...
Конспект уроку: Ґійом Аполлінер. Задум «Каліграм». Осмислення трагедії Першої світової війни в поезії «Зарізана голубка й водограй»; PDF Печать E-mail

Конспект уроку: Ґійом Аполлінер. Задум «Каліграм». Осмислення трагедії Першої світової війни в поезії «Зарізана голубка й водограй»; символіка образів та новаторство візуального оформлення твору.
Мета: закінчити розгляд етапів поетичної реформи, до якої мав відношення поет,
проаналізувати особливості його збірки «Капіграми. Вірші Миру і Війни»;
ознайомити з монтажем як одним із художніх прийомів; навчати сприймати
поезію в будь-яких формах і розуміти смисл естетичних експериментів,
портрет Ґ. Аполлінера.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка виконання домашнього завдання.
ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ
1. Слово вчителя.
1917 р. Аполлінер визначив появу нової модерністської течії — сюрреалізму. Було написано драму «Перса Тересія» («Груди Тересія» — варіант назви), яку сам автор визначив як сюрреалістську, а також дав своє тлумачення сюрреалізму: «Коли людина хотіла відтворити ходу, вона винайшла колесо, не схоже на ногу. Тобто вона діяла по-сюрреалістичному, сама того не усвідомлюючи».
Ідеться про художній образ, який не має зовнішньої схожості з предметом, але з особливою силою виражає його внутрішню сутність, його «ідею».
Отже, сюрреалізм — засіб пізнання реальності, але пізнання не примітивного, а глибинного. Так, колесо виражає «ідею» ходи, пересування.
Сюрреалізм у розумінні Аполлінера має зовсім не той зміст, що вкладав у нього 1924 р. Андре Бретон у «Маніфесті сюрреалізму», проголосивши це поняття вкрай суб'єктивним вираженням підсвідомості.
У творчості В. Незвала чи П. Елюара, про яких ми згадували на попередніх уроках, джерело сюрреалізму («надреалізму») — сфера підсвідомого (інстинкти, сновидіння, галюцинації). Спосіб зображення — розрив логічних зв'язків, заміна їх суб'єктивними асоціаціями.
Представниками «зрілого» сюрреалізму в живопису є Сальвадор Далі, Хане Блум; у літературі — Андре Бретон, Філіпп Супо, Трістан Тцара. Бунт, непокора старим традиціям, культ абсурду — це показники зрілого сюрреалізму.
Таким чином, можна ствердити, що творчість Аполлінера не належить до однієї художньої течії чи напряму, вона значно ширша; тут може йтися про їхній синтез, співіснування різних поетичних стихій.
Прикладом саме такого синтезу і стала ще одна збірка поезій Аполлінера «Каліграми. Вірші Миру і Війни» (1918), яку він присвятив пам'яті друга, літератора Рене Даліза, що загинув на фронті. Спираючись на зміст цієї збірки, ми можемо ствердити, що поет постає новатором передусім у сфері художньої форми, але не буде перебільшенням зазначити, що незвична форма впливає і на змістовий характер творів, що увійшли до збірки «Каліграми».
У каліграмах («ідеограмах», наочних віршах, фігурних віршах) — слова і літери розташовані так, що створюють певний малюнок (будинок, зірку, лінії дощу). Найвідоміша каліграма Аполлінера — «Зарізана голубка й водограй» (1914).

2. Питання до аналізу каліграми.
1)Що можна з'ясувати за назвою цієї каліграми?
(Голубка — символ миру, чистоти. Водограй — вода, чистота, життя, невпинний рух. Але голубка «зарізана» , тобто мертва. Отже, у заголовок каліграми винесено бінарну опозицію: смерть (зарізана голубка) та життя (невпинний рух водограю).
Водограй асоціюється з плачем, що збігається з настроєм ліричного героя («біля водограю, що плаче», «і водограй рида зі мною»). Друзі, яких він згадує, дивляться у «сонну воду», і погляд їхній «вмирає десь». «Сонна» вода — це статичність, зупинка руху, смерть.
Отже, каліграма символізує вічний плач за загиблими на війні. Будь-яка війна сприймається як всесвітній апокаліпсис. Підтвердження цієї думки — в останніх рядках поезії:
Там олеандри всі в крові
І сонце ранене в траві
На багрянистім горизонті

2. Коли можна побачити картину, змальовану в цих рядках?
(Під час звичайного «червоного» заходу сонця. Але якщо навколо війна, кров, смерть, навіть сонце «в крові», то й виднокрай «багряний».
Але це ще не есхатологічний мотив (з'являється в «Порожніх людях» Т. С. Еліота та «Ста роках самотності» Ґ. Ґарсіа Маркеса), бо сонце «ранене», а не вбите. Отже, залишається надія на те, що світ опам'ятається і відродить життя.)
3. Як можна було б назвати художній прийом, який поет використовує, створюючи каліграми? (Монтаж.)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ
Визначення особливостей стилю Ґ. Аполлінера через систему запитань до класу і спільних пошуків відповідей, які записуються до зошитів.
1. Елементи яких течій та напрямів знайшли своє відбиття у творчості Ґ. Аполлінера?
Це: 1) «поетичний реалізм»; 2) імпресіонізм; 3) романтизм; 4) символізм; 5) футуризм; 6) кубофутуризм; 7) сюрреалізм.
Отже, узагальнюючи визначені елементи, ми можемо стверджувати, що для творчості поета є характерним синтез художніх течій і напрямів — співіснування різних поетичних стихій.
2. Елементи яких видів мистецтва знайшли своє відображення у творчості Ґ. Аполлінера?
Це: 1) література (поезія); 2) живопис (каліграми — візуальна поезія, використання принципів кубізму); 3) музика (Аполлінер розповідав про процес творення поезій: «За звичкою я творю, ходячи та наспівуючи дві чи три мелодії, які виникають самі собою»).
А відтак можна зробити висновок і про те, що для творчості Аполлінера характерним є також і синтез різних видів мистецтва.
3. Якими новими знахідками завдячує поезія Ґ. Аполлінеру?
Це: 1) упровадження поняття «сюрреалізм»; 2) створення каліграм (пошук нової
форми); 3) подальший розвиток верлібру; 4) використання прийому монтажу.
Таким чином, ми можемо без перебільшення твердити, що творчість Ґ. Аполлінера має новаторський характер.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати конспект із визначенням особливостей поетичного стилю Ґ. Аполлінера.
2. Написати мініатюру-есе на тему: «Минають дні, як у водограю, а я ще є».

 

Яндекс.Метрика >