...
Конспекти
201 Лабораторна робота: Робота в СУБД. Використання QBE для запису операторів SQL
202 Шпаргалка: Електронна пошта.
203 Шпаргалка: Робота з файлами та папками. Програма "Проводник"
204 Шпаргалка: Редагування та демонстрація презентацій.
205 Лабораторно-практична робота: Створення нової бази даних. Створення запитів.
206 ТЕСТ. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАЗИ ДАНИХ
207 Лабораторно-практична робота: Створення бази даних в табличному процесорі. Пошук даних в ЕТ
208 Лабораторно-практична робота: Створення нової бази даних. Створення макросів.
209 Лабораторно-практична робота: Побудова діаграм та графіків під час роботи з електронними таблицями
210 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: Формат осередків. Форми представлення чисел. Редагування.
211 Лабораторно–практична робота: Введення редагування та форматування табличних даних
212 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: Робота з формулами. Побудова графіків.
213 Лабораторно-практична робота: Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій
214 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: Макроси. Настроювання інтерфейсу.
215 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА: Знайомство з системою табличної обробки даних Excel. Параметри сторінки, робоча область, книга, лист.
216 Лабораторна робота: Створення електронної таблиці.
217 Крнспект уроку з інформатики: Операційна система MS-DOS.
218 Крнспект уроку з інформатики: Міжнародна комп’ютерна мережа Internet.
219 Крнспект уроку з інформатики: Вправа «Знайомство з РоwerРоіnt»
220 Крнспект уроку з інформатики: Апаратне та програмне забезпечення персонального комп’ютера.
221 Крнспект уроку з інформатики: Операційна система Windows 98.
222 Крнспект уроку з інформатики: Робота з графічними об'єктами і малюнками. Таблиці.
223 Крнспект уроку з інформатики: Призначення РоwerРоіnt Можливості і область використання РоwerРоіпt
224 Крнспект уроку з фізики 10 клас: Змочування. Капілярні явища
225 Крнспект уроку з інформатики: Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсу.
226 Крнспект уроку з інформатики: Системи обробки тексту. Інтерфейс процесора Word
227 Крнспект уроку з інформатики: Робота з дисками
228 Крнспект уроку з фізики 10 клас: Поверхневий натяг рідини
229 Крнспект уроку з інформатики: Пам’ять ПК.
230 Крнспект уроку з фізики 10 клас: Насичена і ненасичена пара
231 Крнспект уроку з інформатики: Вікна в ОС Windows.
232 Крнспект уроку з фізики 10 клас: Кипіння рідин. Залежність температури кипіння від тиску
233 Крнспект уроку з інформатики: Вступ. Основні поняття інформатики.
234 Крнспект уроку з фізики 10 клас: Вологість повітря. Точка роси.
235 Крнспект уроку з інформатики: Загальні поняття про архівацію та стиснення файлів. Віруси.
236 Крнспект уроку з інформатики: Робота з дисками папками і файлами.
237 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Конституція України та закони України про призначення Збройних Сил України та інших військових формувань України. Структура воєнної організації держави та її керівництво. Воєнна доктрина України.
238 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ):Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: "Ремінь послабити (підтягнути)", "Автомат на груди", "На ремінь , "Зброю за спину", "Покласти зброю", "До зброї", "За зброю".
239 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Призначення і будова основних частин і механізмів автомата.
240 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: організація та тактичні прийоми козацького війська. Бойова діяльність військових формувань у складі Російської імперії після скасування козаччини.
241 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ):Поняття про військову службу та військову діяльність, види, особливості та вимоги до юнака. Психологічна структура військового колективу: суспільна думка, настрій, традиції, взаємовідносини.
242 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Правила військової ввічливості і поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.
243 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Психологічна структура процесу підготовки та готовності юнака до військової діяльності. Самовизначення та вибір професії.
244 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Поняття про військові статути. Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки.
245 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ
246 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Основні історичні етапи розвитку українського війська. Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій слов'янського війська та війська княжої доби
247 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Основні напрямки військово-професійної орієнтації учнів. Військово-навчальні заклади, правила прийому, порядок підготовки та вступу до них
248 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни.
249 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави
250 Конспект уроку з Захисту Вітчизни (ОЗВ): Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни. Заохочення та стягнення, що накладаються на солдат (матросів), сержантів (старшин).
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 5 из 21

Яндекс.Метрика >