...
Конспект уроку з фізики: Тепловий рух атомів і молекул. Внутрішня енергія тіла. PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Тепловий рух атомів і молекул. Внутрішня енергія тіла.

Мета: сформувати поняття внутрішньої енергії тіла, розкрити зв'язок між температурою тіла і середньою кінетичною енергією його частинок; повторити матеріал про будову речовини та про механічну енергію тіла; розвивати в учнів мислення.
Хід уроку
І. Перевірка знань, умінь учнів.
1. Фронтальне опитування:
—    У чому полягає фізичний зміст температурного коефіцієнта об'ємного
розширення тіл?
—    Назвіть конкретний приклад коефіцієнта об'ємного розширення. Що він
означає?
—Яка з рідин, наведених у таблиці № 1, внаслідок нагрівання на 1К змінює свій об'єм найбільше? Найменше?
—    Чому не можна заповнювати вщерть цистерни з пальним, якщо вони прямують з півночі на південь?
—Чому під час прокладання трамвайної чи залізничної колії між рейками зали¬шають невеликі проміжки?
—    Чому провід ЛЕП {лінії електропередачі) роблять із "провисанням"?
—    Чи змінюється діаметр залізного провідника під час його нагрівання? Чому
ми цього не спостерігаємо?
—    Між двома стовпами натягнуто залізний, мідний та алюмінієвий дроти. Який
із них провис найбільше під час нагрівання на 10 К?
—    З якого матеріалу ви запропонували б виготовити лінійку, якщо треба забез¬печити найвищу точність вимірювання довжини за значних коливань температури?
2. Перевірка виконання домашньої задачі. (Один або кілька учнів по¬відомляють результати своїх розв'язків).
II. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
Ш. Вивчення нового матеріалу.
1. Актуалізація опорних знань учнів:
—    З яких частинок складаються всі тіла?
—        Як рухаються атоми, молекули у твердих тілах, рідинах і газах?
—    Чи залежить інтенсивність руху атомів від температури тіл? Як саме?
—            Пригадайте означення енергії. (Якщо є можливість, то учні самостійно можуть повторити за підручником 7 класу будь-яке визначення).
—            Що таке кінетична енергія тіла?
Що ми називаємо потенціальною енергією тіла? (Якщо необхідно, вчитель
формулює означення сам).

2.    Слово вчителя.
Отже, частинки, з яких складається будь-яке тіло, перебувають у безперервно¬му хаотичному русі, інтенсивність якого залежить від температури — чим вища температура тіла, тим більша швидкість руху атомів, молекул, іонів і навпаки. Мож¬на сказати, що хаотичний (безладний) рух мікрочастинок тіла є тепловим рухом.
3.    Евристична бесіда:
—    Чи має енергію молекула? (Так, кінетичну, бо вона рухається).
—    Чи однакова швидкість руху молекул в одному тілі? (Вчитель уточнює
відповідь учня).
—Чи велика кінетична енергія однієї молекули? (Яг).
—    Чи можна обчислити кінетичну енергію всіх молекул, що складають дане
тіло? Чому? (Ні, бо їх надто багато).
—    Як називають величину, що дорівнює відношенню суми всіх величин до їх
кількості? (Середнє значення величини).
—    Як ви назвали б відношення суми кінетичних енергій усіх молекул тіла до
кількості цих молекул? (Середнє значення кінетичної енергії однієї молекули).
—    Чи мають молекули, крім кінетичної, потенціальну енергію? Чому? (Так, бо
молекули взаємодіють).
4.    Слово вчителя.
Сума кінетичної й потенціальної енергії молекул, що входять до складу тіла, становить так звану внутрішню енергію тіла.
Отже, внутрішня енергія будь-якого тіла—це сума кінетичної енергії хаотично¬го руху його молекул (E^) й потенціальної (Еп) енергії взаємодії їх між собою:
W = Eк+Eп
Цікаво, яка із цих енергій більша. Як ви вважаєте? (Можна вислухати кілька висловлювань учнів).
5.    Робота з підручником.
—    Прочитайте запитання № 5 і № 6 (с. 15).
—    Знайдіть відповіді на ці запитання у § 4 (с. 14), читайте від слів "Співвідношен¬ням цих складових..." і до кінця.
6.    Бесіда з учнями:
—    Чому в газах кінетична енергія молекул більша від потенціальної?
—    Що можна сказати про кінетичну і потенціальну енергії молекул у рідинах?
—    Доля якої енергії визначає внутрішню енергію твердих тіл? Чому?
—    Що визначає температуру тіла?
7.    Загальний висновок робить сам вчитель.

IV. Домашнє завдання.
Вивчіть § 4, підготуйте (усно) відповіді на запитання (с. 15). Виконайте такі до¬машні експерименти: 1. Монету потріть об шорстку поверхню. Що відбувається? 2. Забийте два цвяхи так, щоб монета вільно проходила між ними. Нагрійте монету і спробуйте просунути її між цвяхами.

 

Яндекс.Метрика >