...
Конспект уроку з фізики: Питома теплоємність речовини PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Питома теплоємність речовини

Мета: продовжити ознайомлення з фізичними величинами, від яких залежить кількість теплоти; формувати навички учнів розв'язувати задачі.
Обладнання: дві однакові посудини, два термометри, нагрівач, вода й олія в однаковій кількості (маси цих рідин однакові).
Хід уроку
I.    Аналіз результатів самостійної роботи.
II.    Оголошення теми, мети уроку.
III.    Вивчення нового матеріалу.
1.    Актуалізація опорних знань учнів:
—Яка залежність між кількістю теплоти і зміною температури тіла? —Як називають коефіцієнт пропорційності у даній залежності? —Від чого залежить цей коефіцієнт? —Який фізичний зміст теплоємності тіла?
—Як математично виразити залежність теплоємності тіла від його маси і роду речовини?
2.    Слово вчителя.
Коефіцієнт пропорційності у рівнянні С=c*m (І) називають питомою теплоємністю речовини.
Якщо в рівнянні взяти масу тіла 1 кг, зміну температури Δt =1К, тоді, як бачимо, c = Q, тобто питома теплоємність—це кількість теплоти, необхідна для того, щоб тіло масою 1 кг нагріти на 1К.
Виконаємо такий дослід: однакову кількість олії й води нагріємо в однакових умовах. Бачимо, що олія нагрівається швидше. Однак нагрівач віддав олії й воді однакову кількість теплоти. Очевидно, що для нагрівання, наприклад, 1 кг олії на 1К потрібно менше теплоти, ніж для нагрівання такої ж кількості води на таку ж кількість градусів. Отже, питома теплоємність олії менша від питомої теплоємності води. Таким чином, кожна речовина має свою, відмінну від інших, питому теплоємність.

3.    Робота з підручником.
Розгорніть підручники на с. 27 і розгляньте таблицю № 3. Дайте відповіді на такі запитання:
—Що означає 450 —— для заліза?
—Яка з речовин, що занесені в таблицю № 3, має найбільшу питому теплоємність?
—    Яка з речовин має найменшу питому теплоємність?
—    Порівняйте питому теплоємність води і льоду.
4.    Слово вчителя.
Отже, для будь—якої речовини значення питомої теплоємності означає зміну внутрішньої енергії одиниці маси цієї речовини при нагріванні на 1 К. Очевидно, що при охолодженні 1 кг речовини на 1К її внутрішня енергія зменшується на величи¬ну, яка дорівнює значенню питомої теплоємності цієї речовини.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.
1.    Дайте відповіді на запитання:
— Що таке питома теплоємність речовини?
—Як обчислити кількість теплоти, затраченої для нагрівання тіла або втраченої ним при охолодженні?
2.        Розв’яжіть задачу.

V. Домашнє завдання.
Прочитайте § 8. Зверніть увагу на формулу с = Q/mΔt. Розв'яжіть задачу № 4 із
вправи 6 (с. 26).

 

Яндекс.Метрика >