Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил Печать

Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 2. Вимірювання сил
Мета уроку: виміряти силу тяжіння, силу пружності й силу тертя.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: динамометр, три різні тіла масою 100–400 г, гумовий джгут, лінійка, дерев’яний брусок, набір важків по 100 г.
Хід роботи
Дослід № 1
1. Підвісьте до динамометра важок масою 100 г. Переконайтеся в тому, що сила тяжіння, яка діє на важок, компенсується си¬лою пружності пружини та приблизно дорівнює 1 Н.
2. Підвішуючи до пружини динамометра два, три й чотири важки по 100 г, переконайтеся в тому, що сила пружності пружини динамометра дорівнює приблизно 2 Н, 3 Н, 4 Н відповідно.
3. Підвісьте до динамометра по черзі тіла невідомої маси. Запи¬шіть показання в таблицю динамометра.
Тіло    F, H    m, кг


Обчисліть масу кожного тіла. Результат запишіть у таблицю. Уважайте, що g=10м/с2
Дослід № 2
1. Прикріпіть до пружини динамометра гумовий джгут.
2. Розтягніть джгут так, щоб сила пружності дорівнювала 4 Н. За¬фіксуйте за допомогою лінійки розтягання джгута. Результат запишіть у таблицю.
3. Складіть джгут удвічі й знову прикріпіть до динамометра.
4. Ще раз розтягніть джгут так, щоб сила пружності джгута ста¬новила 4 Н. Знову за допомогою лінійки зафіксуйте розтягання джгута. Результат запишіть у таблицю.
Джгут    F, H    m, кг
Одинарний       
Подвійний       
Дослід № 3
1. Покладіть на горизонтальну поверхню дерев’яний брусок.
2. Прикріпивши до бруска пружину динамометра, тягніть брусок прямолінійно рівномірно. Показання динамометра запишіть у таблицю.
3. Помістіть на брусок по черзі один, два і три важки по 100 г. Зно¬ву за допомогою динамометра приведіть брусок у стан прямо¬лінійного рівномірного руху й запишіть у таблицю показання динамометра.
Тіло    F, H
Брусок   
Брусок+1важок   
Брусок+2важки   
Брусок+3важки   
4. У зошиті для лабораторних робіт запишіть висновок: що ви ви¬мірювали та який результат отримали.
Домашнє завдання
1. П.: _________________________________________________