...
Конспект уроку з екології (11 клас) АТМОСФЕРА, її РОЛЬ У ГЕОСИСТЕМІ ЗЕМЛІ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ СВІТУ PDF Печать E-mail

Конспект уроку з екології (11 клас) АТМОСФЕРА, її РОЛЬ У ГЕОСИСТЕМІ ЗЕМЛІ. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ СВІТУ
Цілі уроку: ознайомити учнів з атмосферою та її роллю в геосистемі Землі, розглянути кліматичні ресурси світу; розвивати навички аналізу й синтезу інформації; виховувати бережливе ставлення до природи.
Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації із зображенням оболонок Землі та процесів уза- ємодії атмосфери з іншими оболонками.
ХІД УРОКУ
I.    Організаційний етап
II.    Актуалізація опорних знань і мотивація
навчальної діяльності учнів
1.    Що ви знаєте про атмосферу?
2.    Які ще оболонки, крім атмосфери, має планета Земля?
3.    Як атмосфера взаємодіє з гідросферою й літосферою?
4.    Чи впливає на атмосферу біосфера?
III. Вивчення нового матеріалу
Геосистеми — природні системи різних рівнів, які охоплюють узаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери й атмосфери. Компоненти геосистеми пов'язані між собою перетворенням речовин і потоками енергії, процесами гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообміном, біогенною міграцією хімічних елементів. 1963 р. В. Б. Сочава запропонував називати об'єкти, які вивчаються фізичною географією, геосистемами. На його думку, геосистема — це ділянка земної поверхні, у межах якої «компоненти природи перебувають у системному зв'язку один з одним і як певна цілісність узаємодіють з наміченою сферою й суспільством. В. Б. Сочава вважав, що геосистема — це природне утворення, яке вивчається з позиції загальної теорії систем. Поняття «геосистема» охоплює весь ієрархічний ряд природних географічних одиниць — від географічної оболонки до її елементарних структур. Геосистеми та екосистеми — це лише компоненти середовища існування людини, яке є складним еколого-соціально-економічним утворенням. Він наголошував на тому, що екологічні зв'язки швидше слід аналізувати не в рамках геосистем чи екосистем, а на фоні «домініонів ноосфери», в яких проявляються еколого-географічні фактори за домінування соціальних. Такими домініонами ноосфери є соціо- екосистеми та їхні складові частини — геоекосистеми.
Атмосфера — це газова оболонка, що оточує Землю. Наявність атмосфери — одна з найголовніших умов життя на планеті. Без їжі людина може обходитися місяць, без води — тиждень, а без повітря не проживе й кількох хвилин.
Атмосфера, як елемент глобальної екосистеми, виконує кілька основних функцій:
•    захищає живі організми від згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів;
•    регулює сезонні й добові коливання температури (якби на Землі не існувало атмосфери, то добові коливання температури досягали б ±200 °С);
•    U
•    є носієм тепла и вологи;
•    є депо газів, які беруть участь у фотосинтезі й забезпечують дихання;
•    зумовлює низку складних екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід, діяльність природних вод, мерзлоти, льодовики тощо).
Основні компоненти атмосфери: азот (78,084 %), кисень (20,946 %) та аргон (0,934 %). Важливу роль відіграють і так звані малі домішки: вуглекислий газ, метан тощо. Крім того, атмосфера містить водяну пару — від 0,2 % у приполярних районах до 3 % поблизу екватора. Такий хімічний склад атмосфера Землі мала не завжди. Первісна атмосфера Землі була схожа на атмосфери деяких інших планет Сонячної системи, наприклад Венери, і складалася з вуглекислого газу, метану, амоніаку тощо. Нинішня киснево- азотна атмосфера — результат життєдіяльності живих організмів.
Природні ресурси — сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини й суспільства.
Кліматичні ресурси — невичерпні природні ресурси, що включають сонячну енергію, вологу й енергію вітру. Вони не споживаються безпосередньо в матеріальній та нематеріальній діяльності людства, не знищуються в процесі використання, але можуть погіршуватися (забруднюватися) або покращуватися (за умов цілеспрямованої діяльності). Поєднання тепла, вологи, водного режиму, ґрунтів певної території, що використовуються в сільському господарстві, називають агрокліматичними ресурсами. Кліматичні ресурси характеризуються кількістю сонячного сяйва, тепла, вологи, вітровим режимом.
Залежно від форми природокористування виділяють енергетичні, агрокліматичні, рекреаційні кліматичні ресурси. Сонячна радіація й енергія вітру є ресурсами геліотехнічних та вітрових електростанцій.
Важливим кліматичним ресурсом є атмосферні опади, завдяки яким утворюються запаси вологи в ґрунті, що впливає на ріст рослин. Опади й волога, що потрапляють на поверхню землі (дощ, сніг, роса, іній, туман), не повністю проникають у ґрунт.
Агрокліматичні ресурси характеризують запаси вологи в ґрунті, місячні суми температур повітря й атмосферних опадів за період інтенсивної вегетації, складові теплового балансу, суми атмосферних опадів за теплий і холодний періоди. Умови перезимування рослин визначаються температурним режимом повітря і ґрунту, характером снігового покриву — тривалістю його залягання й висотою, запасами води, особливостями сніготанення, відлигами та ін.
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань
і вмінь учнів
1.    Що таке атмосфера?
2.    Яку роль у геосистемі Землі відіграє атмосфера?
3.    Яке значення мають кліматичні ресурси світу?
4.    Яке значення мають кліматичні ресурси України?
V. Домашнє завдання
Опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

 

Яндекс.Метрика >