...
Конспекти
351 Конспект уроку (11 клас) Міжнародні конфлікти. Поняття солідарності та конкурентної як необхідних умов соціального прогресу
352 Конспект уроку з екології (11 клас) ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІКИ: ЕКОЛОГІЗАЦІЯ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ
353 Конспект уроку (11 клас) Поняття соціуму.
354 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОЛОГІЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
355 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ ЗАХИСТУ СЕРЕДОВИЩА. РИСИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОЦИВІЛІЗАЦІЇ
356 Конспект уроку з екології (11 клас) ПРІОРИТЕТИ Й УМОВИ ЕКОРОЗВИТКУ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОРОЗВИТКОМ
357 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ
358 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОСИТУАЦІЯ У ВАШОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ
359 Конспект уроку з екології (11 клас) КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ Й ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВА УКРАЇНИ
360 Конспект уроку з екології (11 клас) ЗАКОНИ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА», «ПРО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2000-2015 РОКІВ»
361 Конспект уроку з екології (11 клас) ВСЕСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. «ПОРЯДОК ДЕННИЙ НАXXI СТОЛІТТЯ». КОНЦЕПЦІЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
362 Конспект уроку з екології (11 клас) КРУГООБІГИ РЕЧОВИН, ЕНЕРГІЇ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ЗМІНИ АНТРОПОГЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
363 Конспект уроку з екології (11 клас) ІНДИКАТОРИ Й ПОКАЗНИКИ ЕКОРОЗВИТКУ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ Й МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА її РЕГІОНІВ
364 Конспект уроку з екології (11 клас) УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
365 Конспект уроку з екології (11 клас) ОСНОВНІ НАПРЯМКИ Й ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
366 Конспект уроку з екології (11 клас) МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА «ЛЮДИНА Й БІОСФЕРА», ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
367 Конспект уроку з екології (11 клас) ВСЕСВІТНЯ КЛІМАТИЧНА ПРОГРАМА, ВСЕСВІТНЯ ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТУ. МІЖНАРОДНА ГЕОСФЕРНО-БІОСФЕРНА ПРОГРАМА
368 Конспект уроку з екології (11 клас) ВСЕЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО Й ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, ФОРМУВАННЯ ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОМЕРЕЖІ
369 Конспект уроку з екології (11 клас) КАТЕГОРІЯ «ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК», її ЕВОЛЮЦІЯ. НАЙВАЖЛИВІШІ БАЛАНСИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
370 Конспект уроку з екології (11 клас) ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ МІЖ БІОЛОГІЧНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ТА її СПОЖИВАННЯМ
371 Конспект уроку з екології (11 клас) ПРИЧИНИ Й НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ БІОРІЗНОМАНІТТЯ.
372 Конспект уроку з екології (11 клас) ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ. УЯВЛЕННЯ ПРО ЕКОМЕРЕЖІ. МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
373 Конспект уроку з екології (11 клас) КАТЕГОРІЯ «ЗДОРОВ'Я» ТА ЙОГО ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ. РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ НА ВПЛИВ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА
374 Конспект уроку (11 клас) Поняття демократії. Демократія як політичний режим
375 Конспект уроку з екології (11 клас) ОСНОВНІ АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ. ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
376 Конспект уроку з екології (11 клас) ОСНОВНІ АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ. ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. КОНТРОЛЬ СТАНУ СЕРЕДОВИЩА
377 Конспект уроку з екології (11 клас) ОСНОВНІ БІОТИЧНІ ФАКТОРИ. ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
378 Конспект уроку (11 клас) Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті
379 Конспект уроку з екології (11 клас) НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ. КАТЕГОРІЯ «ДЕГРАДОВАНА ГЕОСИСТЕМА»
380 Конспект уроку (11 клас) Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості
381 Конспект уроку з екології (11 клас) КАТЕГОРІЯ «УРБОСЕРЕДОВИЩЕ». ПЕРЕВАГИ І ПРИВАБЛИВІСТЬ МІСЬКОГО ЖИТТЯ
382 Конспект уроку (11 клас) Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична
383 Конспект уроку з екології (11 клас) НЕГАТИВНІ ВПЛИВИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА НАСЕЛЕННЯ
384 Конспект уроку (11 клас) Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв'язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів
385 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ УКРАЇНИ. УРБОСЕРЕДОВИЩЕ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
386 Конспект уроку (11 клас) Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі
387 Конспект уроку з екології (11 клас) ПОНЯТТЯ ПРОСТОРОВОГО КОМФОРТУ. КОМФОРТНІСТЬ ПРИРОДНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
388 Конспект уроку (11 клас) Міграційні процеси в Україні
389 Конспект уроку з екології (11 клас) ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ КОМФОРТНОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. СТУПІНЬ КОМФОРТНОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
390 Конспект уроку (11 клас) Внесок українців у світову науку і культуру. Українська діаспора у світі
391 Конспект уроку з екології (11 клас) ПОНЯТТЯ «ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ». ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЕГРАДАЦІЇ ПРИРОДНИХ КОМПОНЕНТІВ
392 Конспект уроку (11 клас) Поняття «людина як біосоціальна істота». Співвідношення понять «людина — індивід — особа — особистість — індивідуальність»
393 Конспект уроку з екології (11 клас) КАТЕГОРІЯ «ОПТИМІЗАЦІЯ». КРИТЕРІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
394 Конспект уроку (11 клас) Суспільна стабільність та безпека, їх соціальна цінність
395 Конспект уроку з екології (11 клас) ОПТИМІЗАЦІЯ «ПРИРОДНОГО КАРКАСА» ТЕРИТОРІЇ
396 Конспект уроку (11 клас) Природні та техногенні явища як фактори загрози суспільній безпеці. Подолання та попередження наслідків глобальних проблем
397 Конспект уроку з екології (11 клас) ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ЕКОБЕЗПЕКИ. КРИТЕРІЇ ЕКОБЕЗПЕКИ
398 Конспект уроку (11 клас) Поняття соціальної мобільності, комунікації та комунікативності
399 Конспект уроку з екології (11 клас) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. ГАРАНТІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
400 Конспект уроку (11 клас) Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 8 из 21

Яндекс.Метрика >