...
Конспекти
251 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Законодавство України про порядок проходження військової служби. Види військової служби. Права і обов'язки призовників. Основні права, свободи та пільги військовослужбовців, пов'язані з проходженням військової служ
252 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.
253 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Призначення та завдання вартової служби. Визначення варти чатового. Пост, його обладнання та оснащення. Положення зброї у чатового на посту. Способи охорони поста. Обов'язки чатового.
254 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Військове привггання на місці та під час руху
255 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ
256 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Тренування у виконанні обов'язків днювального
257 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Порядок заряджання та розряджання зброї. Дії чатового під час прийому та здачі поста.
258 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Повороти під час руху.
259 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Строї та їх елементи. Обов'язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Підготовча та виконавча команди. Виконання команд "Ставай", "Рівняйсь", "Струнко", "Вільно", " Заправитися "
260 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов'язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов'язки.
261 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Рух стройовим i похідним кроком
262 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН. Основи міжнародного гуманітарного права
263 Конспект уроку з фізики (11 клас): Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
264 Конспект уроку з фізики (11 клас): Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла у різних середовищах.
265 Конспект уроку з фізики (11 клас): Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.
266 Конспект уроку з фізики (11 клас): Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини.
267 Конспект уроку з фізики (11 клас): Шкала електромагнітних коливань. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
268 Конспект уроку з фізики (11 клас): Електричний струм в напівпровідниках.
269 Конспект уроку з фізики (11 клас): Лінзи. Побудова зображень, утворених за допомогою лінз.
270 Конспект уроку з фізики (11 клас): Електрична та магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.
271 Конспект уроку з фізики (11 клас): Учні повинні засвоїти фізичну природу електричного струму.
272 Конспект уроку з фізики (11 клас): Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.
273 Конспект уроку з фізики (11 клас): Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль.
274 Конспект уроку з фізики (11 клас): Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.
275 Конспект уроку з фізики (11 клас): Люмінісценція. Квантові генератори та їхнє застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
276 Конспект уроку з фізики (11 клас): Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
277 Конспект уроку з фізики (11 клас): Робота та потужність електричного струму
278 Конспект уроку з фізики (11 клас): Спектроскоп. Типи спектрів світла.
279 Конспект уроку з фізики (11 клас): Лабораторна робота № 5 Спостереження інтерференції світла
280 Конспект уроку з фізики (11 клас): Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми. Електрична напруга.
281 Конспект уроку з фізики (11 клас): Поляризація та дисперсія світла.
282 Конспект уроку з фізики (11 клас): Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія зарядів. Закон збереження електричного заряду. Електроскоп.
283 Конспект уроку з фізики (11 клас): Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації.
284 Конспект уроку з фізики (11 клас): Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань.
285 Конспект уроку з фізики (11 клас): Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля.
286 Конспект уроку з фізики (11 клас): Електромагнітні індукція. Закон електромагнітної індукції.
287 Конспект уроку з фізики (11 клас): Індуктивність. Самоіндукція. Енергія магнітного поля.
288 Конспект уроку з фізики (11 клас): Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
289 Конспект уроку з фізики (11 клас): Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.
290 Конспект уроку з фізики (11 клас): Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
291 Конспект уроку з фізики (11 клас): Вимушені коливання. Резонанс. Математичний маятник. Період коливання математичного маятника.
292 Конспект уроку з фізики (11 клас): познайомити учнів із явищем утворення змінного струму
293 Конспект уроку з фізики (11 клас): Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
294 Конспект з економічної історії: Вступ. Предмет, завдання, функції економічної історії, її зв’язок іншими історико-економічними дисциплінами.
295 Конспект з економічної історії: Економічний розвиток провідних країн світу після другої світової війни.
296 Конспект з економічної історії: Економіка України в роки Другої Світової війни та повоєнний період.
297 Конспект з економічної історії: Розклад феодалізму і становлення індустріального суспільства в країнах Західної Європи і США (ХVI-XVIII ст.)
298 Конспект з економічної історії: Господарський розвиток за первісної доби та перших цивілізацій.
299 Конспект з економічної історії: Світове господарство у міжвоєнний період
300 Конспект з економічної історії: Розвиток феодальних відносин у країнах Західної Європи та Візантійській імперії.
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 6 из 21

Яндекс.Метрика >