає повного переліку всіх елементів ефективного спілкування 


161
Відровідно до теорії потреб за А.Маслоу, до потреб нижчого порядку відносяться:  
A    * фізіологічні потреби  
B    безпека  
C    соціальні потреби  
D    самоповага і повага оточуючих  
E    самовираження  


162
Вкажіть, яка із перерахованих медсестринських моделей взята за основу на Україні: 
A    * модель В.Хендерсон 
B    лікарська (медична) модель   
C    модель Н.Роупер  
D    модель Д.Джонсон  
E    модель К.Рой  


163
Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну._Вкажіть місце та час
проведення поточної дезінфекції:  
A    * проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія  
B    проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія  
C    проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання 

D    проводиться в маніпуляційному кабінеті, перед і після проведення маніпуляції  
E    проводиться в нестерильній зоні ЦСВ під час проведення передстерилізаційної
очистки інструментів  


164
Вкажіть сутність профілактичної дезінфекції: 
A    * проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання

B    всі відповіді неправильні 
C    правильні відповіді 1 – 2  
D    проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія  
E    проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія 


165
Медична сестра повинна знати і володіти різноманітними методами стерилізації.
Який метод стерилізації називається повітряним? 
A    * знищення мікроорганізмів за допомогою високої температури у сухожарових шафах

B    променева стерилізація  
C    стерилізація за допомогою хімічних речовин і газів  
D    стерилізація кип’ятінням  
E    стерилізація водяною парою під тиском  


166
Пацієнту К., 29 років, лікар призначив гастродуоденоскопію з метою уточнення
попереднього діагнозу. Пацієнт відчуває страх перед можливим ВІЛ-інфікуванням.
Вкажіть основний вид втручання медичної сестри у зв’язку з проблемою, що виникла: 
A    * поінформувати пацієнта про сучасні методи дезінфекції та стерилізації 
B    не звертати увагу на дійсні та потенційні проблеми пацієнта 
C    зусилля спрямувати на транспортування пацієнта в ендоскопічний кабінет  
D    пояснити сутність обстеження  
E    доповісти лікарю про страх пацієнта та запропонувати відмінити дослідження   


167
Який термін зберігання стерильності виробів в упакованому виді після повітряної
стерилізації? 
A    *  3 доби  
B    1 доба  
C    7 діб  
D    20 діб  
E    5 діб 


168
З метою попередження виникнення внутрішньолікарняної інфекції в лікарні постійно
проводять: 
A    * профілактичну дезінфекцію 
B    поточну дезінфекцію 
C    заключну дезінфекцію  
D    вогнищеву дезінфекцію 
E    дератизацію 


169
При потрапленні біологічної рідини в порожнину рота необхідно: 
A    * прополоскати рот проточною водою, а потім - 70\% етиловим спиртом 
B    прополоскати рот проточною водою, а потім випити 30 мл 70\% етилового спирту 
C    прополоскати рот проточною водою 
D    обробити порожнину рота 1\% розчином протарголу 
E    обробити порожнину рота слабким розчином перманганату калію  


170
Дезінсекція – це заходи, спрямовані на знищення:  
A    * шкідливих комах 
B    мікроорганізмів 
C    вірусів  
D    бактерій  
E    шкідливих гризунів  


171
Вид санітарної обробки призначає:  
A    * лікар 
B    сестра 
C    сам пацієнт  
D    санітарка  
E    дезінфектор 


172
Положення Сімса – це: 
A    * проміжне між положенням лежачи на животі і лежачи на боці 
B    положення на боці  
C    положення на спині 
D    положення на животі 
E    положення напівлежачи і напівсидячи   


173
Чинники ризику виникнення пролежнів у пацієнта:  
A    *повна нерухомість
B    штучне харчування
C     перелом верхньої кінцівки
D    виснаження, неадекватне харчування 
E     активне положення в ліжку


174
Чому недоцільно вводити в очі більше 1-2 крапель лікарських розчинів? 
A    * в кон’юнктивальному мішку вміщається лише 1 крапля розчину  
B    очні краплі містять сильнодіючі речовини  
C    велика кількість рідини негативно відіб’ється на стані кон’юнктиви 
D    велика кількість розчину нерівномірно розподілиться на слизовій ока  
E    більша кількість лікарського розчину викличе запальний процес на слизовій ока  


175
Для видалення засохлої сірки з вуха, попередньо у вухо слід ввести 2-3 краплі:  
A    *  3\% розчину перекису водню 
B    3\% розчину калію перманганату 
C    3\% розчину хлораміну  
D    0,02\% розчину фурациліну  
E    можна використовувати всі перераховані розчини 


176
Змінюючи важкохворому білизну, медична сестра помітила інтенсивне почервоніння
шкіри в ділянці крижової кістки. Яким розчином необхідно обробити уражене місце? 
A    *  5-10\% розчином калію перманганату  
B    10\% розчином камфорного спирту  
C    0,5\%  розчином нашатирного спирту  
D    1\% розчином саліцилового спирту   
E    40\% розчином етилового спирту   


177
Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 л 3\% розчину хлораміну: 
A    30 г 
B    150 г  
C    50 г  
D    5 г  
E    3 г  


178
При годуванні через зонд, його варто промити:  
A    * водою 
B    фурациліном 
C    розчином калію перманганату 
D    70( спиртом 
E    1\% розчином хлораміну 


179
У чиї функції входить складання порційної вимоги  на відділення? 
A    *старшої медичної сестри
B    , постової сестри
C    дієтлікаря  
D    завідуючого відділенням 
E    дієтсестри   


180
З якою метою при оксигенотерапії проводять зволоження кисню?  
A    * з метою попередження висушування слизових оболонок
B    з метою його дезінфекції  
C    з гігієнічною метою   
D    дотримання правил техніки безпеки   
E    запобігання його лишньої втрати 


181
У пацієнтки 47-ми років, хронічна серцева недостатність. Їй призначено вимірювати
водний баланс. Що потрібно враховувати, виконуючи це призначення?  
A    Співвідношення між введеною рідиною та виділеною сечею за добу 
B    Різниця між масою тіла вранці та ввечері   
C    Кількість рідини, введеної за добу  
D    Кількість сечі, виділеної за добу  
E    Співвідношення між денним та нічним діурезом 


182
У пацієнта, що знаходиться в непритомному стані, почалося блювання. Яке
ускладнення особливо небезпечне в цей момент? 
A    * аспірація блювотних мас 
B    розвиток патологічного дихання  
C    шлунково-кишкова кровотеча  
D    зневоднення організму  
E    легенева кровотеча 


183
При атонічному закрепі для очисної клізми використовують воду: 
A    * нижче 20(С
B    30(С 
C    понад 40(С 
D    20(С 
E    35(С 


184
Яке порушення діурезу носить назву “ніктурія”? 
A    * переважання нічного діурезу над денним 
B    наявність крові в сечі 
C    добова кількість сечі – менш, ніж 500 мл 
D    збільшення кількості добової сечі більше 2 л 
E    прискорене сечовипускання  


185
До зовнішнього шляху введення лікарських речовин відноситься: 
A    *введення ліків через шкіру та слизові оболонки  
B    введення ліків через рот, під язик 
C    введення ліків через пряму кишку 
D    введення лікарських засобів внутрішньовенно 
E    введення лікарських засобів внутрішньошкірно, підшкірно 


186
Медична сестра на ніч повинна ввести важкохворому внутрішньом’язово: розчин
анальгіну 50\% - 2 мл + розчин дімедролу 1\% - 1 мл. Зазначте місце проведення
ін’єкції: 
A    *верхньо-зовнішній квандрант сідниці  
B    зовнішня поверхня плеча 
C    передня частина черевної стінки 
D    підлопаткова ділянка 
E    внутрішня поверхня передпліччя 


187
Пацієнту призначено введення бензілпеніциліну по 300 000 ОД. Розфасовка -  по 500
000. Як виконати призначення? 
A    *ввести у флакон 5 мл розчинника, забрати в шприц 3 мл розчину 
B    ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 7 мл розчину 
C    ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 6 мл розчину  
D    ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 6 мл розчину 
E    ввести у флакон 5 мл розчинника, забрати в шприц 4 мл розчину 


188
Під час введення лікарських речовин внутрішньовенно джгут знімають: 
A    *після контролю попадання у вену 
B    після введення лікарського засобу 
C    під час введення лікарського засобу 
D    після видалення голки з вени 
E    всі відповіді неправильні 


189
Медична сестра під час підготовки до внутрішньовенного струминного введення
лікарських засобів не повністю видалила повітря із шприца. Яке ускладнення може
розвинутись? 
A    * повітряна емболія 
B    алергічна реакція 
C    інфільтрат 
D    медикаментозна емболія 
E    гематома 


190
Дослідження функціонального стану нирок проводиться: 
A    * пробою Зимницького 
B    дослідженням сечі на діастазу 
C    загальним клінічним аналізом сечі  
D    методом дослідження сечі за Нечипоренком 
E    методом дослідження сечі за Амбюрже 


191
Лікар призначив холецистографію. Який йодований таблетований препарат потрібно
дати пацієнтові за 12-14 годин до дослідження? 
A    * холевід 
B    білігност 
C    верографін 
D    урографін 
E    барієву суміш 


192
Пацієнтові В., 40-а років, лікарем призначена езофагогастродуоденоскопія. Що це за
дослідження? 
A    * ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки 
B    рентгенологічне дослідження товстої кишки 
C    рентгенологічне дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки 
D    ендоскопічне дослідження трахеї та бронхів 
E    ендоскопічне дослідження сечового міхура 


193
Яка наука вивчає особливості протікання захворювань людей похилого та старечого
віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики та лікування: 
A    * геріатрія 
B    герогігієна 
C    геронтологія 
D    загальна гігієна 
E    санологія 


194
Серед перерахованих розчинників вкажіть розчин, який можна використати для
постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість до антибіотиків: 
A    *0,9\% розчин натрію хлориду 
B    0,25\% розчин новокаїну 
C    0,5\% розчин новокаїну 
D    2\% розчин новокаїну 
E    40\% розчин глюкози 


195
Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи розглядається як
медсестринський процес. Яка мета другого етапу сестринського процесу? 
A    * Встановити наявні та потенційні проблеми пацієнта 
B    Оцінити загальний стан пацієнта 
C    Спланувати обсяг сестринських втручань 
D    Оцінити ефективність догляду  
E    Оцінити емоційний стан пацієнта 


196
Вкажіть  основні поняття, які вивчають медсестринські моделі: 
A    * Пацієнт, здоров’я, сестринська справа, оточуюче середовище. 
B    Сонце, повітря, вода, рух. 
C    Пацієнт, медсестра, лікар, колеги 
D    Пацієнт, родичі, стаціонар, медсестра 
E    Здоров’я, пацієнт, лікар, середовище. 


197
Назвіть ступені ієрархії людських потреб за А. Маслоу від найнижчих до найвищих: 
A    * Фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні, самоповага, самовираження 
B    Безпека, соціальні, фізіологічні, самоповага 
C    Самовираження, самоповага, фізіологічні, безпека 
D    Фізіологічні, самоповага, безпека, соціальні 
E    Соціальні, самовираження, фізіологічні, безпека 


198
В основу медсестринських моделей покладено: 
A    * Задоволення людських потреб 
B    Чинники навколишнього середовища 
C    Роль пацієнта в лікувальному процесі 
D    Потенційні проблеми пацієнта  
E    Лікарські призначення 


199
Виконання лікарських призначень – це функція медсестри: 
A    * Залежна 
B    Взаємозалежна 
C    Незалежна  
D    Підрядна 
E    Самостійна 


200
Скільки ступенів складає ієрархія людських потреб за А. Маслоу : 
A    * 5 
B    4 
C    6 
D    14  
E    7 


201
До фізіологічних потреб за А. Маслоу належать : 
A    * Потреба в їжі та рідині 
B    Потреба в одязі, оселі 
C    Потреба в спілкуванні 
D    Потреба в допомозі 
E    Потреба в самоповазі 


202
Перший етап медсестринського процесу має назву: 
A    * Збір інформації про пацієнта 
B    Складання плану медсестринського догляду 
C    Оцінка якості догляду 
D    Реалізація плану догляду 
E    Виявлення проблем пацієнта 


203
Метою другого етапу медсестринського етапу є: 
A    * Формування медсестринських діагнозів 
B    Виконання плану догляду 
C    Збір інформації про пацієнта 
D    Оцінка якості догляду  
E    Обстеження пацієнта 


204
Третій етап медсестринського процесу фіксується в документі : 
A    * Плані медсестринського догляду 
B    Листки лікарських призначень 
C    Температурному листку 
D    Медичній карті хворого 
E    Статистичній карті


205
П’ятий етап медсестринського процесу  - це : 
A    * Оцінка якості та корекція догляду 
B    Виконання плану догляду 
C    Збір інформації про пацієнта 
D    Виявлення проблем пацієнта 
E    Складання плану догляду 


206
До суб’єктивного методу обстеження пацієнта належить: 
A    * Інтерв’ю 
B    Термометрія 
C    Антропометрія 
D    Рентгенографія 
E    Лабораторні дослідження 


207
На якому етапі медсестринського процесу проводять медсестринське обстеження: 
A    * І 
B    ІІ 
C    ІІІ 
D    IV 
E    V 


208
Проблеми, які турбують пацієнта в даний час, називають: 
A    * Дійсними 
B    Пріоритетними 
C    Фізіологічними 
D    Потенційними 
E    Соціальними 


209
Таксономія медсестринського діагнозу відображає: 
A    * Проблеми пацієнта 
B    Етапи медсестринського процесу 
C    Лікарські діагнози 
D    Види медсестринських втручань 
E    Стандарти догляду 


210
Вкажіть потенційну проблему у пацієнта з паралічем: 
A    * Ризик виникнення пролежнів 
B    Головний біль 
C    Біль за грудиною 
D    Нудота 
E    Біль в ділянці епігастрію 


211
На якому етапі медсестринського процесу здійснюється реалізація плану догляду: 
A    * IV 
B    I 
C    II 
D    III 
E    V 


212
Проблеми, які потребують вирішення в першу чергу, називаються: 
A    * Пріоритетні 
B    Потенційні 
C    Дійні 
D    Соціальні 
E    Психологічні 


213
До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в сексі: 
A    * Фізіологічні потреби 
B    Потреба в безпеці 
C    Соціальні потреби 
D    Самоповага 
E    Самовираження 


214
До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в допомозі: 
A    * Потреба в безпеці 
B    Фізіологічні потреби 
C    Психологічні 
D    Соціальні 
E    Культурні 


215
До незалежних функцій медсестри належить: 
A    * Заміна натільної та постільної білизни 
B    Роздавання ліків 
C    Виконання ін’єкцій 
D    Постановка банок 
E    Участь в лабораторних дослідженнях 


216
На якому етапі медсестринського процесу проводиться медсестринська діагностика:

A    * ІІ 
B    І 
C    ІІІ 
D    IV 
E    V 


217
Якщо після оцінки якості догляду залишилась невирішена проблема, необхідно: 
A    * Провести переоцінку і корекцію догляду 
B    Продовжувати реалізацію плану 
C    Змінити призначення лікаря 
D    Виконувати лікарські призначення 
E    Виписати пацієнта із стаціонару 


218
Вкажіть третій етап медсестринського процесу: 
A    * Складання плану медсестринського догляду 
B    Збір інформації про пацієнта 
C    Виявлення проблем пацієнта 
D    Реалізація плану догляду 
E    Оцінка якості та корекція догляду 


219
Проблеми, які можуть розвинутись у пацієнта, як ускладнення, називаються: 
A    * Потенційними 
B    Фізіологічними 
C    Пріоритетними 
D    Дійсними 
E    Психологічними 


220
При здійсненні контролю якості передстерилізаційної обробки на залишки миючого
розчину проводять пробу: 
A    *фенолфталеїнову 
B    бензидинову 
C    азопірамову 
D    амідопіринову 
E    ортотолуїдинову 


221
Предмети, простерилізовані повітряним методом в упаковці, зберігають:  
A    * 3 доби 
B    2 доби 
C    1 добу 
D    7 діб 
E    20 діб 


222
Дезинфекцію індивідуальних предметів догляду проводять згідно з наказом 
A    *288 
B    408 
C    720 
D    770 
E    450 


223
В палаті-ізоляторі перебуває хворий у коматозному стані. Яке положення в ліжку він
може займати? 
A    *Пасивне положення 
B    Активне положення 
C    Вимушене положення 
D    На правому боці 
E    На лівому боці 


224
Заходи по зниженню захворюваності на вірусний гепатит регламентується наказом: 
A    *№ 408  
B    № 288 
C    № 720 
D    № 770 
E    № 38 


225
Хворому накладено волого-висихаючий компрес. Як медсестрі оцінити правильність
накладення компресу? 
A    *Через 2 години просунути палець під компрес та визначити стан його внутрішнього
шару 
B    Через 1 годину зняти компрес та провіривши його, накласти знову 
C    Через 4 години спитати хворого про його суб’єктивні відчуття 
D    Через 14 годин зняти компрес те провірити його стан 
E    Через 1 – 2 години просунути термометр під компрес і по зміні стовпчика ртуті
судити про стан його внутрішнього шару 


226
У хворого підвищена температура тіла до 39 оС. Хворому призначена  застосування
вологого холодного компресу. Як часто медична сестра повинна змінювати вологий
холодний компрес? 
A    *Через 2 – 3 хв 
B    Через 10 – 15 хв 
C    Через 50 – 60 хв 
D    Як тільки він висохне 
E    Через 1 – 2 години зняти компрес та провірити його стан 


227
Під час промивання шприців та голок 3\% розчином хлораміну, медична сестра
випадково направила струмінь дезинфікуючого розчину собі в обличчя. Незначна
кількість рідини потрапила в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному
випадку? 
A    *Промити очі струменем води, закапати 30\% розчином альбуциду 
B    Промити очі кип’яченою водою 
C    Промити очі 3\% роозчином перкису водню 
D    Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря 
E    Накласти на очну щілину асептичну пов’язку 


228
Хворому С., що лікувався у терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби
ІІ стадії, при виписці рекомендовано дотримуватись дієти № 10. Які рекомендації
повинна дати медсестра хворому відносно його харчування вдома? 
A    *Обмежити вживання кухонної солі (до 5 – 6 г/добу), рідини (до 1 – 1,2 л/добу),
виключити жирні м’ясні страви, какао, шоколад, каву. 
B    Вживати молочні та слизуваті супи з рису, перлові крупи з протертими овочами,
некруто зварені яйця, молоко, киселі, обмежити вживання солі. 
C    Обмежити вживання мучних продуктів та макаронних виробів, картоплі, моркви. 
D    Вживати овочеві й фруктові супи кімнатної температури, у великій кількості, сирі
овочі у вигляді салатів з рослинною олією, соки. 
E    Обмежити вживання м’яса 


229
При внутрішньовенному введенні 10\% розчину кальцію хлориду, хворий відчув
пекучий біль у місці ін’єкції, навколо вени з’явилось випинання.  Які подальші дії
медсестри? 
A    *Підтягуючи поршень, відсмоктати введену рідину, не виймаючи голки у
паравенозний простір ввести 20 мл 0,25\% розчину новокаїну. 
B    Накласти ватну кульку, змочену 96\% спиртовим розчином, різким рухом вийняти
голку. 
C    Зменшити швидкість введення 
D    Злегка підтягнути голку, не витягуючи з-під шкіри повторити венепункцію 
E    Повторити ін’єкцію у вену другої руки іншим стерильним шприцом 


230
У приймальне відділення поступив хворий з інтенсивними болями в ділянці серця. На
знятій ЕКГ — ознаки інфаркту міокарду. Як транспортувати хворого у кардіологічне
відділення? 
A    *На каталці, після надання невідкладної допомоги 
B    Пішки у супроводі медсестри  
C    На руках трьома санітарами 
D    На руках двома санітарами 
E    На кріслі-каталці 


231
Одноразові медичні вироби зразу після використання підлягають: 
A    *Дезинфекції 
B    Утилізації 
C    Сортуванню 
D    Передстерилізаційній обробці 
E    Стерилізації 


232
При попаданні дезинфікуючого розчину у шлунок потрібно негайно: 
A    *Промити шлунок 
B    Прополоскати рот теплою водою 
C    Заспокоїти хворого, забезпечити доступ свіжого повітря 
D    Вкласти хворого у ліжко, виміряти температуру, артеріальний тиск, визначити
пульс, частоту дихання 
E    Провести езофагогастродуоденоскопію 


233
В чому суть фізичного методу контролю якості стерилізації медичних інструментів? 
A    *Використання ефекту плавлення кристалічних речовин при певній температурі 
B    Використання властивості крохмалю давати синє забарвлення в присутності йоду 
C    Знищення мікроорганізмів за допомогою високих температур 
D    Використання пробірок, інфікованих сінною паличкою 
E    Знищення мікроорганізмів за допомогою тиску та високої температури 


234
Про що свідчить порошкоподібний стан контрольної речовини після проведення
стерилізації в автоклаві? 
A    *Порушено режим стерилізації — не досягнено певної температури 
B    Порушено режим стерилізації — не досягнено необхідного тиску пари 
C    Контрольна речовина низької якості 
D    Простерилізований матеріал придатний до використання 
E    Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві 


235
З метою підготовки до іригоскопії хворому призначена очисна клізма. Яке положення
повинен зайняти хворий при проведенні маніпуляції? 
A    *На лівому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими  до живота ногами 
B    На правому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими  до живота ногами 
C    На животі 
D    Колінно-ліктьове 
E    На спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до живота  


236
Хворому із доліхосигмою в зв’язку з відсутністю ефекту від очисної та
послаблювальних клізм, призначено сифонну клізму. На яку глибину повинна ввести
медична сестра гумовий зонд при постановці сифонної клізми? 
A    *На глибину 20 – 30 см 
B    15 см 
C    10 – 12 см  
D    7 – 9 см 
E    5 – 6 см 


237
Хворому М. З важким отруєнням призначено сифонну клізму. Яку кількість
перевареної води потрібно приготувати медичній сестрі для виконання цього
призначення? 
A    *10 – 12 літрів теплої перевареної води 
B    1,5 – 2 л теплої перевареної води 
C    1,0 л теплої перевареної води 
D    500 мл теплої перевареної води 
E    200 мл теплої перевареної води 


238
Хворому перед операцією призначена очисна клізма. Воду якої температури повинна
використати медична сестра при здійсненні цієї процедури? 
A    *18 – 20 оС 
B    28 – 32 оС 
C    35 оС 
D    38 оС 
E    40 оС 


239
Хворому, який страждає хронічним колітом, призначена медикаментозна мікроклізма з
гарбузової олії. Скільки гарбузової олії повинна ввести медична сестра при
проведенні медикаментозної клізми місцевої дії? 
A    *30 – 50 мл 
B    300 мл 
C    500 мл 
D    1000 мл 
E    150 мл 


240
У хворого в крові виявлено еозинофілію. З метою виключення глистної інвазії, лікар
призначив аналіз калу на яйця глист. Які правила забору калу для цього
дослідження? 
A    *Шпателем, одразу після випорожнення, у кількості 30 – 50 г, з трьох різних місць, з
внутрішньої та зовнішньої частини 
B    Весь кал 
C    Тілкі підозрілі на вигляд частини 
D    Стерильною петлею з прямої кишки у стерильну пробірку 
E    Із зовнішньої частини у кількості 10 г 


241
Пацієнт 46 р. знаходиться на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному
відділенні з приводу цукрового діабету. Лікар призначив пацієнту аналіз сечі для
визначення вмісту цукру. Медична сестра зібрала сечу пацієнта за добу, яка
зберігалась в темному прохолодному місці. Вкажіть кількість сечі, яку необхідно
відправити для лабораторного дослідження? 
A    *200 мл 
B    20 мл 
C    50 мл 
D    60 мл 
E    70 мл 


242
У гастроентерологічному відділенні стаціонару необхідно забезпечити лікувальне
харчування хворих. Який документ повинна оформити і відправити на харчоблок
лікарні старша медична сестра? 
A    *Порційну вимогу 
B    Палатний порційник 
C    Зведення про рух пацієнтів за добу 
D    Копії листів лікарських призначень 
E    Списки пацієнтів 


243
У пацієнта 48 років, який знаходиться в реанімаційному відділенні у коматозному
стані, відмічається рідке (6-8 дихальних рухів за хв.), шумне, глибоке дихання.
Визначіть патологічний тип дихання: 
A    *Дихання Куссмауля 
B    Дихання Біота 
C    Дихання Чейн-Стокса 
D    Брадипноє 
E    Тахіпноє 


244
Пацієнту з аденомою передміхурової залози в сечовий міхур введено постійний
катетер Помаранцева. Вкажіть розчин, яким доцільно промивати сечовий міхур з
метою запобігання висхідної інфекції? 
A    *Розчин фурациліну 1:5000  
B    Розчин  перманганату калію 1:1000
C    0,9\% розчин натрію хлориду 
D    2\% розчин гідрокарбонату натрію 
E    3\% розчин перекису водню 


245
До відділення госпіталізовано хворого на цукровий діабет. Лікар призначив ввести
йому інсулін. Яке введення використовується найчастіше? 
A    * Підшкірно 
B    Внутрішньовенно 
C    Внутрішньошкірно 
D    Внутрішньом'язово 
E    Внутрішньовенно крапельно 


246
Лікар призначив хворому з цукровим діабетом  аналіз сечі на цукор. За скільки годин
необхідно зібрати сечу? 
A    * 24 год 
B    10 год 
C    6 год 
D    12 год 
E    3 год 


247
Лікар призначив хворому внутрішньовенно холецистографію. Який контрастний
препарат необхідно ввести для цього дослідження: 
A    * Біліграфін 
B    Білітраст 
C    Йодлипол 
D    Сульфат барію 
E    Урографін 


248
В приймальне відділення поступив пацієнт з підозрою на шлунково-кишкову
кровотечу (три години тому було блювання у виді "кавової гущі"). Суб’єктивно відчуває
себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у
відділення?   
A    На каталці  
B    Пішки, в супроводі медичної сестри  
C    На кріслі-каталці   
D    Самостійно   
E    --   


249
Для видалення аміачного запаху в сечоприймачі застосовують: 
A    Хлористоводневу кислоту
B    Розчин гідрокарбонату натрію – 0,2\% 
C    6\% розчин перекису водню 
D    3\% розчин хлораміну   
E    10\% розчин хлорного вапна 


250
Пацієнту 55-ти років, призначена дієта № 7. При спілкуванні з пацієнтом медична
сестра пояснює мету призначеної дієти:  
A    Щадіння функції нирок, зменшення набряків 
B    Відновлення вітамінного балансу 
C    Щадіння нервової системи  
D    Відновлення порушеної функції печінки  
E    Нормалізація секреторної і моторної функції кишечника 


251
Для виявлення мікобактерій туберкульозу харкотиння збирають: 
A    Протягом 1-3 діб 
B    За 10 годин 
C    Одноразово вранці натще 
D    В будь-який час 
E    За 3 години 


252
Стерильну пробірку з консервантом і ректальною петлею готують для збирання калу
на: 
A    Бактеріологічне дослідження 
B    Копрологічне дослідження 
C    Дослідження на яйця гельмінтів 
D    Загальний аналіз 
E    Наявність захованої крові 


253
Ранком збирається 100-150 мл середньої порції сечі в чисту, суху банку, після туалету
зовнішніх статевих органів для дослідження: 
A    Загального дослідження сечі 
B    Сечі на амілазу 
C    Сечі на цукор 
D    За методом Зимницького 
E    За методом Амбюрже 


254
Виділення рідини темно-оливкового кольору під час дуоденального зондування
свідчить про: 
A    Виділення міхурової жовчі  
B    Виділення шлункового соку 
C    Виділення вмісту 12-палої кишки 
D    Кровотечу із шлунково-кишкового тракту 
E    Виділення жовчі з жовчних шляхів печінки 


255
Використання товстого шлункового зонда показане при: 
A    Гострих отруєннях 
B    Фракційному шлунковому зондуванні 
C    Органічних звуженнях стравоходу 
D    Шлункових кровотечах 
E    Новоутвореннях в шлунку 


256
Розраховуючи енергомісткість раціону, необхідно пам’ятати, що енергетична цінність
1 г жиру складає: 
A    9 ккал 
B    5 ккал 
C    4 ккал 
D    10 ккал 
E    8 ккал 


257
Пацієнт, якому півгодини тому була зроблена проба на чутливість до пеніциліну
поскаржився медсестрі на свербіння шкіри, нудоту, головокружіння. Зміни яких
показників при обстеженні пацієнта будуть вирішальними щодо виклику лікаря? 
A    * Зниження АТ 
B    Зниження t° 
C    Почервоніння шкіри 
D    Поблідніння шкіри 
E    Прискорення дихання 


258
Пацієнту із серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар
призначив сечогінний засіб. Який із зазначених методів може використати медична
сестра для контролю його ефективності? 
A    * Визначити водний баланс 
B    Визначити частоту сечовипускання 
C    Оцінювати кількість сечі кожні три години 
D    Оцінювати колір сечі після кожного сечовипускання 
E    Виміряти добовий діурез 


259
Хворому Д., 46 років з підозрою на шлункову кровотечу, м/с на епігастральну область
приклала  міхур з льодом. Через який час вона повинна його змінити? 
A    * Через 20 хв.
B    Через 5-10 хв. 
C    Через 2-3 год. 
D    Немає різниці 
E    Доти, поки не розтане лід 


260
Пацієнт К., 62 роки лікується в кардіологічному відділенні з приводу серцевої астми. У
пацієнта діагностовано набряк легень.  Яким засобом доцільно зволожувати кисень
для проведення оксигенотерапії? 
A    *Спиртом 
B    Фурациліном 
C    Водою 
D    Розчином натрію гідрокарбонату 
E    Розчином калію перманганату 


261
Пацієнтка Л., 65, років лікується у кардіологічному відділенні. АТ 200/120 мм рт. ст. Як
називається такий стан? 
A    * Гіпертензія 
B    Атонія  
C    Дистонія 
D    Гіпотензія  
E    Колапс  


262
Пацієнт 50-ти років лікується в хірургічному відділенні з приводу шлунково-кишкової
кровотечі. У пацієнта діагностована гостра судинна недостатність. Як називається
такий стан? 
A    * Колапс 
B    Запаморочення 
C    Серцева астма 
D    Набряк легенів 
E    Гіпотензія 


263
Пацієнт 36 років знаходиться у хірургічному відділенні в ранньому післяопераційному
періоді (операція – лапаротомія). Не може здійснити акт сечовиділення протягом 12
год. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту.  Вкажіть першочергову найдоцільнішу
допомогу пацієнту. 
A    *Здійснити катетеризацію сечового міхура 
B    Промити сечовий міхур 
C    Ввести постійний катетер 
D    Покласти грілку на низ живота 
E    Дати тепле пиття 


264
Пацієнт К. 20 років, знаходиться на лікуванні в протитуберкульозному диспансері. Яку
дієту йому необхідно порекомендувати? 
A    *11 
B    13 
C    15 
D    10 
E    9 


265
При внутришньовенному введенні 10\% розчину кальцію хлориду в маніпуляційному
кабінеті у пацієнтки М.          40 років, виник пекучий біль в місці ін’єкції, навколо вени
з’явилось випинання. Назвіть ускладнення, яке може виникнути у цій ситуації. 
A    *Некроз тканини 
B    Повітряна емболія 
C    Жирова емболія 
D    Алергічна реакція 
E    Сепсис 


266
Хворому призначена олійна клізма. Ефект після олійної клізми наступає через : 
A    *10-12 годин 
B    5-10 хвилин 
C    1-2 години 
D    20-30 хвилин 
E    6-8 годин 


267
Хворому А. , призначена  гіпертонічна клізма. Для гіпертонічної клізми треба взяти
підігрітий: 
A    *10\% розчин натрію хлориду 
B    0.9\% розчин натрію хлориду 
C    2\% розчин натрію гідрокарбонату 
D    5\% розчин магнію сульфату 
E    Розчин калію перманганату 1: 5000 


268
Хворому 40 років, лікар призначив обстеження сечі на діастазу. Як треба зібрати  сечу
для цього дослідження? 
A    *50 мл. сечі щойно випущеної, теплої в будь який час 
B    Ранком збирається 100-150 мл сечі 
C    Беруть середню порцію сечі у будь-який час 
D    Сечу збирають за 3 години 
E    Сечу збирають за 24 години 


269
Хворому призначено дослідження калу на приховану кров. Вкажіть особливості
підготовки хворого за 2-3 дні до процедури    
A    Призначається дієта, що не містить заліза та вісмуту 
B    Призначається раціон з відомим хімічним складом 
C    Очисні клізми напередодні вверечі 
D    Прийом карболену 3 рази на день 
E    Призначається безшлакова дієта 


270
Хворому призначена плевральна пункція. Медична сестра  повинна підготувати: 
A    Голку з гумовою трубкою і затискачем 
B    Голку Касирського 
C    Голку Дюфо 
D    Троакар 
E    Голку Біра 


271
Пацієнту А., лікар призначив іригоскопію.Що це за дослідження? 
A    Рентгенологічне дослідження товстої кишки 
B    Рентгенологічне дослідження шлунку
C    Ендоскопічне дослідження стравоходу 
D    Ендоскопічне дослідження товстої кишки 
E    Ендоскопічне дослідження сечового міхура 


272
Хворому призначено дослідження функціонального стану нирок за Зимницьким. В
нормі денний діурез має становити: 
A    2\3 від добового діурезу 
B    2\5 від добового діурезу 
C    1\2 від добового діурезу 
D    1\3 від добового діурезу 
E    1\4 від добового діурезу 


273
Хворому призначено 36 ОД інсуліну. Інсулінового шприца у вас не має. Який об’єм
інсуліну треба  набрати в шприц ? 
A    0.9 мл 
B    0.2 мл 
C    0.8 мл 
D    10 мл 
E    5 мл 


274
При якому захворюванні призначають висококалорійну їжу, посилене  харчування,
збачачене білком  
A    туберкульоз 
B    Ішемічна хвороба серця 
C    Виразкова хвороба шлунка 
D    Гастроентерит 
E    Пієлонефрит 


275
К субъективному методу сестринського процесса относится: 
A    *   Распросс пациента 
B    Определение отеков 
C    Измерение АД 
D    Определение Ps 
E    Знайомство с даннями медкарты 


276
Автор положення, что “цель цестринского дела – помочь человеку в удовлетворении
его личных птребностей” которые были описаны им как 14 видов повседневной
деятельности 
A    *   Вирджиния Хендерсон 
B    Миколай Пирогов 
C    Флоренс Найитингейл 
D    Абрахам Маслоу 
E     


277
Режим стерилизации медицинского инструментария многоразового использования в
автоклаве 
A    *   1320  2 атм. 20 мин. 
B    1200 1,1 атм 20 мин. 
C    1800 2 атм. 60 мин. 
D    1400 1 атм. 45 мин. 
E    2200 1 атм. 30 мин. 


278
Экспозиция при замачивании медицинских инструментов в мою щем рас творе (+ 50
С)  при предстерилационной очистки ( в минутах)... 
A    *   15 
B    45 
C    30 
D    10 
E    60 


279
Режим дезинфекции предметов ухода из резины (грелки, пузыри для льда) 
A    *   Двухкратное протирание 3\% р-ром хлорамина с интервалом -  15 мин. 
B    Протиране 1\% р-ром хлорной извести 
C    Кипячение 
D    Погружение в 3\% р-р хлорамина на 60 мин. 
E    Погружение в 1\% р-р хлорной извести на 30 мин. 


280
Полное уничтожение микроорганизмов, спор и виру сов называется: 
A    *   стерилизацией 
B    дезинфекцией 
C    дезинсекцией 
D    дератизацией 
E    обезараживание 


281
У больного К., 18 лет после взятия крови на исследование, развился обморок. Каное
положение не обходимо придать больному 
A    *   Горизонтальное, с приподнятым ножным концом 
B    Горизонтальное с приподнятым головным концом 
C    На левом боку 
D    На правом боку 
E    На спине 


282
У больного М., 32 лет развился приступ бронхиальной астмы. Каное вынужденое
положение он займет для облегчения состояния? 
A    *   Сидя, опираясь о колени 
B    Горизонтальное 
C    Горизонтальное с приподнятыми ногами 
D    Лежа на боку 
E    Сидя, обхватив руками живот 


283
В медпункте нет 3\% раствора хлорамина. Для приготовления 3 литров 3\% раствора
хлорамина медсестра должна взять 
A    * 90 г. хлорамина и 2910 мл. воды 
B    3 г. хлорамина и 3000 мл. воды 
C    30 г. хлорамина и 2970 мл. воды 
D    100 г. хлорамина и 2900 мл. воды 
E    300 г. хлорамина и 2700 мл. воды 


284
Медсестра процедурного кабинета сделала внутривенную инъекцию шприцем
одноразового использования. После этого она должна...  
A    * Промыть шприц в дезинфицирующем растворе 
B    Замочить шприц в дезинфицирующем растворе 
C    Промыть шприц  проточной водой 
D    Замочить шприц в 0,5\% моющем растворе 
E    Прокипятить шприц в 2\% содовом растворе 


285
Медсестре ЦСО необходимо провести стерилизацию перевязочного материала.
Каким должно быть время стерилизации в автоклаве при давлении 2 атм. и t0 132  С

A    * 20 минут 
B    30 минут 
C    45 минут 
D    60 минут 
E    90 минут 


286
Медсестре ЦСО необходимо провести контроль качества предстерилизационной
обработки на наличие остатков моющих средств. Для этого она должна взять 
A    * 1\% спиртовый раствор фенолфталеина  
B    1\% раствор бензидина 
C    3\% перекись водорода 
D    4\% раствор ортотолуидина 
E    5\% спиртовый раствор амидопирина 


287
Пациенту назначен внутримышечно пенициллин по 500000 ЕД х 4 раза в сутки. Во
флакон с 1000000 ЕД пенициллина медсестра ввела 5 мл 0,9\% хлористого натрия.
Сколько мл раствора пенициллина она должна набрать в шприц для инъекции? 
A    * 2,5 мл 
B    1 мл 
C    2 мл 
D    5 мл 
E    Все содержимое флакона 


288
Пациенту с высоким риском развития пролежней необходимо положение Симса.
Медсестра должна уложить его 
A    * В положение промежуточное между лежа на животе и лежа на боку 
B    с приподнятым головным концом 
C    на спину 
D    на живот 
E    на бок 


289
Врач назначил пациентке сбор мочи по Зимницкому. Медсестра должна объяснить
ей, что это делается с целью  
A    * исследования выделительной и концентрационной функциий почек 
B    определения  сахара в суточной моче 
C    определения количества форменных элементов в осадке мочи 
D    определения диастазы мочи  
E    определения водного баланса 


290
В инфекционную больницу поступил пациент с положительными менингеальными
симптомами. С диагностической целью ему необходима пункция. К какой пункции
медсестра должна приготовить все необходимое? 
A    * Люмбальной 
B    Плевральной 
C    Стернальной 
D    Абдоминальной 
E    Придаточных пазух 


291
Пациенту во время фиброэзофагогастродуоденоскопии проводилась биопсия.
Медсестра должна предупредить пациента, что после этого он не должен  
A    * принимать горячую пищу в течение 24 часов 
B    пить воду в течение суток 
C    есть в течение суток 
D    принимать лекарства 
E    вставать с кровати 


292
Пациенту 52-лет хирургического отделения назначена колоноскопия. Медицинская
сестра должна сказать ему, что это 
A    * эндоскопическое исследование толстой кишки 
B    рентгеноконтрастный метод исследования толстого кишечника 
C    ультразвуковой метод исследования 
D    рентгенологическое исслледование желудочно-кишечного тракта 
E    исследование прямой и сигмовидной кишки 


293
По назначению врача медсестра взяла пациенту мазки из носа и зева на BL [бациллы
Лефлера]. В какую лабораторию необходимо направить мазки на анализ? 
A    * В бактериологическую 
B    В биохимическую 
C    В клиническую 
D    В гистологическую 
E    В иммунологическую 


294
Медсестра объясняет пациенту, что холецистография - это 
A    * рентгеноконтрастный метод исследования желчного пузыря 
B    исследование мочевого пузыря 
C    ультразвуковое исследование печени 
D    исследование почек с помощью контрастного вещества 
E    эндоскопическое исследованиеелчного пузыря 


295
У пациентки первый период лихорадки. В плане сестринских вмешательств должно
быть 
A    * соблюдение пациентом постельного режима, согревание пациента, наблюдение
за пациентом 
B    введение жаропонижающих, измерение температуры 
C    пузырь со льдом, прохладное питье, измерение температуры тела 
D    введение кофеина, наблюдение за артериальным давлением 
E    наблюдение за пациентом, сообщение врачу о состоянии пациента 


296
Пациенту 25-лет с отравлением под контролем врача нужно сделать сифонную
клизму. На какую глубину медсестра должна ввести резиновый зонд? 
A    * 20-30 см 
B    31-40 см 
C    15-19 см 
D    10-14 см 
E    5-8 см 


297
Медсестре нефрологического отделения, получившей согласие на обследование,
необходимо подготовить его к внутривенной урографии. Подготовка начинается с 
A    * внутривенной пробы на индивидуальную чувствительность к йодосодержащим
препаратам 
B    двух очистительных клизм 
C    назначения бесшлаковой диеты 
D    дачи пациенту карболена 
E    назначения рентгенологом дня проведения обследования 


298
Медсестра во время беседы с пациентом спрашивает у него: “Как Вы себя
чувствуете?” К какому типу относится этот вопрос? 
A    * Общий 
B    Конкретный 
C    Наводящий 
D    Пробный 
E    Множественный 


299
Пациенту пульмонологического отделения необходима оксигенотерапия. На какое
расстояние медсестра должна ввести носовой катетер? 
A    * Равное расстоянию от мочки уха до кончика носа 
B    3 см 
C    5 см 
D    7 см 
E    До бифуркации трахеи 


300
У хворого Н., 60 років, недостатність кровообігу з набряками. Які рекомендації щодо
дієти може дати йому медсестра? 
A    Зменшити кількість вживання солі і рідини 
B    Зменшити калорійність їжі 
C    Зменшити кількість вживання їжі 
D    Їжу перед вживанням подрібнювати 
E    Не вживати смаженого 


301
У терапевтичному відділенні лікується пацієнт з приводу пневмоцистної пневмонії.
Пацієнт ВІЛ-інфікований. За яким наказом МОЗ України  повинна діяти медична
сестра при виконанні призначень лікаря та догляду за хворим. 
A    № 120 
B    № 408 
C    № 720 
D    № 228 
E    № 159 


302
У відділенні знаходиться пацієнт з асцитом.Йому призначена абдомінальна пункція.

На що слід звернути увагу медичній сестрі безпосередньо перед проведенням
пункції? 
A    На звільнення сечового міхура паціента від сечі 
B    Зробити очисну клізму  
C    Ввести знеболюючі за призначенням лікаря 
D    Дати легкий сніданок 
E    Провести окигенотерапію 


303
Для дослідження сечі за методом Нечипоренка слід пояснити пацієнту, що сечу треба
збирати: 
A    В будь-який час доби в кількості 3-5 мл із “середньої порції”, після ретельного
туалету статевих органів 
B    За 10 годин, о 8 годині ранку виділити всю сечу в чисту ємність, після ретельного
туалету статевих органів 
C    За 3 години після виділення нічної сечі, зібрати сечу у чисту ємність після
ретельного туалету статевих органів 
D    10 мл сечі зібрати в стерильну ємність з ватно-марлевим корком після ретельного
туалету статевих органів 
E    150-200 мл сечі “середньої порції” з першого сечовипускання після ночі, після
ретельного туалету статевих органів 


304
Який документ заповнює медична сестра приймального відділення обов’язково, якщо
у  пацієнта відсутні покази до госпіталізації? 
A    “Журнал реєстрації консультацій і відмов у госпіталізації” 
B    “Журнал алфавіт” 
C    “Журнал реєстрації поступаючих хворих” (ф. 001-у) 
D    “Медична карта стаціонарного хворого” 
E    “Карта вибулого зі стаціонару” 


305
При виконанні внутрішньовенної ін’єкції медична сестра забруднила кров’ю гумові
рукавички. За яким наказом повинна діяти медична сестра з метою попередження
інфікування вірусним гепатитом В? 
A    Наказ 408 
B    Наказ 120 
C    Наказ 420 
D    Наказ 720 
E    Наказ 228 


306
У пацієнта 22 років другий період гарячки. Він збуджений, на щоках рум’янець,
марить, температура тіла 400С, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу повинна
подбати медична сестра при догляді за пацієнтом? 
A    Створити індивідуальний пост 
B    Подати грілку 
C    Подати міхур з льодом 
D    Провітрити палату 
E    Надати горизонтальне положення 


307
Пацієнт 69 років, після інсульту, стан тяжкий, положення в ліжку вимушене, в стані
ступору, нетримання сечі та калу. Дайте оцінку ризику розвитку пролежнів за шкалою
Нортон? 
A    5 балів 
B    10 балів 
C    12 балів 
D    15 балів 
E    20 балів 


308
При проведенні дуоденального зондування медична сестра звертає увагу на колір
виділеної рідини, її кількість, та час виділення. Які нормальні показники характерні для
порції А ?
A    Рідина світло-жовтого кольору,  15-40 мл, до 30 хв 
B    Густа та в’язка жовч маслинового кольору, 50-60 мл, протягом 20-30 хв 
C    Світло, золотисто-жовтого кольору 15-20 мл, за 20-30 хв 
D    Мутна рідина,  в кількості 50 мл при відсмоктуванні натще 
E    Мутна рідина  в кількості 10 мл з домішками ентерального подразника 


309
В центральному стерилізаційному відділенні медична сестра виконала
передстерилізаційну очистку медичного інструментарію. Для контролю якості
передстерилізаційної очистки виконала азапірамову пробу на залишки прихованої
крові. Протягом якого часу враховується результат?
A    1 хв 
B    30 сек 
C    2 хв 
D    3 хв 
E    15 сек 


310
У терапевтичному відділенні знаходиться пацієнт А. 45 років з хронічною
недостатністю кровообігу. Визначивши кількісь виділеної сечі за добу (добовий діурез)
та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально медична
сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі ніж отримав рідини. Як називається
цей діурез? 
A    Позитивний  
B    Від’ємний 
C    Нормальний 
D    Негативний 
E    Незбалансований 


311
Медична сестра виконала внутрішньовенну ін’єкцію шприцом одноразового
використання. Яка подальша тактика медичної сестри? 
A    Промити та занурити в 3\% розчин хлораміну на 1 годину 
B    Зламала голку та помісти в контейнер для відпрацьованого матеріалу 
C    Промила під проточною водою і помістила в контейнер для відпрацьованого
матеріалу 
D    Продезінфікувала в 1\% розчині хлораміну протягом 1 години 
E    Відправила в ЦСВ для проведення перед стерилізаційної очистки 


312
Операційна сестра підготувала бікс до стерилізації в який помістила операційну
білизну. Який режим стерилізації слід застосувати для стерилізації операційної
білизни? 
A    То – 132оС, тиск 2 атм, 20 хв 
B    То - 120оС, тиск 2 атм, 20 хв 
C    То - 132оС, тиск 1,5 атм, 45 хв 
D    То - 120оС, тиск 1,5 атм, 45 хв 
E    То - 180оС, 60 хв.  


313
У пацієнтки С., 60 років, з надмірною вагою тіла, при огляді медична сестра виявила
попрілості під грудьми. Яка тактика медичної сестри при догляді за пацієнткою? 
A    Застосувати дитячу присипку 
B    Застосувати бовтанку 
C    Застосувати пасту 
D    Застосувати мазі 
E    Застосувати пластир. 


314
З якого розрахунку від загальної кількості інструментів проводять проби? 
A    З розрахунку 1\% від загальної кількості інструментів; 
B    З розрахунку 5\% від загальної кількості інструментів; 
C    З розрахунку 3\% від загальної кількості інструментів; 
D    З розрахунку 10\% від загальної кількості інструментів; 
E    З розрахунку 30\% від загальної кількості інструментів; 


315
Скільки разів на тиждень проводять генеральне прибирання процедурного кабінету?

A    1 раз на тиждень;  
B    2 рази на тиждень; 
C    3 рази на тиждень; 
D    Кожний день; 
E    Через день. 


316
Скільки разів можна підігрівати до необхідної t° миючий розчин на добу, якщо колір
розчину не змінюється? 
A    До 6 разів;  
B    До 3 разів; 
C    До 2 разів; 
D    До 10 разів; 
E    До 8 разів. 


317
У важкохворого блювання. Яке положення йому надати у ліжку? 
A    Лежачи на спині, повернути голову на бік; 
B    Лежачі на спині; 
C    Полусидяче; 
D    На животі; 
E    На боці. 


318
Ознаками легеневої кровотечі є:   
A    Піниста яскраво-червона кров; 
B    Темна кров при блюванні; 
C    Темна кров з кашлем та блюванням; 
D    Блювання "кавовою гущею"; 
E    "Іржаве" харкотиння. 


319
Пацієнт лікується з приводу хронічного коліту. Лікар призначив йому колоноскопію. В
яких умовах слід провести бесіду щодо попередньої підготовки пацієнта  до
маніпуляції ?  
A    Наодинці з хворим. 
B    В палаті при хворих; 
C    Через санітарку; 
D    Через хворих в палаті; 
E    Доручити студентам; 


320
Які головні реанімаційні заходи при клінічній смерті?   
A    Закритий масаж серця, штучна вентиляція легенів; 
B    Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання; 
C    Трахеостомія, переведення на апаратне дихання; 
D    Штучна вентиляція легень; 
E    Переведення хворого на апаратне дихання. 


321
До якої групи, згідно з міжнародною класифікацією належать люди у віці 45-50 років? 
A    До групи середнього віку. 
B    До групи похилого віку; 
C    До групи старечого віку; 
D    До групи довгожителів; 
E    До молодого віку; 


322
Пацієнт 36 років, після внутрішньовенного введення ліків скаржиться на біль,
гіперемію і наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?  
A    *Флебіт   
B    Некроз   
C    Повітряна емболія   
D    Сепсис   
E    Гематома   


323
Медична сестра  за показанням вимірює температуру  пацієнту в прямій кишці. На
яку довжину м/с  повинна ввести термометр в пряму кишку? 
A    *3 - 4 см 
B    1 - 2   см 
C     5 -6 см 
D    5 – 7 см 
E    10 см 


324
У пацієнта К.  висока температура, сильний головний біль, йому жарко, неспокій. Яку
з процедур найпростішої фізіотерапії застосує м/с для полегшення головного болю
цьому пацієнту? 
A    *холодний компрес 
B    зігріваючий компрес 
C    грілку 
D    банки 
E    гірчичники 


325
В приймальному відділенні м/с оформила документацію на поступаючого  пацієнта К.
на стаціонарне  лікування в терапевтичне відділення. Хто повинен визначити спосіб
транспортування хворого в відділення  стаціонару? 
A    *лікар 
B    головна медсестра 
C    старша медсестра 
D    чергова медсестра 
E    сам пацієнт 


326
Пацієнту В. з бронхітом в терапевтичному відділення призначена постанока медичних
банок на грудну клітку. Що може бути протипоказанням до їх постановки? 
A    *висока температура тіла 
B    міжреберна невралгія 
C    міозит 
D    радикуліт 
E    плеврит 


327
Краплинну живильну клізму, як правило, роблять після: 
A    *Очисної клізми 
B    Олійної клізми 
C    Гіпертонічної клізми  
D    Сифонної клізми 
E    Лікувальної клізми 


328
Психологічний захист пацієнта першочергово спрямований на... 
A    *Оберігання свідомості від негативних  переживань 
B    Усунення соматичних порушень 
C    Розвиток спостережливості 
D    Концентрацію саморозслаблення і самонавіювання 
E    Уміння вибирати позитивний досвід з подій, що сталися 


329
Поясніть  пацієнту М, 30 р , як  зібрати  сечу для  загального клінічного  аналізу.  
A    * Вранці  після сну та туалету статевих органів 
B    сечу зібрати через 1 годину  після підмивання
C    сечу зібрати за 3 години
D    сечу зібрати за 10 годин
E    сечу зібрати за добу


330
Медсестра  від  старшої  медичної  сестри отримала наркотичні анальгетики у
відділення. В якому документі зареєструє їх надходження у відділення ? 
A    * журнал обліку наркотичних анальгетиків 
B    листку призначення наркотичних анальгетиків 
C    листку лікарських призначень 
D    маніпуляційному  журналі 
E    журналі передачі ключів від сейфу 


331
Пацієнту М протягом 5 діб м/с за призначенням лікаря вводила  25\% р – н  магнію 
сульфату  в правий верхньо – зовнішній квадрант сідниці. Сьогодні ввечері пацієнт
звернувся  до м/с з скаргами на нестерпний біль в місці ін”єкції, наявність ущільнення,
підвищення загальної і місцевої температури тіла.    Яке виникло ускладнення ?  
A    * абцес 
B    гематома 
C    рожисте  запалення 
D    сепсис 
E    флебіт 


332
Пацієнт Т звернувся до вас з проханням розповісти як для бактеріологічного
дослідження збирають кал ? 
A    * з прямої кишки стерильною дротяною петлею  ( ватним тампоном ) 
B    після гемоглобінової  дієти 
C    5 – 10 г калу зібраного шпателем з кількох місць у любий посуд 
D    30 – 50 г калу беруть шпателем відразу після випорожнення 
E    збирають весь кал після випорожнення в стерильний посуд стерильним шпателем.333
Після проведення фракційного зондування шлунку, медична сестра повинна провести
обробку зонда. В чому полягає  ця обробка? 
A    *провести дезинфекцію, передстерилізаційну обробку і стерилізацію 
B    промити під бігучою водою і прокип’ятити 
C    прокип’ятити в дистильованій воді - 15хв. 
D    ополоснути дезинфікуючим розчином 
E    провести передстерилізаційну очистку і стерилізацію 


334
Медична сестра, проводячи  фракційне зондування з парентеральний подразником -
гістаміном, після 2-ої порції ввела підшкірно розчин димедролу. З якою метою вона це
зробила? 
A    *профілактика алергічної реакції 
B    для премидикації 
C    з метою полегшення зондування 
D    для стимулювання секреції 
E    попередження блювання 


335
Пацієнтці Т. 45 р., яка знаходиться на лікуванні в урологічному відділенні, лікар
призначив промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин повинна
підготувати медсестра? 
A    * розчин фураціліну-  1:5000 
B    0,9 \% розчин натрію хлоріду 
C    3\% розчин перекису водню 
D    7\% розчин борної кислоти 
E    0,25 \% розчин новокаїну 


336
У приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта В. 67 р. зі скаргами на
стискуючий біль за грудниною з  ірадіацією в ліву руку. Лікар призначив йому
гірчичники. На яку ділянку тіла медсестра повинна їх поставити? 
A    * на ділянку серця 
B    на потиллицю 
C    на ліву руку 
D    між і під лопатками 
E    на литкові м"язи 


337
Пацієнту Б. 37 р. , який  лікується  в терапевтичному  відділенні з приводу  гострої 
пневмонії лікар  призначив  аспірин , який  подразнює  слизову  оболонку  шлунка. 
Про які особливості  прийому  препарату  повинна  повідомити  медсестра? 
A    * приймати після їжі
B    приймати натще 
C    приймати  за 30 хвилин  перед сном 
D    приймати у проміжках між їжею 
E    приймати під час їжі 


338
Пацієнта С.,30 р,  хворого  на вогнищеву  пневмонію турбує  відчуття  садніння  за
грудиною , сухий  кашель, температура тіла 38-39 градусів С. Протягом   3 діб 
медсестра  спостерігала  добові  коливання  температури не більше  1 градуса С.
Який  тип   гарячки   спостерігається  у пацієнта? 
A    * гарячка  постійного типу 
B    гарячка  послаблювального  типу 
C    гарячка  переміжного типу 
D    гарячка  гектичного  типу 
E    гарячка  неправильного  типу 


339
Пацієнтку Ю. 43 р., яка  знаходиться  на лікуванні  у  кардіологічному  відділенні 
турбують  приступи  серцебиття . Лікар призначив  контролювати  артеріальний
пульс. Яка судина найчастіше  використовується для визначення властивостей
пульсу? 
A    * променева      артерія 
B    скронева  артерія 
C    ліктьова артерія 
D    стегнова артерія 
E    сонна артерія 


340
Пацієнтка  К., 40 років, доставлена  в приймальне  відділення  лікарні. Під час  огляду 
у нього  виявлено  педикульоз. Який  документ  повинна  надіслати  медсестра  до 
СЕС   за місцем  проживання  пацієнта? 
A    * екстренне повідомлення  про інфекційне захворювання 
B    медичну карту  стаціонарного хворого 
C    статистичний талон 
D    лист призначення 
E    індивідуальну  карту  амбулаторного хворого 


341
Медична сестра  пояснює пацієнту, що  при туберкульозі  в харкотинні виявляють: 
A    * мікобактерії 
B    спіралі  Куршмана 
C    кристали  Шарко-Лейдена 
D    атипові  клітини 
E    пневмококи 


342
При організації харчування в санаторії “Роща” дієтичною сестрою було встановлено,
що відпочиваючі забезпечені 4-х разовим харчуванням. Яку частину добової
енергетичної цінності повинен складати їх сніданок? 
A    25\% 
B    30\% 
C    35\% 
D    40\% 
E    45\% 


343
При вивченні добового харчового раціону студентів дієтичною сестрою було
встановлено співвідношення білків, жирів та вуглеводів відповідно 0,9 : 1 : 5. Надайте
рекомендації щодо оптимального співвідношення цих харчових речовин. 
A    1 : 1 : 4 
B    0,9 : 1 : 4 
C    0,8 : 1 : 3 
D    0,5 : 2 : 1 
E    1 : 1 : 2 


344
Медична сестра перевіряла наявність розчинів в аптечці термінової медичної
допомоги медпрацівникам. В наявності були: спирт етиловий 70\%, спиртовий розчин
йоду 5\%, розчин перекису водню 3\%. Який розчин слід додати до вище
перерахованих? 
A    розчин альбуциду 30\% 
B    розчин спирту етилового 96\% 
C    розчин діамантового зеленого 
D    фурациліну 1:4000 
E    хлорного вапна 10\% 


345
Медична сестра терапевтичного відділення систематично спізнюється на роботу,
двічі за місяць не вийшла на чергування, пояснивши, що переплутала дату. Як
класифікувати проступки медичної сестри? 
A    дисциплінарний проступок 
B    громадський проступок 
C    адміністративний проступок 
D    медична помилка 
E    нещасний випадок 


346
Наука, яка вивчає методи і заходи, які сповільнюють старіння і продовжують
тривалість життя називається 
A    геронтологія 
B    геріатрія 
C    санологія
D    терапія 
E    екологія 


347
Пацієнт страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Ви повинні навчити його
виконувати самостійно ін’єкції інсуліну. На якому етапі сестринського процесу ви
проводите навчання? 
A    IV 
B    I 
C    III 
D    V 
E    II 


348
Медична сестра запросила пацієнта на перев’язку. Він побачив брудний
перев’язувальний матеріал після передньої перев’язки, внаслідок чого знепритомнів.
Що сталося з пацієнтом?  
A    зомління
B    егогенія 
C    егротогенія 
D    шок 
E    іпохондрія 


349
Пацієнт ігнорує факт хвороби, вплив негативних чинників на здоров’я, відмовляється
від рекомендацій лікаря щодо лікування. Назвіть варіант ставлення до хвороби. 
A    негативне 
B    зверхнє 
C    поринання в хворобу 
D    утилітарне 
E    іпохондричне 


350
Медичній сестрі поставили діагноз “Професійний дерматит” Які речовини можуть
призвести до цього захворювання? 
A    дезінфектанти 
B    анестезуючі гази 
C    антигістамінні препарати 
D    солі натрію 
E    вазелінова олія 


351
Ви працюєте в геріатрічному відділенні. Назвіть найвагоміший чинник ризику безпеки
пацієнта в цьому відділенні. 
A    травматизація 
B    інфікування 
C    передозування ліків 
D    опіки 
E    електротравма 


352
Пацієнту призначено 10 мл. 10\% розчину кальцію хлориду. Який вид ін’єкції ви
виконаєте? 
A    внутрішньовенна ін’єкція 
B    внутрішньовенне краплинне введення 
C    підшкірна ін’єкція 
D    внутрішньошкірна ін’єкція 
E    внутрішньом’язова ін’єкція 


353
Яку найпростішу фізіотерапевтичну процедуру доцільно застосовувати при різних
видах кровотечі, свіжо забитих м’язах, гіпертермії ІІ стадії, набряку мозку?  
A    міхур із льодом 
B    грілку 
C    банки 
D    гірчичники 
E    зігріваючий компрес 


354
При загальному охолодженні, хронічних запальних процесах органів черевної
порожнини, радикулітах, неврітах, підшкірних інфільтратах ви можете застосувати:  
A    грілку 
B    міхур зі льодом 
C    примочки 
D    п’явки 
E    оксигенотерапію 


355
Пацієнтові призначені ліки, яки впливають на забарвлення калу або сечі. Що повинна
зробити медична сестра перед застосуванням ліків? 
A    попередити пацієнта 
B    зробити очисну клізму 
C    змінити ліки на інші 
D    повідомити лікаря 
E    обрати інший спосіб введення ліків 


356
Стерильний посуд зі щільним корком необхідно використовувати при зборі сечі для:  
A    бактеріологічного дослідження 
B    за Нечипоренком 
C    загального аналізу 
D    проби Земницького 
E    на діастазу 


357
Медична сестра пояснила пацієнту, що йому можна самостійно повертатися, сідати у
ліжку і вставати з нього, ходити по палаті. Заходи особистої гігієни, фізіологічні
відправлення та прийом їжі проводиться в палаті. Який режим фізичної активності
призначено пацієнту? 
A    * Напівліжковий 
B    Суворий ліжковий 
C    Ліжковий
D    Загальний 
E    Активний 


358
У пацієнта М. із захворюванням очей утворюються кірочки, які склеюють повіки та вії.
Яким розчином медсестра має змочити їх для пом’якшення і видалення? 
A    *  розчином фурациліну 1:5000
B    3\% розчином перекису водню 
C    0,2\% розчином хлораміну 
D    10\% розчином натрію хлориду 
E    1\% розчином саліцилової кислоти 


359
Лікар призначив пацієнту хворому на хронічний гастрит із секреторною недостатністю
дієту, що сприяє нормалізації секреторної і моторної функції шлунка і кишок. Це дієта
№: 
A    * 2 
B    1 
C    3 
D    4 
E    5 


360
Механічно щадна дієта досягається шляхом: 
A    * відповідної кулінарної обробки їжі 
B    виключенням із раціону речовин, що посилюють секрецію 
C    зміною кількості прийомів їжі 
D    збільшенням кількості прийомів їжі та загальної маси харчового раціону 
E    дотриманням певної температури страв 


361
До методів визначення фізичного розвитку людини відноситься: 
A    * антропометрія
B    вимірювання температури тіла 
C    вимірювання артеріального тиску 
D    визначення пульсу 
E    підрахунок числа дихальних рухів 


362
У пацієнта з туберкульозом температура тіла 37-380С. Як називаєтся ця
температура? 
A    * субфебрильна
B    ремітуюча 
C    гектична 
D    переміжна 
E    неправильна 


363
Стадію підвищення температури тіла найчастіше супроводжують: 
A    * остуда, ниючий біль в усьому тілі 
B    відчуття жару, сухість у роті 
C    сильний головний біль, марення 
D    зниження артеріального тиску, слабкий пульс 
E    загальна слабкість, збудження, неспокій 


364
Парентеральне введення лікарських препаратів це: 
A    * введення ліків шляхом ін’єкцій 
B    введення лікарського препарату через пряму кишку  
C    втирання мазі 
D    введення лікарського препарату через рот 
E    застосування присипок 


365
Для розведення антибіотиків використовують: 
A    * 0,5\% розчин новокаїну 
B    1\% розчин натрію хлориду 
C    1\% розчин новокаїну 
D    10\% розчин натрію хлориду 
E    2\% розчин новокаїну 


366
Найчастіше антибіотики вводять: 
A    * внутрішньом’язово 
B    внутрішньошкірно 
C    підшкірно 
D    внутрішньовенно  струминно
E    внутрішньовенно краплинно 


367
Перед введенням олійних розчинів їх слід підігріти до: 
A    * 36 - 370С 
B    15-200С 
C    20-250С 
D    30-350С 
E    40 - 450С 


368
При потраплянні олійних розчинів в просвіт судини може виникнути: 
A    * жирова емболія 
B    інфільтрат 
C    бешиха
D    алергічна реакція 
E    абсцес 


369
Що є показанням до застосування очисної клізми 
A    * закреп 
B    тріщини заднього проходу 
C    кровотеча з травного каналу 
D    розпад пухлини прямої кишки 
E    перші дні після операції на органах травного каналу 


370
Протипоказанням до застосування гіпертонічної клізми є: 
A    * гострі запальні захворювання нижніх відділів кишківника 
B    атонічний закреп  
C    загальні набряки 
D    закрепи 
E    парез кишківника 


371
У виникненні таких внутрішньолікарняних інфекцій, як грип, ГРЗ, гепатит В, С, герпес,
краснуха, ВІЛ відіграють роль: 
A    *Віруси 
B    Стафілококи 
C    Стрептококи 
D    Ентерококи 
E    Найпростіші 


372
Посуд хворого (чайний, столовий), звільнений від залишків їжі дезінфікують шляхом
кип’ятіння протягом 15 хвилин у: 
A    *2\% содовому розчині 
B    1\% содовому розчині 
C    Мильному розчині 
D    3\% перекису водню 
E    6\% перекису водню 


373
Машинку для стрижки волосся дезінфікують методом: 
A    * Занурення в 700 етиловий спирт на 15 хв. 
B    Занурення в 3\% розчин хлораміну на З0 хв. 
C    Занурення в 1\% розчин хлораміну на 30хв. 
D    Занурення в 3% розчин перекису водню  на 10 хв. 
E    Занурення в 6% розчин перекису водню  на 15хв. 


374
При попаданні інфікованого матеріалу в ротову порожнину необхідно виполоскати: 
A    * Етиловим спиртом 70? 
B    Розчином борної кислоти 5\% 
C    Розчином перекису водню 3\% 
D    Проточною водою 
E    Дистильованою водою 


375
Контейнери, в яких доставляли зразки сироваток, після розвантаження дворазово
протирають з інтервалом 15 хв серветкою, змоченою у розчині: 
A    * Хлораміну 3\% 
B    Хлораміну 1\% 
C    Хлорного вапна 0,5\% 
D    Хлорного вапна 1\% 
E    Перекису водню 3\% 


376
Яку пораду медична сестра повинна дати пацієнту на цукровий діабет після ін’єкції
інсуліну?
A    Поїсти (прийняти їжу) 
B    Спокій 
C    Лужне пиття  
D    Пиття відвару шипшини 
E    Прийняти фестал 


377
Наука про здоров’я, покликана вивчати механізм підтримки і зберігання стану
здоров’я, засоби збільшення тривалості життя, зберігання працездатності - це... 
A    валеологія 
B    геронтологія 
C    геріатрія 
D    фізіологія 
E    патологія 


378
Для внутрішньошкіряних ін’єкцій використовують голки: 
A    довжиною 10 мм і діаметром 0,4 мм 
B    довжиною 20 мм і діаметром 0,5 мм 
C    довжиною 60 мм і діаметром 0,8 мм 
D    довжиною 40 мм і діаметром 0,8 мм 
E    довжиною 60 мм і діаметром 1 мм 


379
При підготовці пацієнта  для збирання калу на приховану кров з його харчового
раціону вилучають 
A    мясні продукти 
B    рисову крупу 
C    банани 
D    перлову крупу 
E    картоплю 


380
Скільки мілілітрів інсуліну потрібно ввести хворому, якщо призначено 28 ОД? 
A    0,7 мл 
B    0,1 мл 
C    0,5 мл 
D    1,0 мл 
E    5,0 мл 


381
Лікувально-профілактичний заклад для хворих, які потребують постільного режиму,
постійного догляду та лікування – це:  
A    *Лікарня 
B    ФАП 
C    Здравпункт 
D    Диспансер 
E    Станція швидкої допомоги 


382
Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну. Вкажіть місце та час
проведення поточної дезінфекції: 
A    *Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія 
B    Проводиться  у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія 
C    Проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання 
D    Проводиться в маніпуляційному кабінеті, перед і після проведення маніпуляції 
E    Проводиться в нестерильній зоні ЦСВ під час проведення передстерилізаційної
очистки інструментів 


383
Пацієнту А., 24 років, призначена дієта № 5. При спілкуванні з пацієнтом медсестра
пояснює мету призначеної дієти: 
A    *Відновлення функції печінки та жовчного міхура
B    Відновлення вітамінного балансу 
C    Щадіння функції нирок, зниження артеріального тиску, зменшення набряків 
D    Відновлення порушеної функції кровообігу
E    Нормалізація секреторної і моторної функції кишечника 


384
Положення напівлежачи і напівсидячи – це положення: 
A    *Фаулера 
B    Сімса 
C    На спині 
D    На животі 
E    На боці 


385
На внутрішню поверхню шприца, замоченого в розчині миючого засобу, а потім
промитого проточною водою нанесено кілька крапель 1\% спиртового розчину
фенолфталеїну. Про що може свідчити поява рожевого забарвлення? 
A    *Наявність у шприці залишків миючих засобів 
B    Наявність у шприці залишків крові 
C    Наявність у шприці залишків вітаміну В 12 
D    Наявність у шприці залишків вітаміну В 6 
E    Рожевий колір зумовлений забарвленням реактиву 


386
Пацієнту із захворюванням печінки медична сестра проводить дуоденальне
зондування. Який подразник треба ввести хворому, щоб з’явилася друга порція жовчі:

A    *40\% розчин глюкози 
B    0,1\% розчин гістаміну 
C    1% розчин дімедролу
D    0,025\% розчин пентагастрину 
E    5\% етиловий спирт 


387
Згідно із ієрархією людських потреб за А.Маслоу, до потреб вищого рівня належать: 
A    * Самовираз 
B    Потреби в самоповазі 
C    Соціальні потреби 
D    Фізіологічні потреби 
E    Потреби в безпеці 


388
Пацієнту вранці зробили внутрішньом’язову ін’єкцію. Ввечері він звернувся до чергової
медсестри зі скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке
ускладнення виникло у пацієнта? 
A    * Післяін’єкційний інфільтрат 
B    Алергічна реакція 
C    Ліподистрофія 
D    Дерматит 
E    Потраплення ліків у нервовий стовбур 


389
У приймальне відділення лікарні поступила вагітна жінка. При огляді медична сестра
виявила педикульоз волосистої частини голови. Який засіб санітарної обробки буде
кращим у даному випадку? 
A    * 5\% борна мазь 
B    0,15\% розчином карбофосу 
C    50\% розчином мильно сальвентової пасти 
D    20\% емульсії бензилбензоата 
E    25\% розчином оцтової кислоти 


390
Медсестра терапевтичного відділення проводила передстерилізаційну очистку
інструментів. Після нанесення 3 крапель 1\% спиртового розчину фенолфталеїну
через 20 сек з’явилось рожеве забарвлення. Які подальші дії медсестри?
A    *Повторне промивання під проточною водою 
B    Повторити 1-2 етапи очистки 
C    Повторити 2-3 етапи очистки 
D    Прокип’ятити інструменти у 2\% розчині соди 
E    Провести ополіскування дистильованою водою 


391
Медсестрі операційного блоку необхідно простерилізувати перев’язувальний
матеріал. Який метод стерилізації вона використає?  
A    *Паровий 
B    Повітряний 
C    Хімічний 
D    Газовий 
E    Кип’ятіння 


392
Вранці після сну пацієнт поскаржився на неможливість відкрити очі внаслідок
склеювання вій. Які заходи повинна здійснити медсестра?  
A    *Змочити кірочки теплим розчином фурациліну 1:5000 
B    Зняти кірочки з повік сухою стерильною серветкою 
C    Застосувати аплікацію на очну щілину з 2\% розчином хлораміну 
D    Розм’якшити кірочки за допомогою 3\% перекису водню 
E    Розм’якшити кірочки за допомогою 2\% розчину натрію бікарбонату 


393
Пацієнт скаржиться на загальне нездужання, головний біль, мерзлякуватість, шкіра
холодна на дотик, набула вигляду “гусячої”. Які заходи повинна здійснити медсестра?

A    *Пацієнта вкласти в ліжко, обкласти грілками, напоїти гарячим чаєм 
B    Покласти холодний компрес на лоб 
C    Дати жарознижувальні препарати 
D    Встановити індивідуальний сестринський пост 
E    Спостерігати за пульсом, АТ, диханням. 


394
Хворому цукровим діабетом лікар призначив дослідження сечі на наявність глюкози.
Як хворий повинен зібрати сечу на дане дослідження?  
A    *Протягом доби в одну посудину 
B    5-10 мл свіжовипущеної сечі 
C    10 мл в стерильну пробірку 
D    Протягом 10 нічних годин 
E    “середню порцію” сечі 


395
У зональному просторі людини виділяється такі зони: інтимна, особиста, соціальна,
суспільна. Яка із них розділяє лектора і аудиторію слухачів?  
A    *Суспільна 
B    Соціальна 
C    Інтимна 
D    Особиста 
E    Надінтимна 


396
Які вікові межі складають групу осіб середнього віку згідно міжнародної класифікації? 
A    * 45-59 років 
B    75-90 років 
C    60-74 роки 
D    90 років і більше 
E    20-45 років 


397
Пацієнтка А знаходиться на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні. Її
сусідка по палаті поцікавилася у чергової медичної сестри діагнозом пацієнтки А. Яка
правильна тактика медичної сестри? 
A    * не розголошувати діагноз пацієнтки 
B    надати інформацію про діагноз 
C    надати неправдиву інформацію 
D    обговорити діагноз із сусідкою 
E    відправити до лікуючого лікаря 


398
У хірургічному відділенні знаходиться пацієнт з термічним опіком ІІ ступеня обох
передпліч. У проекції якої судини доцільно провести дослідження пульсу? 
A    * сонної артерії 
B    міжфалангової артерії 
C    ліктьової вени 
D    потиличної артерії 
E    зовнішньої яремної вени 


399
Через 15 хвилин після внутрішньом’язової ін’єкції пеніциліну у пацієнта, з активною
фазою ревматизму, виникла різка слабість, жар у тілі, потемніння в очах. Шкірні
покриви бліді, вологі, Ps 110 уд/хв. Які залежні сестринські втручання при
анафілактичному шоці на пеніцилін? 
A    * введення пеніцилінази 
B    зняття ЕКГ 
C    дача нітрогліцерину 
D    дача індометацину 
E    введення еуфіліну 


400
У приймальне відділення каретою швидкої допомоги доставлений пацієнт з нападом
бронхіальної астми. Який спосіб транспортування хворого в пульмонологічне
відділення ви оберете? 
A    * крісло-візок 
B    ноші 
C    візок 
D    самостійно 
E    з допомогою медичної сестри 


401
Під час гіпертонічної кризи з  метою надання невідкладної допомоги за призначенням
лікаря медична сестра прикладає п’явки на:   
A    *Соскоподібний відросток  
B    Ділянку серця 
C    Уздовж хребта 
D    Праве підребер’я  
E    Грудна клітка у міжребер’ях   


402
Медичній сестрі дитячого садочка, розраховуючи енергомісткість раціону, необхідно
пам’ятати, що енергетична цінність 1 г білків складає:   
A    *4 Ккал 
B    5 Ккал 
C    8 ККал 
D    9 ККал 
E    10 ККал 


403
Застосовуючи медсестринський процес, медична сестра на другому етапі:  
A    Інтерпретує отримані дані 
B    Встановлює пріоритети надання сестринської допомоги 
C    Вивчає звички та стиль життя пацієнтів 
D    Виносить студження про ефективність дій медичної сестри 
E    Виконує заплановані медичною сестрою дії 


404
Пацієнтові А., 30 років, потрібно ввести 16 ОД інсуліну підшкірно. Скільки мілілітрів
інсуліну Ви наберете у звичайний шприц?  
A    *0,4 мл 
B    0,8 мл 
C    0,9 мл 
D    1 мл 
E    2 мл 


405
При підготовці оснащення для дослідження секреторної функції шлунка медична
сестра приготує парентеральний подразник:  
A    *0,1\% розчин гістаміну  
B    33\%  розчин сульфату магнію 
C    1 \% розчин дімедролу  
D    20\% розчин сульфату магнію  
E    5\% розчин глюкози  


406
Здійснення 4 етапу сестринського процесу включає в себе: 
A    * Надання сестринського догляду відповідно до узгодженого плану
B    Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання 
C    Координування догляду і внесення корективів 
D    Встановлення сестринського діагнозу 
E    Визначення типів сестринських втручань 


407
Медична сестра здійснює первинну оцінку стану пацієнта. Який це етап
сестринського процесу ? 
A    * І етап 
B    У етап 
C    ІІІ етап 
D    ІУ етап 
E    ІІ етап 


408
Ви працюєте медичною сестрою стерилізаційного відділення. Який термін зберігання
простерилізованого матеріалу в стерильних коробках без фільтру? 
A    * 3 доби 
B    20 діб 
C    1 доба 
D    7 діб 
E    14 діб 


409
Хворому для зменшення набряків при серцевій недостатності призначено сечогінний
засіб. Який із методів Ви використаєте для контролю його ефективності ? 
A    * Вимірювання добового діурезу 
B    Збирання сечі через 3 години 
C    Врахування динаміки кольору сечі після кожного сечовипускання 
D    Зважування хворого 
E    Визначення частоти сечовипускання 


410
Пацієнту призначено дозування ліків чайною ложкою. Скільки мілілітрів міститься в
чайній ложці ? 
A    * 5 мл 
B    15 мл 
C    10 мл 
D    20 мл 
E    3 мл 


411
Розчин  для закапування  у вухо попередньо необхідно підігріти ( до Т( С ) : 
A    40* 
B    20 
C    30 
D    15 
E    60 


412
Кількість препарату, яку призначено на один прийом називають: 
A    разова доза 
B    мінімальна доза 
C    максимальна доза 
D    добова доза 
E    курсова доза 


413
Основна ознака першого періоду гарячки: 
A    остуда 
B    спрага 
C    потовиділення 
D    судоми 
E    втрата свідомості 


414
Годування через штучно створений отвір у шлунку здійснюється : 
A    Через гастростому* 
B    Через ілеостому 
C    Через колоностому 
D    Через єюностому 
E    Через цистостому 


415
Ендоскопічний огляд товстого кишечника  це: 
A    колоноскопія* 
B    гастроскопія  
C    іригоскопія 
D    езофагоскопія 
E    цистоскопія 


416
Вкажіть концентрацію  ізотонічного розчину хлориду натрію: 
A    0,9\%* 
B    0,1\% 
C    0,5\% 
D    1\% 
E    10\% 


417
Пацієнт М., 57р., перебуває на лікуванні в гематологічному відділенні з приводу
лімфолейкозу.О 20 годині Ви відмітили підвищення температури тіла до 39,60 С. Яке
з  незалежних сестринських втручань необхідно виконати?
A    * Накласти холодний компрес на чоло 
B    Призначити ін'єкцію анальгіну 
C    Поставити банки 
D    Виконати олійну клізму 
E    Накласти гірчичники 


418
Медична сестра   проводить бесіду з молодим подружжям. Що Ви віднесете до
внутрішніх чинників  ризику розвитку захворювань? 
A    * Генетично-спадкову схильність 
B    Шкідливі звички 
C    Забруднення зовнішнього середовища 
D    Гіподинамію 
E    Нераціональне харчування 


419
Палатна медична сестра проводить бесіду з групою хворих щодо ризику розвитку
захворювань. До розвитку якого захворювання можуть призвести психоемоційні
перенапруження (стреси)? 
A    *Артеріальна гіпертензія
B    Вогнищева пневмонія 
C    Харчова токсикоінфекця 
D    Ревматичний  артрит 
E    Хронічний пієлонефрит 


420
Хворому лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Інструктуючи хворого,
медична сестра повинна пояснити, що йому необхідно зібрати в посудину : 
A    * Середню  порцію сечі
B    Початкову порцію сечі 
C    Ранішню сечу  
D    Сечу за день 
E    Сечу за добу 


421
Під час обходу палатна  медична сестра виявила, що молодша  медична сестра
невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке
порушення  вона здійснила? 
A    * Етико- деонтологічних принципів 
B    Лікувально -охоронного режиму 
C    Санітарно-гігієнічного режиму 
D    Правил внутрішнього розпорядку 
E    Субординації 


422
У присутності хворого маніпуляційна та палатна сестри обговорюють його стан,
використовуючи незрозумілі  йому терміни. Такі дії можуть призвести до виникнення: 
A    * Ятрогенії 
B    Неадекватної поведінки 
C    Егогенії 
D    Егротогенії 
E    Ігнорування хвороби 


423
Медичній сестрі протитуберкульозного диспансеру необхідно провести дезінфекцію
плювальниць. Для цього їй слід вибрати наступний розчин: 
A    * 5\% хлораміну 
B    40\% формаліну 
C    1\% хлорного вапна 
D    2\% гідрокарбонату натрію 
E    3\% перекису водню 


424
Хвора М., 55р., скаржиться на виражений головний біль, запаморочення, нудоту, шум
у вухах, тремтіння рук та ніг. АТ – 180/100 мм.рт.ст. Лікар призначив гірчичники. На
яку ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити? 
A    * На потилицю 
B    На ділянку серця 
C    Між лопатками 
D    На грудну клітку 
E    Вздовж хребта 


425
Пацієнту О., який хворіє на тромбофлебіт нижніх кінцівок, призначено гірудотерапію.
Що може бути протипоказанням до постановки п'явок у пацієнта?  
A    * Анемія 
B    Гіпертонічна хвороба 
C    Передінфарктний стан 
D    Застійна печінка 
E    Цукровий діабет 


426
Медична сестра маніпуляційного кабінету виконує ін'єкції шприцами одноразового
використання. Після чого вона може здати шприци на утилізацію?  
A    * дезінфекції 
B    стерилізації 
C    використання 
D    промивання проточною водою 
E    обробки етиловим спиртом 


427
У пацієнтки А., 42 років, протягом 4 діб спостерігалися нездужання, температура 39?
С. На 5-й день з'явилася загальна слаб-кість, значне потовідділення, пульс став
ниткоподібним, темепература 35,8  С. Визначте стан пацієнта. 
A    * критичне зниження температури 
B    підвищення температури 
C    збереження температури 
D    літичне зниження температури 
E    фебрильна температура 


428
Пацієнтка 64-х років лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового
діабету. Вночі у неї з'явилося сповільнене та глибоке дихання з шумним вдихом та
посиленим видихом. Який патологічний тип дихання спостерігається в пацієнтки?
A    * Куссмауля 
B    Експіраторна задишка 
C    Інспіраторна задишка 
D    Чейна-Стокса 
E    Біота 


429
У приймальне відділення лікарні доставлено пацієнта В., 67 років, зі скаргами на  біль
стискаючого характеру  за грудниною. Лікар призначив йому гірчичники.  На яку
ділянку тіла медична сестра повинна їх поставити?  
A    * на ділянку серця 
B    на потилицю 
C    на ліву руку 
D    між і під лопатками 
E    на литкові м'язи 


430
Пацієнта С., 30 років,  турбує  сухий кашель та підвищення  температури  тіла до 39 
С. Протягом 3 діб медична сестра спостерігала добові коливання температури не
більше 1  С.  Який тип гарячки спостерігається у пацієнта?  
A    * гарячка постійного типу 
B    гарячка послаблювального типу 
C    гарячка переміжного типу 
D    гарячка гектичного типу 
E    гарячка неправильного типу 


431
Студенти медичного училища отримали завдання здійснити  перший етап
сестринського процесу з пацієнтом В., 35 років. Цей етап включає: 
A    * бесіду з пацієнтом та його родиною 
B    виявлення проблем пацієнта 
C    визначення мети догляду 
D    планування сестринського догляду 
E    оцінку ефективності догляду 


432
У пацієнта М., який хворіє на грип, температура тіла знизилася з 39,2  С до 36,3  С
протягом 2 годин.  Насамперед, яка система страждає у разі критичного зниження
температури тіла?  
A    * серцево-судинна 
B    травна 
C    ендокринна 
D    нервова 
E    сечовивідна 


433
Пацієнтка Н., 35 років, під час приступу бронхіальної астми приймає  положення, яке
поліпшує її стан: сидить, упираючись руками в край ліжка.  Як називається таке
положення хворого?  
A    * вимушене 
B    активне 
C    пасивне 
D    Сімса 
E    Фаулера 


434
Медична сестра нефрологічного відділення визначила добовий діурез у пацієнта за
допомогою проби Зимницького. Він склав 350 мл. Як медична сестра повинна оцінити
результат?  
A    * Олігурія 
B    Ніктурія 
C    Поліурія 
D    Полакіурія 
E    Ішурія 


435
Працюючи у терапевтичному відділенні лікарні маніпуляційна медична сестра
ви-конує незалежні та залежні втручання . Незалежне втручання полягає у
наступному:  
A    *  дезінфекція шприців та голок
B    взяття крові на ревмопроби 
C    введення внутрішньовенно 2,4% еуфіліну 5 мл на 5 мл  ізотонічного розчину
D    робота в складі бригади спеціалістів 
E    виконання призначень терапевта 


436
Пацієнтці Ю., 43 років, яка знаходиться на лікуванні у кардіологічному відділенні з
приводу лікування міокардиту лікар призначив досліджувати властивості пульсу.  Яка
судина найчастіше використовується для визначення властивостей пульсу?  
A    * променева артерія 
B    скронева артерія 
C    ліктьова артерія 
D    стегнова артерія 
E    сонна артерія 


437
При підготовці до операції пацієнта 65-ти років лікар призначив очисну клізму. Яке
положення слід зайняти пацієнту для виконання процедури?  
A    * на лівому боці 
B    на правому боці 
C    на животі 
D    на спині 
E    стоячи 


438
У пацієнта В., 23 років, спостерігається перший період гаряч-ки.  Із перелічених
заходів виберіть той, який полегшить його стан.  
A    * грілка 
B    міхур з льодом 
C    холодний компрес 
D    медичні банки 
E    п'явки 


439
Планування сестринських втручань здійснюється медичною сестрою:
A    *Разом із пацієнтом. 
B    Разом із лікуючим лікарем
C    Разом із членами бригади. 
D    Самостійно. 
E    Разом ізлікарем-консультантом 


440
Назвіть потребу першого рівня за моделлю В.Хендерсон: 
A    *Нормально дихати. 
B    Забезпечити безпеку пацієнта. 
C     Самостійно вибирати одяг. 
D    Відпочивати. 
E    Проявляти самоповагу. 


441
На які лікарські препарати випускають окрему вимогу: 
A    *На наркотичні. 
B    На спазмолітики. 
C    На антибіотики. 
D    На протитуберкульозні. 
E    На гормональні. 


442
Як відпускають лікарські препарати з аптеки у відделення лікарні:
A    *За рецептом- вимогою. 
B    На прохання лікаря. 
C    На прохання хворого. 
D    За  бажаннюм головної медсестри. 
E    За розпорядженням головної медсестри. 


443
Яий дезрозчин використовують для вологого прибирання палат терапевтичного
відділення: 
A    *0,5\% розчин хлорного вапна. 
B    3\% розчин хлораміну. 
C    5\% розчин хлорного вапна. 
D    6\% перекис водню. 
E    1\% дезоксону. 


444
У пацієнта виявлено туберкульоз  легень. Його госпіталізовано у  стаціонар. Який вид
дезінфекції призначається у помешканні пацієнта?  
A    * Вогнищева заключна 
B    Вогнищева поточна 
C    Профілактична 
D    Комбінована 
E    Камерна 


445
Каретою швидкої допомоги в  приймальне відділення стаціонару доставлено пацієнта
з ознаками  легеневої кровотечі. З чого  необхідно  розпочати медсестринські
втручання?  
A    * Надання невідкладної долікарської  допомоги 
B    Негайного заповнення документації на  пацієнта 
C    Термінового транспортування у відділення 
D    Часткової санітарної обробки пацієнта 
E    Повної санітарної обробки пацієнта


446
Під час оцінки функціонального стану пацієнта медсестра звернула увагу на
наявність дефіциту пульсу. Поясніть,  що це?  
A    * Різниця між частотою серцевих скорочень і частотою пульсу на променевій артерії

B    Різниця між систолічним і  діастолічним тиском 
C    Різниця між систолічним і пульсовим тиском 
D    Різниця між пульсовим і діастолічним тиском 
E    Зменшення інтервалу між окремими пульсовими хвилями 


447
При здійсненні підсумкової оцінки ефективності медсестринського  процесу виявлено,
що пролежень у пацієнта не загоївся у визначений  термін. Якими повинні бути дії
медсестри?    
A    * Оцінити стан пацієнта, переглянути план догляду  
B    Подовжити термін здійснення запланованих втручань 
C    Доповісти старшій медсестрі, виконувати її розпорядження 
D    Припинити втручання, чекати самостійного загоєння 
E    Порадити родичам забрати пацієнта з лікарні додому 


448
Здійснюючи медсестринський процес, медсестра виявила у пацієнта експіраторну
задишку. Які ознаки  цього стану?   
A    * Утруднений видих 
B    Утруднений вдих 
C    Утруднений вдих і видих  
D    Вдих і видих поверхневий 
E    Дихання рідке, з паузами 


449
Пацієнт з порушенням серцево-судинної системи призначена дієта №10. При
спілкуванні з ним медична сестра  пояснює мету  дієти 
A    Зниження артеріального тиску, зменшення набряків 
B    Щадіння нервової системи 
C    Відновлення порушенної функції печінки 
D    Відновлення вітамінного балансу 
E    Нормалізація секреторної і моторної функції кишечнику 


450
Різниця між величинами систолічного і діастолічного тиску – це: 
A    *Пульсовий тиск 
B    Максимальний тиск 
C    Мінімальний тиск 
D    Венозний тиск 
E    Артеріальний тиск 


451
За призначенням лікаря медична сестра визначила АТ тяжкохворому пацієнту,
результати якого необхідно графічно зобразити у температурному листі. Вкажіть ціну
однієї поділки АТ  в температурному листі: 
A    *5 мм рт. стовпчика 
B    2 мм рт. стовпчика 
C    3 мм рт. стовпчика 
D    4 мм рт. стовпчика 
E    10 мм рт. стовпчика 


452
Пациєнт 40 рооків, поступає в пульмонологічне відділення з діагнозом хронічний
бронхіт. Чим буде вимірювати медична сестра життєву ємкість легень?
A    * Спірометром
B    Тонометром  
C    Динамометром  
D    Апарат Боброва 
E    Фонендоскопом 


453
У хірургічне відділення поступив пацієнт у непритомному стані. У палату доставлений
на каталці і  перекладений на ліжко санітарами. Як називається таке положення
пацієнта у ліжку? 
A    *Пасивне 
B    Активне  
C    Постільне 
D    Палатне 
E    Вимушене 


454
Хворий Г., 60 років госпіталізований в неврологічне відділення з гострим порушенням
мозкового кровообігу. Під час огляду медична сестра оцінила ризик розвитку
пролежнів за шкалою Norton  10 балів. Оцініть ступінь ризику розвитку пролежнів. 
A    *Високий 
B    Низький  
C    Пацієнт не потрапляє в зону ризику 
D    Помірний  
E    ІІ стадія розвитку пролежнів 


455
У стаціонарі на тривалому ліжковому режимі знаходиться пацієнт після інсульту. З
якою метою медсестра при обстеженні використовує шкалу Norton?
A    * Визначення ступеню ризику виникнення пролежнів 
B    Визначення стадії розвитку пролежнів 
C    Планування обстеження пацієнта 
D    Виявлення проблем пацієнта 
E    Профілактики внутрішньолікарняної інфекції 


456
Для запобігання подразнення шкіри навколо гастростоми, її необхідно обробити:
A    * Пастою Лассара 
B    Клеолом 
C    Колодієм 
D    1\% розчином калію перманганату 
E    Маззю Вишневського 


457
У хворого хронічна недостатність кровообігу ІІ Б ст. При визначенні водного балансу
виявили, що протягом доби хворому введено 1,5 л рідини. Добовий діурез становить
800 мл. Як називається це явище?
A    *Від’ємний діурез
B    Позитивний діурез 
C    Анурія 
D    Поліурія 
E    Дизурія 


458
Пацієнт 62-х років поступив до приймального відділення з гіпертонічною хворобою ІІ
стадії. Лікар наказав госпіталізувати його до кардіологічного відділення. Який документ
необхідно заповнити частково і передати у відділення?
A    *Медичну карту стаціонарного хворого (титульний лист)
B    Температурний лист 
C    Амбулаторну картку ф. 0-25 у 
D    Лист обстеження 
E    Листок лікарських призначень 


459
Пацієнту лікар призначив введення крапель у вухо. Що необхідно зробити перед
процедурою, якщо має місце гноєтеча із вуха?
A    *Здійснити туалет слухового ходу за допомогою 3\% перекису водню
B    Висушити слуховий хід марлевою турундою 
C    Промити слуховий хід 
D    Закапати краплі за призначенням 
E    Не виконувати призначення 


460
Медична сестра визначає ефективність навчання хворого самодогляду при
захворюванні опорно-рухового апарату. Який це етап медсестринського процесу?
A    *Оцінка ефективності сестринського догляду
B    Інтерпретація даних обстеження 
C    Планування дій медсестри 
D    Суб’єктивне обстеження пацієнта 
E    Впровадження плану в дію 


461
Через 40 секунд після нанесення робочого розчину азопіраму на контрольні
інструменти на одному з них виявилося фіолетове забарвлення. Про наявність якої
речовини на очищених інструментах це вказує? 
A    *Крові
B    Хлораміну
C    Іржі
D    Окислювачів
E    Миючих засобів


462
До яких проблем пацієнта відноситься страх смерті? 
A    *Психологічних
B    Духовних
C    Соціальних
D    Вікових
E    Фізіологічних


463
Пацієнтка 75-ти років перебуває в тяжкому стані першу добу після геморагічного
інсульту. Якою з потенційних проблем має зайнятись медична сестра в першу чергу?
A    *Профілактикою пролежнів
B    Порушенням апетиту
C    Порушенням сечовиділення  
D    Порушенням дефекації  
E    Зниженням тонусу м'язів


464
Пацієнт 72-х років четверту добу перебуває в тяжкому стані без свідомості після
перенесеної черепномозкової травми. Який вид харчування повинна застосувати
медична сестра?
A    *Харчування через назогастральний зонд
B    Лікувальне голодування
C    Харчування через гастростому  
D    Харчування через єюностому  
E    Ректальне харчування  


465
Після в/м введення у сідницю 5 мл 25% розчину магнію сульфату  у пацієнтки С., 63
років порушилась чутливість задньої і  зовнішньої поверхонь лівого стегна, гомілки,
тильної і підошвової поверхонь стопи  пальців. Поясніть причину виникнення цих
симптомів.
A    Неправильно вибране місце  ін’єкції
B    Радикуліт  
C    Остеопороз
D    Підвищена чутливість до препарату  
E    Пірогенна реакція  


466
При виявленні інфекційного захворювання, медична сестра приймального відділення
повинна заповнити: 
A    *Термінове повідомлення про інфекційне захворювання
B    Направлення на прийом до лікаря-інфекціоніста 
C    Направлення на лікування в інфекційну лікарню 
D    Медичну карту стаціонарного хворого 
E    Медичну карту амбулаторного хворого 


467
Студент звернувся до медичної сестри з приводу забою колінного суглобу.Через який
час медичній  сестрі необхідно знімати міхур з льодом при тривалому застосуванні?
A    *10 - 15 хв.
B    5 - 10 хв.
C    1 - 5 хв.
D    15 - 20 хв.
E    20 - 30 хв.


468
У хворого з переломом шийки стегнової кістки ви виявили проблему характерну для
початкового періоду пролежнів. Вкажіть найбільш ранню проблему:
A    * Блідість шкіри 
B    Утворення пухирців 
C    Гіперемія 
D    Утворення некрозу 
E    Висипання 


 

Яндекс.Метрика >