...
ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів PDF Печать E-mail

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації
і ліквідації навчально-виховних закладів


Затверджено Постановою
Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. № 226

1.  Це  Положення відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 16) визначає
порядок  створення,  реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів усіх
типів незалежно від їхнього статусу та належності.
2.  Навчально-виховні  заклади  створюються відповідно до соціально-економічних,
національних,   культурно-освітніх  потреб  у  них  і  за  наявності  необхідної
матеріально-технічної,    науковометодичної   бази,   педагогічних   кадрів   та
статутного  фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не
нижче  розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом
прийому, що заявляється.
3.  Засновниками  навчально-виховних  закладів можуть виступати державні органи,
кооперативні,   громадські   організації,  підприємства  та  установи,  приватні
особи.
4.  Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на комунальній
власності, приймаються:
-  ліцеїв, гімназій та інших спеціалізованих загальноосвітніх навчально-виховних
закладів  — виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних
у   містах  Рад  народних  депутатів  або  районними,  районними  міст  Києва  і
Севастополя  державними  адміністраціями  за  погодженням  відповідно з органами
управління  освітою Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
-  інших  типів  навчально-виховних  закладів  —  виконавчими комітетами міських
(міст  без  районного  поділу),  районних  у  містах  Рад народних депутатів або
районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями.
5.  Рішення  про  створення  навчально-виховних  закладів,  заснованих  на інших
формах  власності,  приймається  засновником (засновниками) за наявності дозволу
відповідної Ради народних депутатів.
6.   Відкриття  філій  та  інших  відокремлених  підрозділів  навчально-виховних
закладів  провадиться  у порядку, встановленому для створення навчально-виховних
закладів.
8.   Ліквідація   навчально-виховних   закладів   провадиться  засновниками  або
органами,  за  рішенням  яких  їх  створено,  в  порядку,  встановленому  чинним
законодавством.
9.  Навчально-виховний  заклад  вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня
внесення  відповідних  змін  до  Державного  реєстру навчально-виховних закладів
України.
10.   При   реорганізації   чи   ліквідації   навчально-виховного  закладу  його
працівникам  і  особам,  які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав
та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.
11.  Інформація  про  створення,  реорганізацію  і ліквідацію навчально-виховних
закладів подається в десятиденний термін до органів державної статистики.

 

Яндекс.Метрика >