...
Конспект уроку з фізики: Заряджання тіл і будова атомів PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Заряджання тіл і будова атомів

Мета: поглибити знання учнів про електризацію тіл, з 'ясувати суть електризації; розвивати в учнів уяву та логічне мислення.
Обладнання: два електроскопи, металевий розрядник, набір по електризації.
Хід уроку
І. Перевірка знань, умінь і навичок учнів.
1.Робота за індивідуальними картками, троє учнів на дошці виконують
завдання з карток.
Картка № 1. Скільки електронів, протонів і нейтронів входить до складу атома хімічного елемента, що знаходиться на 26 місці у періодичній си¬стемі елементів Менделєєва?
Картка № 2. В ядрі атома знаходиться 12 протонів. Скільки електронів і нейт¬ронів є в цьому атомі? Як називається цей хімічний елемент?
Картка № 3. Скільки протонів і нейтронів у ядрі атома урану (див. таблицю)!
2.Індивідуальне опитування.
—Перекажіть зміст § 25. Дискретність електричного заряду. Електрони.
—    У чому суть досліду Резерфорда?
—    Яка будова атома?
3.Перевірка виконання домашніх задач і завдань на дошці. (Двоє учнів по
черзі зачитують свої відповіді на запитання № 2 і№ 3).
II. Оголошення теми, мети уроку.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1.    Слово вчителя (з елементами бесіди).
За звичайних умов у атомі міститься однакова кількість негативно заряджених час¬тинок (електронів) і позитивно заряджених частинок (протонів). Заряди обох частинок по величині однакові, тому атом електронейтральний, тобто не заряджений (заряди скомпенсовані). Якщо з якихось причин тіло втрачає електрони, то воно заряджається позитивно і на ньому залишається не скомпенсованим позитивний заряд.
Тіло заряджається позитивно, якщо воно має меншу, порівняно з нормальною, кількість електронів.
—Чим стане нейтральний атом, що приєднав до себе електрон? (Негативним іоном).
—Яким буде тіло, що прийняло на себе частину електронів? (Негативно
зарядженим).
Отже, все залежить від того, яких зарядів на тілі більше: негативних чи позитивних. При дотику двох різнорідних тіл, наприклад ебонітової палички і шерстяної-тканини (причому це обидва ізолятори), частина зарядів із поверхні шерсті перехо¬дить (у місцях контакту) до ебоніту. Внаслідок цього ебоніт заряджається негатив¬но, а шерстяна тканина — позитивно.
—Як електризуються скляна паличка і клаптик шовку, коли їх потерти одне об одне? (Вислухати відповіді учнів, доповнити, при потребі виправити). Так відбувається в; усіх випадках дотику двох різнорідних тіл, які належать до непровідників електрики. Подібно наелектризуються два різноріді тіла, які належать до провідників (залізо, мідь тощо). Але практично наелектризувати дотиком два металевих тіла не вдається.
Справа в тому, що по провіднику заряди можуть легко переміщатися, а по діелектрику — ні.
Детальніше це питання можемо розглянути на факультативних заняттях.
У провідниках (метали) частина електронів, що перебувають на найбільшій відстані від ядер своїх атомів, слабко взаємодіють з ядром і можуть втратити з ним зв'язок. Такі електрони можуть майже вільно рухатися в тілі провідника. їх називають вільними електронами.
У діелектрику електрони міцно зв'язані з ядрами своїх атомів і не можуть вільно рухатися по всьому тілу.
А зараз уважно спостерігайте за такими дослідами і подумайте над тим, як їх пояснити.
2.Демонстрування дослідів (обговорення експериментів).
Долслід 1. Електризація через вплив (мал. 2.16, с. 82) за допомогою позитивно зарядженої палички.
—Дайте пояснення цьому явищу.
Дослід 2. Електризація через вплив за допомогою негативно зарядженої палички.;
—Спробуйте пояснити механізм електризації.
Дослід 3. Електризація через вплив двох електроскопів, з'єднаних металевим провідником (мал. 2.17, с. 83).
—    Поясніть цей дослід.
3. Слово вчителя (з елементами евристичної бесіди).
Поміркуйте над таким завданням. Якщо два електроскопи зарядити так, як пока¬зано на мал. 2.17 (а), с. 83, і забрати позитивно заряджену паличку, то електроскопи розрядяться. Чому? Що потрібно зробити, щоб електроскопи залишилися зарядже¬ним після того, як заберуть позитивно наелектризовану паличку?
(Вислухати кількох учнів). Якщо відсутня правильна відповідь, то знайти її, прочитавши на с. 83 від слів "Таке заряджання тіл..." і до кінця § 27.
IV.    Підсумки уроку.
V.    Домашнє завдання.
Вивчіть § 27. Дайте відповіді на запитання 1,2,3 із вправи 13 (с. 84).

 

Яндекс.Метрика >