...
Реферат: Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту PDF Печать E-mail

Реферат: Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту

Грошовий оборот – це рух грошових коштів в готівковій та безготівковій формах, що обслуговують реалізаціютоварів та послуг, а також нетоварні платежі. За допомогою готівкової та безготівкової форм здійснюється обіг товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів. В залежності від форми функціонування грошей в обороті виділяють готівковий і безготівковий оборот. Готівкові гроші використовуються в основному населенням. Сфера використання готівкових грошей в народному господарстві  обмежена в порівнянні з безготівковими розрахунками.
Країни з розвинутою ринковою еккономікою прагнуть до скорочення готівкових грошей в обороті.
Значну частину грошового обороту складають платежі підприємств за товари, роботи, послуги, які здійснюються безготівковим шляхом. Сукупність платежів, що здійснюються без використання готівкових грошей, складає безготівковий грошовий оборот.
Безготівкові розрахунки  - перерахування певної суми коштів з рахунків  платників  на  рахунки  одержувачів  коштів,   а   також перерахування  банками  за  дорученням підприємств і фізичних осіб коштів,  унесених  ними  готівкою  в  касу   банку,   на   рахунки одержувачів  коштів.  Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових  носіях  чи  в  електронному вигляді.
Безготівкові розрахунки класифікують за рядом  ознак:
- за об”єктом розрахунків або від призначення платежу;
- від характеру економічних зв”язків – внунтрішньодержавні чи міждержавні;
- за способом платежу;
- гарантовані (що забезпечують гарантіюплатежу за рахунок депонованих коштів) та негарантовані);
- шляхом списання коштів з рахунку, чи шляхом заліку взаємних вимог;
- за способом реалізації продукції – прямі розрахунки (безпосередньо між постачальником та покупцями) та транзитні (з врахуванням проміжних ланок).В основі організації безготівкових розрахунківлежать наступні принципи:
1. грошові кошти суб”єктів господарювання підлягають обов”язковому зберіганню на розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків;
2. грошові розрахунки та платежі підприємстваздійснюються в основному через установи банків чи інші кредитні установи в безготівковому порядку за допомогою документів, що передбачені правилами розрахунків;
3. розрахунки виконуються після відвантаження товарів або надання послуг, одночасно з ними, або ж у порядку , передбаченому умовами угоди;
4. розрахунки виконуються, як правило, за згодою платника після перевірки виконання постачальником умов договору;
5. платежі здійснюються лише при наявності достатньої кількості коштів на рахунках платника; за певних умов банк може надати кредит на оплату рахунків постачальника або взяти  на себе фуекцію платника-гаранта на комерційній основі;
6. зарахування коштів на рахунок одержувача виконується, як правило, після списання відповідних сум з рахунку платника.
Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за  власним  вибором  і  за  згодою  цих  банків  у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України та  іншими актами чинного законодавства рахунки,  передбачені Інструкцією про порядок відкриття  та  використання  рахунків  у  національній  та іноземній валюті, а  також  рахунки  для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).
Для зберігання грошових коштів та здійснення безготівкових розрахунків підприємство відкриває в банку розрахунковий або поточний рахунок. Для цього в банк надаються такі документи:
- заява на відкриття рахунку за встановленою формою;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
- нотаріально засвідчена копія зареєстрованого статуту;
- копія реєстраційного документу органами податкової служби;
- картка із зразками підписів осіб, яким дається право розпоряджатися коштами на рахунку та підписувати розрахунково-касові документи;
- нотаріально засвідчена копія документа про реєстрацію підприємства підприємства в органах Пенсійного фонду України.
Безготівкові розрахунки мають ряд наступних переваг:
- по-перше,  зменшуються витрати обігу, тобто затрати праці, пов»язані з використанням готівкових грошей (карбування, друк, перевезення, зберігання та інш.);
- по-друге, сприяє безперервному обігу коштів.
Між готівковим та безготівковим оборотом існує тісний взаємозв”язок: гроші постійно переходять  із однієї сфери в іншу, змінюючи форму готівкових знаків на депозит в банку і навпаки. Таким чином, безготівковий платіжний оборот та обіг готівкових грошей тісно пов’язані між собою і створюють разом єдиний грошовий оборот країни.

 

Яндекс.Метрика >