...
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД PDF Печать E-mail

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України
від 20 лютого 2002 р. № 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за № 428/6716
На  виконання пункту 2 статті 8 Закону України «Про загаль­ну середню освіту», з
метою  установлення  порядку  здійснення  ін­новаційної  освітньої  діяльності у
загальноосвітніх навчальних закладах наказую:
Затвердити  Положення  про  експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
(додається).
Структурним  підрозділам  Міністерства  освіти  і  науки  Ук­раїни, Міністерству
освіти   Автономної  Республіки  Крим,  Голов­ному  управлінню  освіти  і  науки
Київської  міської державної адміністрації, управлінням освіти і науки обласних,
Севасто­польської   міської  державних  адміністрацій  забезпечити  органі­зацію
роботи  експериментальних  загальноосвітніх  навчальних  закладів  відповідно до
норм цього Положення.
3.  Контроль  за  виконанням  наказу покласти на заступника державного секретаря
Міністерства освіти і науки України Науменка Ґ. Г.
Міністр В. Кремень
Погоджено: Перший віце-президент
Академії педагогічних наук України
В. М. Мадзігон

 

Яндекс.Метрика >