...
Конспект уроку: Альбер Камю. «Чума». Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. PDF Печать E-mail

Конспект уроку: Альбер Камю. «Чума». Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. Алегоричне зображення французького Руху Опору та «дослідження» екзистенціалістської ситуації зіткнення людини з вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців із чумою.
Мета: розпочати аналіз твору А. Камю «Чума», розкрити екзистенціальний зміст
роману; розвивати вміння учнів висловлювати та аргументувати свою точку
зору.
Обладнання: портрет А. Камю, словник термінів (на столах учнів):

1)    екзистенціалізм — літературна течія, в основі якої лежить зосередженість на особі, що залишилася наодинці з буттям;
2)    роман-притча — великий епічний твір із моральною повчальною ідеєю (за жанром «Чума» — роман-притча);
3)    хроніка — запис історичних подій у хронологічній послідовності;
4)    фатальність — невідворотність подій у світі;
5)    абсурд — безглуздя, нісенітниця (це одне з основних понять екзистенціалізму).

Образом чуми я хочу передати атмосферу задухи, в якій ми перебували, атмосферу загро¬зи й вигнання, у котрій ми жили. Водночас я поширюю його значення на буття в цілому.
А. Камю

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірити та проаналізувати виконання домашнього завдання.

III. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ
1.    Слово вчителя.
Пошукам сенсу буття присвятив Альбер Камю свій роман-притчу, який є своєрідним узагальненням екзистенційних поглядів письменника. Екзистенція перекладається з латині як «існування», тому не дивно, що адепти цієї філософії, а серед них і Альбер Камю, зосереджують свою увагу на існуванні, яке, на їхню думку, передує сутності, природі людини. Реальне лише існування, переживання, а все інше — це хаос, абсурд, які людина хоче подолати. Безглуздому буттю має протидіяти особистість.
«У чому ж сенс життя людини?» — це питання ставить письменник у своєму романі «Чума». Це питання час від часу ставить перед собою кожна людина. І кожний дає відповідь на нього по-своєму.
Отже, приреченість людського буття чи віра у можливість єднання таких різних людей у боротьбі проти зла?2. Бесіда з елементами дискусії.
1) Жителі міста Оран довго не вірили у можливості руйнівної (знищувальної) сили чуми. А. Камю пише: «Вони вважали себе вільними, але ніхто не буде вільним, поки існує лихо».
Як ви розумієте ці слова? Чи можете ви з ними погодитися?
2) Як змінюються поведінка, настрої мешканців міста протягом роману?
(Люди суттєво змінюються під впливом страшного лиха, що їх спіткало. «Те¬пер вже не стало окремих, індивідуальних доль,— пише А. Камю,— була тільки наша колективна історія, докладніше, чума та народжені нею почуття розподіля¬лися між усіма». Чоловіки раптом з'ясували, що здатні на кохання, ревнощі та сталий інтерес. Сини, що раніше майже не помічали рідних матерів, зараз із співчут¬тям і тривогою розглядали кожну нову зморшку на їх чолі. Епідемія загострила у людей почуття об'єктивності та справедливості. На перший план вийшли осо¬бисті почуття. Вперше жителі міста стали виокремлювати барви неба, запахи землі. А. Камю пише: «...коли люди зрозуміли, що справи погані, всі разом згадали, що існують життєві радощі». Тобто ми бачимо, що під впливом екстремальних обста¬вин люди почали об'єднуватися, відчувати прекрасні почуття, радіти кожному прожитому дню, жити сьогоднішнім, а не майбутнім».)
3) Чи можна погодитися з думкою журналіста Рамбера: «Але саме суспільне добро якраз і є щастя кожної окремої людини»?
4)    На думку журналіста Рамбера: «Соромно бути щасливим самому». А що ви думаєте з цього приводу?
5)    Чи згодні ви з думкою, якою розпочинає свою проповідь священик Панлю: «Брати мої, вас спіткало лихо, і ви його заслужили, брати»?
6)    На думку священика Панлю, чума відкриває людям очі, змушує їх думати. Доктор Ріє вважає, що чума — це нескінченна поразка, все, що людина здатна виграти у грі з чумою та життям,— це знання і пам'ять. Порівняйте позиції цих героїв. Яку точку зору підтримуєте ви? Чому? Доведіть свою думку.
7)    Невже людині, щоб осягнути справжні цінності життя, необхідно потрапи¬ти в якісь надзвичайні обставини (війна, стихійне лихо тощо)?
8)    Можливо, іноді варто людині долати такі випробування?
9)    Як ви розумієте зміст визнання Камю, винесеного епіграфом даного уроку?
10)    Чого, на вашу думку, більше у романі — розповіді про Рух Опору чи «буття в цілому»?
11)    Чи підтримуєте ви думку доктора Ріє, що «є більше підстав захоплюватися людьми, ніж ставитися до них із презирством»?
12)    Шлях, який бачить Тарру, для того щоб дійти до порозуміння та злагоди між людьми — це співчуття. А ви погоджуєтеся з таким шляхом? Чи, може, вам більше до вподоби думка Коттара: «Єдиний спосіб об'єднати людей — це наслати на них чуму?» Чому? Доведіть свою точку зору.
13)    Оповідач (доктор Ріє) вважає, що зло, яке є в світі,— це завжди результат необізнаності, а люди тою чи іншою мірою перебувають у незнанні, це й зветься добром чи злом, причому найстрашнішою з людських вад є необізнаність, яка передбачає уседозволеність, а отже, можливість убивати. «Душа вбивці сліпа, і не
існує,— продовжує Ріє,— ні справжньої доброти, ні найпрекраснішої любові без
абсолютної ясності бачення». Чи погоджуєтеся ви з думкою доктора?  
Аргументуй¬те свою відповідь.
ІV.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ

Темою уроку було питання про алегоричне відображення у романі Камю Руху Опору під час Другої світової війни. Проте ми більшість часу присвятили загаль¬ним поняттям, а точніше, підтексту твору, а ще точніше, власне суті твору, оскільки глибокий притчовий і філософський смисл, притаманний цьому роману, є шир¬шим, ніж навіть така велика і трагічна тема, як тема тієї страшної війни. Тому на наступних уроках ми спробуємо хоча б почасти осягнути цю глибину.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Написати лист-роздум на тему «Чума і війна — це одне й теж саме?»
2. Дібрати з тексту твору цитати, які безпосередньо чи опосередковано характеризували б героїв роману.
3. Підготувати питання до образів героїв твору.

 

Яндекс.Метрика >