...
ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ PDF Печать E-mail

ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ

Закон України
від 21 листопада 1992 року (витяг)

Цей  закон  відповідно  до  Конституції України встановлює гарантований державою
рівень  матеріальної підтримки сімей; шляхом надання державної грошової допомоги
з  урахуванням  складу  сім’ї,  її  доходів  та  віку  дітей  і  спрямований  на
забезпечення  пріоритету  державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі
соціального захисту населення.
Стаття   16.  Право  на  допомогу  на  дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи
піклуванням
Допомога  на  дітей,  які  перебувають  під опікою чи піклуванням, призначається
особам,  визначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками
дітей,  які  внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби
батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.
Стаття  17.  Умови призначення допомоги на дітей, які пере бувають під опікою чи
піклуванням
Допомога  на  дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається на
підставі   рішення   про   встановлення   опіки   чи  піклування  за  умови,  що
середньомісячний  розмір  одержуваних  на  дитину аліментів, пенсії за попередні
шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Стаття 18. Розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
Допомога  на  дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи піклуванням, надається у
розмірі,  що  дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного
віку  та  середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за
поперед ні шість місяців.
Стаття   21.   Відповідальність   підприємств,   установ   та   організацій   за
недостовірність даних і документів, виданих для призначення державної допомоги
Органи,  що призначають і здійснюють виплату державної допомоги сім’ям з дітьми,
мають  право  у  разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність
відповідних документів, поданих для призначення допомоги.
Підприємства,   установи   та  організації  несуть  відповідальність  за  шкоду,
заподіяну  сім’ям  з дітьми або державі внаслідок несвоєчасної видачі документів
або  видачі  недостовірних  даних,  і  відшкодовують  її в установленому законом
порядку.
Стаття  22. Відповідальність громадян за недостовірність документів, поданих для
призначення державної допомоги
Одержувачі  державної  допомоги зобов’язані повідомляти органи, що призначають і
здійснюють  виплату державної допомоги, про зміну всіх обставин, що впливають на
виплату допомоги.
Суми  державної  допомоги,  виплачені  надміру  внаслідок  зло  вживань  з  боку
громадян  (у  результаті подання документів із свідомо неправдивими відомостями,
неподання  відомостей  про  зміни  у  складі  сім’ї,  приховування  обставин, що
впливають на виплату державної допомоги тощо), стягуються згідно з законом.
Органи,  що  призначають  і  здійснюють  виплату державної допомоги, мають право
перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми.

 

Яндекс.Метрика >