...
Конспект уроку з екології (11 клас) ЕНДЕМІЧНІ, РЕЛІКТОВІ, РІДКІСНІ Й ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН. ЧЕРВОНА, ЧОРНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ ПРИРОДИ. ОХОРОНА РОСЛИН В УКРАЇНІ PDF Печать E-mail

Конспект уроку з екології (11 клас) ЕНДЕМІЧНІ, РЕЛІКТОВІ, РІДКІСНІ Й ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН. ЧЕРВОНА, ЧОРНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ ПРИРОДИ. ОХОРОНА РОСЛИН В УКРАЇНІ
Цілі уроку: ознайомити учнів з ендемічними, реліктовими, рідкісними й зникаючими видами рослин, Червоною, Чорною та Зеленою книгами природи, розглянути особливості охорони рослин в Україні; розвивати вміння виокремлювати головне, істотне; виховувати активну життєву позицію. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням ендемічних, реліктових, рідкісних і зникаючих видів рослин, карта з позначеними заповідними територіями України.
ХІД УРОКУ
I.    Організаційний етап
II.    Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів
1.    Які особливості використання лісових ресурсів у різних країнах світу можна відмітити?
2.    Які особливості використання лісових ресурсів в Україні можна відмітити?
3.    Чи можна вважати лісистість України достатньою?
4.    Чи можна вважати лісозабезпечення України достатнім?
III.    Вивчення нового матеріалу
Ендеміки (від грецьк. endemos — місцевий) — види, родини та інші таксони (систематичні категорії) рослин, обмежені у своєму поширенні відносно невеликою територією. Інколи ареали ендеміків вузько обмежені (вузькоендемічні, або вузько локальні).
Розмаїтий рослинний покрив України становлять понад ЗО тис. видів вищих рослин, серед яких переважають трав'яні. Дерев і чагарників лише 280 видів. Понад 600 видів вищих рослин України — ендеміки.
Релікти (від лат. relictum — залишок), реліктові рослини — види, що входять до складу рослинного покриву певної країни або області як пережитки флор і фаун минулих геологічних епох і перебувають у деякій невідповідності із сучасними умовами існування. Реліктами їх називають через їх зв'язки з рослинним або тваринним світом минулих епох або певними типами рослинності. Так, третинними (правильніше неогеновими) реліктами називаються види, що збереглися без видимих змін щонайменше з плеоцену; наприклад, у Колхіді — ряд деревних порід (лапіна, дзельква, каштан та ін.) і вічнозелених чагарників, у Талиші — залізне дерево. Лісовими реліктами в Арктиці є види, що просунулися далеко на північ під час теплішої післяльодовикової епохи й утрималися там в оточенні тундри (ліннея, чорниця, деякі гру- шанки та ін.).
Рідкісні: види, популяції яких невеликі й наразі не належать до категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека.
Зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме згубна дія факторів, що впливають на їх стан.
Вразливі: види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо триватиме дія факторів, що впливають на їх стан.
Червона книга України — анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України й підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові й практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.
До Червоної книги України заносять види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, у межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони.
Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.
2009 р. вийшло третє видання Червоної книги України. До третього видання «Червона книга України» (рослинний світ) занесено 826 видів рослин і грибів. Кількість видів рослин у третьому виданні порівняно з другим збільшилася на 285 видів, а у другому порівняно з першим — на 390 видів. Таким чином, з урахуванням приблизно однакових проміжків часу між виданнями Червоної книги України, спостерігається певне вповільнення темпів зменшення втрати різноманіття видів рослин і грибів України.
Чорна книга — це список тварин і рослин, які назавжди зникли з лиця Землі, починаючи з історичних часів. Досить неприємним є те, що у зникненні більшості з них винна саме людина. Відлік цього списку починається з 1600 року. Чорна книга — це сигнал смерті, вона слугує пересторогою людині й нагадує про те, чого повернути вже, на жаль, не можна.
Зелена книга України — список, до якого заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угруповання, що потребують особливого режиму їхнього використання.
Зелену книгу вперше у світі розробили фахівціУкраїни. На відміну від Червоної книги, Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних рослинних угруповань. У ній представлено 126 рідкісних і типових рослинних угруповань, які потребують охорони.
Зелена книга України є офіційним державним документом, у якому зібрано відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, і типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.
Зелена книга є основою для розробки охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань.
Основні положення Зеленої книги України базуються на принципах:
•    централізованого управління;
•    координації дій;
•    пріоритетності наукової ініціативи;
•    обов'язкового інформування громадськості;
•    необхідності обліку, кадастру та моніторингу рідкісних рослинних угруповань;
•    зацікавленості та відповідальності землекористувачів;
•    відповідності міжнародним вимогам.
IV.    Практична робота
Тема роботи. Аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи
Мета роботи: провести аналіз червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи.
Обладнання й матеріали: картка для практичної роботи; списки червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи, карта України, на якій позначені заповідники, національні парки та інші природоохоронні зони, робочий зошит.
Хід роботи
1.    Ознайомитись із наданими списками червонокнижних видів рослин і тварин України та Європи.
2.    Порівняти списки, визначити види, спільні для обох списків і ті, що трапляються лише в одному списку.
3.    Визначити види з обох списків, які можуть траплятися у вашому регіоні.
4.    Пояснити, чому списки співпали лише частково.
V.    Домашнє завдання
Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

 

Яндекс.Метрика >