...
Психолого-педагогічна характеристика учня PDF Печать E-mail

Психолого-педагогічна характеристика учня
Загальні відомості:
-    прізвище, ім'я, по батькові;
-    дата народження;
-    загальний фізичний розвиток;
-    стан здоров'я;
-    сімейні умови, характеристика батьків, склад сім'ї, місце роботи ба¬тьків, їхній культурний рівень, режим життя дитини, спілкування поза школою.
Загальний розвиток:
-    особливості мислення, рівень абстрактного мислення (аналіз, синтез, виявлення причинних зв'язків, здійснення висновків абощо);
-    спрямованість, інтереси, потреби, схильності;
-    особливості характеру, індивідуальні реакції на події;
-    особливості пам'яті та процесу запам'ятовування;
-    тип інтелекту та професійні можливості;
-    вольові якості, здатність до довготривалих трудових зусиль.
Ставлення до навчання, праці:
-    успішність (які оцінки переважають, з якого предмета вчиться найкраще);
-    організованість і старанність у навчальній роботі, вміння працювати самостійно;
-    інтерес до знань (зацікавлений чи ні, виявляє інтерес до окремих предметів);
-    ставлення до елементів праці в школі (лабораторні роботи, чергуван¬ня, підтримка чистоти в класі, на шкільному подвір'ї).
Дисциплінованість та навички культури поведінки:
-    загальна характеристика поведінки (поводить себе спокійно, стрима¬но чи не контролює своїх емоцій);
-    виконання шкільного режиму (дотримується правил поведінки, по¬рушує їх навмисно чи через недбалість; найбільш типові порушення дис¬ципліни);
-    виконання вимог і розпоряджень учителів (виконує за першою вимо¬гою, з бажанням чи примусово);
-    чемність у спілкуванні з учителями, будь-якими дорослими;
-    володіння навичками культури поведінки (ставлення до літніх людей і молодших за себе, поступається місцем для людей похилого віку, з пова¬гою ставиться до дівчат абощо).
Громадська спрямованість та активність:
-    ставлення до громадського життя колективу (дорожить ним, байду¬жий, ставиться негативно);
-    інтерес до громадського життя країни (користується інформацією про події в країні і за кордоном);
-    чи виконує громадські доручення, бере участь у діяльності органів самоуправління;
-    чи виступає на зборах колективу, громадських організацій з пропо¬зиціями, з критикою недоліків, чи здатний висловлювати власну думку;
-    активний чи байдужий у громадсько-корисній діяльності.
Стосунки з товаришами:
-    становище в колективі (чи користується повагою й авторитетом се¬ред товаришів по класу, чим обумовлені стосунки, які склалися);
-    чи задоволений своїм становищем у колективі та яке становище хотів би зайняти;
-    ставлення до товаришів по класу (поважає чи байдужий до них; чи бувають конфлікти, їх причини);
-    яку роль відіграє в житті класу (активний член колективу чи сторон¬ній спостерігач).
Моральні цінності:
-    відданість Батьківщині, її Конституції, повага до Національного пра¬пора і Гімну;
-    відданість демократичним цінностям - повазі до людини та її прав, свободі вибору;
-    усвідомлення себе як громадянина Землі, турбота про екологічну безпеку і виживання людства;
-    повага до різноманітності: расова і національна терпимість, повага до інших народів та їхніх культур;
-    відданість цінностям сім'ї, повага до батьків, до кожної людини як самоцінності;
-    дотримання у стосунках з людьми таких цінностей, як турбота, пова¬га, довіра, відповідальність;
-    відчуття власної відповідальності за все, що відбувається навколо;
-    політична культура та толерантність.

 

Яндекс.Метрика >