...
Конспект уроку з фізики: Плавлення і кристалізація твердих тіл PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Плавлення і кристалізація твердих тіл

Мета: з'ясувати суть теплових процесів плавлення і кристалізації, переконати Учнів, що плавлення і кристалізація тіл відбуваються за незмінної температури; навчити обчислювати кількість теплоти в даних процесах; закріпити вміння і на¬вички розв'язувати задачі.
Обладнання: нагрівач, колба зі шматочками льоду, термометр до 100 °С.
Хід уроку
I. Проведення атестації (усна форма, 15 хв.).
II. Аналіз контрольної роботи (до 5хв.).
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1.    Розповідь учителя.
Розглянемо ще один процес теплообміну—плавлення і кристалізацію твердих тіл.
Виконаємо такий дослід. Посудину, в якій знаходиться сніг (шматочки льоду), ставимо на нагрівник (електрична плитка, спиртівка) і спостерігатимемо за показа¬ми термометра. Зараз покази термометра нижчі 0 °С. Тобто лід має температуру нижчу ніж 0 °С. Вмикаємо нагрівник. (Поки лід нагрівається, учні записують тему уроку в зошитах і креслять осі координат для побудови графіка). Один із учнів стежить за показами термометра. Обов'язково фіксується температура 0 °С. Через 2 - 3 хв. лід розтанув, покази термометра почали збільшуватися. Зачекаймо кілька хвилин, поки лід розтане і вода почне нагріватися.
За отриманими даними будуємо графік.
Ділянка АВ відповідає процесу нагрівання льоду;
ВС — процесу танення льоду;
CD — нагріванню води.
Якщо охолоджувати воду, відбудетьтся зворотний процес. Причому вода замерзає (кристалізується) при 0 °С і коли закінчиться процес кристалізації, температура почне знижуватися.
Ми спостерігали за процесами, що зображені на гра¬фіку; з'ясуємо це детальніше.

2.    Евристична бесіда:
—    Що можна сказати про температуру танення льоду і кристалізацію води?
—    Що відбудеться, якщо під час танення припинити нагрівання?
—    Під час танення льоду енергія виділяється нагрівником, але температура льо¬ду і води залишається сталою. Який висновок можна з цього зробити ?
—    Що відбувається під час кристалізації?
3.    Слово вчителя.
Отже, на танення льоду необхідно витрачати певну кількість теплоти. Вона потрібна для того, щоб зруйнувати впорядковане розміщення молекулу кристалах льоду.
Кількість теплоти, яка обхідна для того, щоб розплавити 1 кг даної кристаліч¬ної речовини при температурі плавлення, називають питомою теплотою плавлен¬ня і позначають буквою L (ель).
Щоб визначити кількість теплоти, необхідної для плавлення будь-якої маси речо¬вини, потрібно питому теплоту плавлення помножити на масу речовини, тобто:
Q=Lm,       (1)

4.    Робота з підручником.
—    Розгорніть підручники на с. 41.
—    Розгляньте таблицю № 5 (с. 41).
—    Дайте відповіді на запитання:
а)    Яка температура плавлення льоду, нафталіну, спирту?
б)    Яка речовина, із наведених у таблиці, має найвищу температуру плавлення?
Найнижчу?
в)    Що означає цифра 332 для льоду?
г)    Яка речовина має найбільшу питому теплоту плавлення?
ґ) Скільки теплоти віддає 1 кг цинку під час кристалізації й при якій температурі це відбувається?
5.    Слово вчителя.
Речовини, які мають сталу температуру плавлення, називають кристалічними. Але є речовини, що не мають певної температури плавлення. їх називають аморф¬ними. До них належать: скло, пластмаси, віск, смола, пластилін, сургуч тощо.
6.    Заповнення таблиці "Зведена таблиця фізичних величин ".
IV. Закріплення вивченого матеріалу.
Розв'яжіть задачу № 3 із вправи 9 (с. 46).

VI. Домашнє завдання.
Вивчіть § 12. Прочитайте § 13. Зверніть увагу на приклади розв'язків задач. Розв'яжіть задачу № 1 із вправи 9 (с. 46), для сильніших — учнів задача № 2 із] вправи 9. Виконайте експеримент: винесіть посудину з водою на вулицю й зафік¬суйте температуру кристалізації води (не використовуйте медичний термометр).

 

Яндекс.Метрика >