...
Методи проектування: комбінування. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації. PDF Печать E-mail

 

Мета:

Навчальна:

-  формування знань про метод комбінування;

-  застосування нових знань на практиці при виконанні проектування виробу .

Розвивальна:

- сприяти розвитку політехнічного кругозору, вмінням та навичкам роботи з інформаційними джерелами;

-  розвивати естетичні смаки учнів.

Виховна:

- скласти умови до виховання зацікавленості до технічних наук , трудової дисципліни , любові до праці. виховувати основи культури праці.

-  виховувати  почуття краси, охайність.

Обладнання, матеріали та наочність: проектор, ПК, роздатковий матеріал.

Основні поняття: інформаційне джерело, банк ідей, пропозиція.

Міжпредметні (внутрішньо предметні) зв’язки: художня культура, інформатика.

Тип уроку: урок здобуття та закріплення нових знань на практиці.

Очікувані результати: учні називають загальні поняття з теми, мотивують застосування обробки інформаційного матеріалу для проектування виробу.

Хід уроку:

І.Організаційний момент:

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Виявлення знань та вмінь учнів:

1. Які проектні завдання виконувалися вами в попередні роки?

2. Що являє собою проект на уроках трудового навчання?

3. З яких основних етапів складається проектно-технологічна

діяльність?

4. Які методи проектування ви знаєте?

5. Що є об’єктом технологічної діяльності ?

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів:

У процесі бесіди з’ясовуються такі питання:

1. Який метод проектування ми вивчали

2. Поняття інформаційне джерело, приклади застосування раніше. Показники якості.

3. У чому полягає робота дизайнера ?

ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують в своєму повсякденному житті здавна. Але форма їх постійно вдосконалюється та змінюється. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей застосування більш досконалої техніки, технологій, використання нових матеріалів, змін вимог до виробу.

Учитель нагадує учням, що при виконанні проектування виробів учням слід самим придумати власний варіант. Для того, щоб визначити зміст роботи, потрібно вникнути в сутність її, зрозуміти її всебічно, щоб утворити виріб якісно та гарно. При професійній діяльності в майбутньому слід враховувати, що зараз цінується вміння обґрунтовано запропонувати продукт таким чином, щоб він був дійсно новітнім та доцільним. Приклад - архітектурний проект, технічний винахід при ремонті деталі в автомобілях або комп’ютерна програма безпеки даних про клієнтів банку.

Сьогодні ми ознайомимося з проектною технологією як складовою

виробничої діяльності людини. Завдякиодержаним знанням і вмінням  ви зможете відчути себе досвідченим працівником у світі прекрасного.

V. Визначення завдань для учнів на урок.

Учні повинні розуміти методи проектування.

Засвоїти основні поняття з теми та підготовити базу даних для проектування.

Робота з інформаційними джерелами.

Обробка інформації для створення банку ідей.

Аналіз обраної інформації.

VI. Вивчення нового матеріалу.

Слово "комбінування" у перекладі з латинської означає об’єднання, поєднання. Метод комбінування полягає у поєднанні в новому об’єкту окремих рис, властивостей, частин інших предметів. Цей метод є основним при створенні нових виробів: одягу, меблів, автомобілів, побутової техніки тощо.

У роботі конструкторів , художників-модельєрів цей метод є незамінним. За розробки нових об’єктів ретельно вивчають подібні конструкції, які існували раніше. Вибирають найкращі ознаки існуючих об’єктів і об’єднують їх у нову конструкцію.

Художники - модельери одягу також часто використовують у своїй роботі метод комбінування. У нових моделях часто поєднуються ті деталі,способи обробки, які застосовувалися раніше.

Кожний предмет характеризується певною зовнішньою формою. Це можуть бути найпростіші геометричні форми – куля, конус, циліндр, призма. Але найчастіше предмети мають значно складнішу форму. У процесі художнього конструювання розробці досконалої форми приділяється велика увага.

Форма більшості предметів, які створюють люди, з часом змінюється. Одні й ті самі речі набувають іншого вигляду.

Загальна форма одягу характеризується його силуетом.

Силует – це зовнішній обрис будь-якого предмета. За силуетом можна визначити належність костюма тієї чи іншої історичної епосі ( слайд 5).

Форми окремих елементів також тісно пов’язані між собою. Так, в костюмі людини форми деталей одягу, взуття, головного убору, аксесуарів мають вдало поєднуватися.

Форма предмета є естетичною, якщо вона створюється за законами краси:виглядає цілісно, лінія силуету і окремі деталі милують око.

Форма є більш сталою характеристикою предмета порівняно з іншими. Так, колір і оздоблення побутових речей, як правило, змінюються швидше , ніж форма.

Форму виробу, яку використовують для розробки цілого ряду виробів, називають базовою.

Модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей чи оздобленням , називається моделлю-аналогом.

Використання моделей-аналогів значно прискорює і здешевлює процес художнього конструювання.

Робота з інформаційними джерелами.

Учні розкривають значення слова «Джерело».

Отже, розглянемо друге слово - інформацію як провідний ресурс проекту, відповідні джерела інформації та засоби і прийоми її пошуку.

Інформацію (від лат. informatio — повідомляти) визначають як будь-яке повідомлення про будь-що, теоретичні відомості, значення певних показників, що є об’єктами збереження, обробки та передачі, які використовуються в процесі аналізу певних (економічних, технологічних, політичних тощо) рішень.

Усе інформаційне середовище поділяється на три типи джерел інформації: (разом з учнями)

♦ документ;

♦ людина;

♦ предметно-речове середовище.

Під час роботи над проектом важливо знати, де шукати потрібну інформацію. У зв’язку з цим розрізняють такі найбільш поширені шляхи пошуку інформації:

- -вивчення бібліотечного каталогу;

-за допомогою пошукових систем в Інтернеті;

-у довідковому апараті лінгвістичних енциклопедій. У них після статті на визначені теми дається список літератури;

-комунікативний — можливість отримати необхідну консультацію вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту.

Створення банку ідей

Чи може процес творчості бути керованим?

Чи може людина навчитися робити творче відкриття?

Людина за власним бажанням може розвинути в собі вміння, здібності, риси характеру, спрямовані на вироблення творчих, оригінальних ідей, що дасть змогу створювати чи відкривати щось нове, практично в будь-якій галузі людської діяльності, а не лише у сфері виробництва. Серед таких умінь творчого характеру, що можуть бути сформовані, вважають уміння створювати банк ідей та пропозицій.

Одним із завдань створення такого банку є впорядкування інформації з метою її аналізу, що прискорює процес вироблення творчих ідей і, відповідно, створення нового об’єкта чи його вдосконалення.

Створення банку ідей. У попередніх параграфах ми розглядали, як накопичувати та систематизувати потрібну інформацію для проекту. Тепер необхідно навчитися працювати з цією інформацією — відбирати ідеї, аналізувати, ставити чи уточнювати  на основі зібраної інформації завдання проекту тощо.

Пошук інформації, яка стосується певної проблеми або галузі виробництва, супроводжується її накопиченням. Досить часто великий обсяг інформації не лише «загромаджує» комп’ютер, але й залишається не використаним у дослідницькій роботі. Тому дизайнери намагаються впорядкувати та систематизувати знайдену інформацію, щоб більш якісно скористатися зібраним матеріалом, який було накопичено під час дослідження й вивчення проблеми.

Кожну знайдену ідею необхідно проаналізувати, виділивши позитивні та негативні сторони. Якщо мова йде про виготовлення певного виробу, необхідно з’ясувати, як даний об’єкт буде розв’язувати поставлені завдання (проблему), чи буде зручним у користуванні, задовольняти встановленим технологічним вимогам тощо. Інакше кажучи, працюючи над створенням конкретного об’єкта, дизайнер переглядає всі можливі шляхи розв’язку проблеми, що проявляється у вигляді набору образів майбутнього виробу — банку ідей та пропозицій. Проте, мова тут іде не лише про можливі форми майбутнього виробу чи, наприклад, проектування інтер’єру у вигляді замальовок чи ескізів, а й добір інших конструкційних матеріалів, комбінації різноманітних ідей, зміни в кольорі, варіанти компоновки складових частин виробу, товарного вигляду тощо. До такого банку конструктор повертається протягом усього періоду роботи над проектом, доповнюючи його і переглядаючи ті чи інші пропозиції для використання в роботі. Наприклад

працюючи над інтер’єром кімнати, коли визначено кількість та конструкцію меблів, коли образ і вигляд меблів став завершеним, дизайнер переходить до виконання рисунків і креслень у масштабі, проробляє можливі варіанти розташування окремих частин меблів — виконує компоновку. Варіанти компоновок входять до банку ідей, як власне й сам ескіз, доповнюючи образ, замальовки, креслення меблів тощо.

Отже, п.ідсумовуючи, відзначимо, що головним правилом створення банку ідей є: скопійовані або виконані власноруч рисунки, замальовки, ідеї у вигляді записів — увесь обсяг накопиченої інформації, який може стати в нагоді під час виконання наступних етапів проектування виробу, і який необхідно зберігати та класифікувати

VІІ. Формування умінь та навичок учнів. 25 хв.

Практична робота. Створення банку ідей та пропозицій.

1. Розробити банк ідей для проектування виробу -( навчальний міні-проект) - підготовка пропозицій для проектування виробу.

Учні виділяють потрібні зображення, класифікують, вибирають потрібні на їх погляд варіанти та пропонують свій вариант.

2. На основі виконаних замальовок образу майбутнього виробу здійсніть аналіз вашого виробу (або проекту в цілому), працюючи за таким алгоритмом

Інструкційна карта

Аналіз запроектованого виробу

№п/п

Алгоритм аналізу

1.

визначте недоліки проекту та випишіть їх окремо;

2.

перерахуйте позитивні сторони вашого проекту (майбутнього виробу);

3.

складіть план дій, за яким ви врахуєте або усунете недоліки вашого виробу та скористаєтесь перевагами вашого проекту;

4.

обговоріть ваш план дій зі своїм товаришем за партою. Уважно вислухайте його зауваження чи пропозиції і, відповідно, ознайомившись із його проектом, обговоріть його план дій.

Робота в групах.

Поточний інструктаж.

1. Самостійне виконання завдань практичної роботи.

2. Поточний інструктаж.

3. Обхід робочих місць з метою проведення індивідуального і фронтального інструктажів.

4. Контроль за організацією робочих місць та дотриманням учнями правил безпеки праці.

VІІІ. Рефлексія. Підсумок уроку. 3 хв.

Рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)

1. Що нового дізнались на уроці.

2. Чого навчились. Яку роботу виконали.

3. Які завдання були визначені учням на урок.

4. Порівняйте реальні результати із завданнями, які були визначені на урок.

5. Чому отримали саме такий результат.

6. Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи.

7. Де можна використати набуті знання та вміння.

8. Учень:

- пояснює

Учень:

- пояснює призначення банку ідей та пропозицій, створення і використання клаузури під час формування ідей;

- характеризує структуру банку ідей;

- формує ідеї для проекту на основі зібраної інформації, використовуючи клаузуру, ескiзування тощо.

ІX. Заключна частина . 2 хв. Аналіз характерних помилок, загальна оцінка виконаної роботи. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники.

Головною думкою було з боку вчителя навчити учнів узагальнювати знання та новітню інформацію , обираючи головне, що стосується даної теми, як один з прийомів навчання учнями.

Для учнів корисним було засвоїти прийом пошуку  та обробки інформації та тим самим розвиваючи не тільки розумові здібності, а й навчаючись шукати та виділяти головне, важливе та значиме при розгляды різних життєвих питань.

X. Завдання додому. Віднайти у журналах, альбомах, підручнику чи Інтернеті зображення об’єкта, який би ви хотіли виготовити та систематизувати це в банку ідей.

 

 

 

Яндекс.Метрика >