...
Аналіз медико-демографічних процесів в регіонах України PDF Печать E-mail

Аналіз  медико-демографічних процесів в регіонах України

Здоров`я населення акумулює в собі всі результати життєдіяльності людини в суспільстві - кризовий стан економіки, соціально-політичне напруження перехідного періоду, забруднення довкілля відходами промислового та сільськогосподарського виробництва та наслідки Чорнобильської катастрофи.
Затяжний характер соціально-економічної кризи в Україні обумовлює кризову ситуацію у сфері відтворення населення. Продовжується стрімке падіння народжуваності населення. У 1998 році кількість народжених (419,2 тис.) зменшилась порівняно з 1997 роком на 23,4 тисячі, а з 1993 р. - на 138,3 тисячі. Коефіцієнт народжуваності у 1998 р. складав 8,3 на 1000 чоловік населення. Це один з найнижчих рівнів в Європі і в світі.
Серед регіонів України цей показник ще нижчий в Південно-Східному (7,3%о) та Північно-Східному (7,6%о) регіонах. Лише Західний регіон відзначається більш-менш значними показниками народжуваності (11,7 у 1997 р., 11,3 - у 1998 р.). Відносно високий рівень народжуваності спостерігається в сільській місцевості Рівненської (14,5%о), Волинської (13,5%о), Чернівецької (12,9%о), Закарпатської (12,8%о) областей.
Сумарний показник народжуваності зменшився до рівня, коли не відбувається простого відтворення населення. Середнє число дітей, народжених жінкою за все життя складало у 1998 році 1,1 дитини (в місті - 1,0; в селі - 1,6).
Негативно впливає на народжуваність зменшення числа шлюбів. За 90-і роки число шлюбів в розрахунку на 1000 жителів зменшилось на 33,3% (з 9,3 у 1990 році до 6,2 у 1998 році). Кількість розлучень за цей період залишилась на однаковому рівні - 3,7-3,6%о. Найгірша ситуація зі шлюбністю спостерігається в Південно-Східному регіоні: в 1998 році тут був найнижчий рівень шлюбів (6,0%о) та найвищий рівень розлучень (4,0%о).
В 90-х роках в Україні різко погіршилася ситуація зі смертності населення. Особливо помітним було зростання смертності в першій половині 90-х років. Річна кількість померлих збільшилась на 163 тис. чоловік: з 630 тис. - у 1990 році до 793 тис. – у 1995 році. Починаючи з 1996 року відбувається поступове й дуже повільне зниження коефіцієнту смертності, загального - з 15,2%о до 14,3%о, стандартизованого - з 14,0%о до 12,9%о.
Спостерігається значна диференціація регіонів за коефіцієнтом смертності. Найвищі рівні відмічаються в Північно-Східному (17,1%о) та Центральному (15,9%о) регіонах, найнижчі - в Західному регіоні (12,1%о).
Падіння народжуваності та ріст смертності призводять до поглиблення процесів депопуляції - перевищення числа померлих над числом народжених. В 1998 році природний приріст (убуток) складав в Україні -6,0%о. Найгірша ситуація в Пінічно-Східному (-9,5%о) та Південно-Східному (-8,0%о) регіонах.
Смертність немовлят (дітей першого року життя) в 1998 році знизилась до 12,8 на 1000 народжених живими. Це - перше за 90-і роки суттєве зниження коефіцієнту смертності немовлят. Порівняно з 1997 роком цей коефіцієнт знизився на 8,8%. Зниження смертності немовлят відбулося в усіх регіонах України, темпи зниження найбільші в Піденно-Східному (на 12%) та Центральному (на 6%) регіонах.
Незважаючи на значне зниження коефіцієнт смертності немовлят залишається найвищим в Південному регіоні (14,0%о), найнижчий же рівень його - в Центральному регіоні (11,1%о). В Південно-Східному регіоні більш суттєво знизилась смертність хлопчиків-немовлят, в той час як у дівчаток відбулося деяке підвищення цього показника (таблиця).
В основному критичне загострення становища зі смертністю населення зумовлене труднощами перехідного періоду. Розширення діапазону і посилення дії несприятливих соціально-економічних факторів (зокрема, небувале зубожіння населення, аж до відчутного погіршення якості харчування та труднощів з придбанням ліків), ослаблення санітарного контролю, загострення проблем фінансового і організаційного забезпечення охорони здоров`я поставили значну частину населення України в ситуацію “боротьби за виживання” в умовах слабкої захищенності від негативних зовнішніх впливів, - починаючи із збудників інфекційних захворювань і закінчуючи ризиками, спричиненими нещасними випадками, травмами тощо.
Медико-демографічні показники в регіонах
України у 1998 році
На 1000 чоловік населення    На 1000 народжених померло дітей до 1 року
Регіони     
Народжених     
Померлих     
Шлюбів     
Розлучень    Природний приріст
(убуток)    Обидві
статі     
Хлопчики     
Дівчатка
Південно-Східний    7,3    15,2    6,0    4,0    -8,0    13,0    15,4    13,0
Південний    8,3    14,0    6,2    4,0    -5,7    14,0    17,2    11,1
Північно-Східний    7,6    17,1    6,1    3,5    -9,5    13,1    15,0    11,4
Центральний    8,9    15,9    6,5    3,4    -7,0    11,1    13,3    9,1
Західний    11,3    12,1    6,4    2,4    -1,1    12,8    14,9    10,9
Україна    8,3    14,3    6,2    3,6    -6,0    12,8    14,9    10,5


 

Яндекс.Метрика >