...
Конспект уроку: Райнер Марія Рільке. Відображення у творі «Орфей. Еврідіка. Гермес.» PDF Печать E-mail

Конспект уроку:  Райнер Марія Рільке. Відображення у творі «Орфей. Еврідіка. Гермес.» провідних мотивів лірики Рільке: взаємозв’язку життя й смерті, трагічних розривів у взаєминах чоловіка та жінки, сутності й покликання мистецтва. Образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ.
Мета: проаналізувати твір Рільке, працювати над розвитком навичок аналізу
поетичного твору на матеріалі вірша «Орфей. Еврідіка. Гермес» та «Сонетів до
Орфея»; навчати узагальнення і глибинного розуміння поетичного слова.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
1. Перевірка домашнього завдання.
1.Який поетичний твір називається «сонетом»?
2.Що ви знаєте про історію виникнення жанру?
Сонет (з італ. — «звучати») з'явився в Італії у XIII ст. Особливо був популярним у добу Відродження. Став чудовим засобом для того, щоб висловити почуття та переживання особистості, що звільнилася від гніту середньовічного аскетизму. Складається з 14 рядків із схемою римування: абба-абба-ввг-дгд. Трапляються порушення схем римування.
Творцями сонетів були Данте Аліґ'єрі (збірка «Нове життя»), Франческо Петрарка («Книга пісень»), Вільям Шекспір, Адам Міцкевич.
P. М. Рільке розширив змістові та формальні межі сонета. Але перед тим, як розглядати його «Сонети до Орфея», що визнано вершиною творчості, звернемося до вірша «Орфей. Еврідіка. Гермес», з якого і почалась історія втілення цьог образу у творчості поета.
ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ
1. Слово вчителя.
За давньогрецькою легендою, Орфей — співак і музикант, був наділений такою магічною силою, що йому підкорялися не лише люди, а й дикі звірі. Орфей -
учасник походу аргонавтів за золотим руном. Його гра та спів приборкували хвшг У нього була дружина Еврідіка. Вона померла від укусу змії. Орфей пішов д царства померлих. Володар світу померлих Аїд зачарувався грою співця і пообіц повернути кохану на Землю. Проте висунув умову: Орфей не повинен дивитись ні дружину, яка йтиме за ним. На жаль, уже біля самого виходу Орфей не витрима й озирнувся, а Еврідіка відразу ж і вже назавжди зникла у царстві мертвих.
Отже, Орфей, який став символом сили музики, мистецтва, кохання, надш нув Рільке на створення поезії «Орфей. Еврідіка. Гермес» 1904 p.
2. Виразне читання вірша вчителем.
3. Питання до аналізу вірша. 
1) Як зображує поет царство смерті, де перебувають душі померлих?
(Символічно.)
2) Які відчуття виникають від цього опису? (Відчуття невимовного трагізму і безмежного лиха.)
3) Як зображає поет Еврідіку? (Смерть накладає на неї страшне тавро — відбирає почуття і пам'ять. Вона не розуміє слів Гермеса: «А він таки озирнувсь», — і безтямно запитує: «Хто?»)
4) У чому полягає головна відмінність вірша від міфа? (Йдеться не про силу кохання Орфея, а про поразку співця: почуття Орфея переконали богів, але не оживили Еврідіку.)
У такий спосіб поет створює символічну картину трагічної епохи. Він вважає, що люди звикають до духовної темряви, не усвідомлюючи, що прямують у царство смерті, і гостро відчуває біль за весь Всесвіт.
У «Сонетах до Орфея» P. М. Рільке підходить до Орфеєвої теми з принципово іншої позиції.
4. Виразне читання сонета «Устало дерево. О гінке зростання!..»
5. Питання до аналізу сонета.
1) Яким ви побачили Орфея? Де, на вашу думку, співець має більшу силу?
(Орфей своїм співом створює в душах людей прекрасний храм. Саме його чаруючий спів дає «новий зачин, новий закон». (М. Лукаш)
2) Визначте емоційну кульмінацію сонета. (Емоційною кульмінацією сонета є момент «прислухання» (М. Бажан), «мовчання», «слухання», «вчування» (М. Лукаш). Первісний хаос люті, де «крилась жадливість їхня хижа» вмить щезає: «рев, скавчання, гам змаліли в їх серцях» (М. Бажан), «рев і крик змалів їм у серцях» (М. Лукаш)
3) Що символізує дерево? (Зміст життя людини полягає у «гінкому зростанні». Його гілки — паростки душі, міць і силу яким повинен дати поет.)
4) Символами чого є темний ліс, звірі? (Звірі символізують людство, у якого відсутні духовні цінності. Темрява — відсутність ідеалу, злагоди й гармонії. їх повертає людству спів Орфея.)
5) За допомогою якого образу-символу поет втілює думку про піднесеність душі, усвідомлення високої істини? (Таким образом-символом у сонеті є храм-мисте- цтво, що здатний одухотворити людину, зробити її шляхетнішою. Одночасно дає «новий початок, знак новий і рух» (М. Бажан), «новий зачин, новий закон» (М. Лукаш)
6) Коли Орфей може перестати бути Орфеєм?
7) До чого поет закликає людство?
Для Рільке поет — мандрівник, непідвладний нікому, крім Божого призначення. Ліричний герой, як увесь Всесвіт, охоплений суперечністю. І все-таки у Рільке перемагають добро, мистецтво, кохання. У сонетах багато натяків, символів, мерехтливих образів. Та де б не з'явився Орфей, там усе оживає. Орфей своїм співом запалює серця, долає темні сторони життя. Пробуджується велика любов та незгасна віра. У цьому сила і невмирущість мистецтва.
Як бачимо, у Рільке кожен може взяти стільки, скільки спроможний, і те, що захоче. Рільке як поет досягнув вершини, яка не кожному скорилася. «Ти один сказав Богові щось нове»,— писала Марина Цветаева, віддаючи належне поетичному слову поета, його величній любові до мистецтва.
А розмову завершимо словами літературознавця О. Попова: «У Рільке є щось таке, чого не знайдеш ні в кого, дивний, суто рільківський образ: вічно зелений кущ у центрі всього, де час зупинився, вінок із гнучкого зілля, і кожна гілка — це хтось люблячий, а поети — квіти на цій неопалимій купині. Саме любов є тією силою, що робить людину безсмертною і довжить існування серця світу, попри весь трагізм життя, що його поет пізнав теж доволі. Все це дозволяє спокійніше дивитись і на наш час перетворень».

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Скласти тези до виступу на тему «Орфей співа. О вгору вольний гоні» (P. М. Рільке).
2. Підготувати виразне читання напам'ять віршів тих поетів, чия творчість
вивчалася на попередніх уроках (за власним вибором).

 

Яндекс.Метрика >