...
Конспект уроку з фізики: Кипіння PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Кипіння

Мета: сформувати знання учнів про кипіння та його характерні ознаки; розкрити суть процесу кипіння з точки зору атомно-молекулярного вчення; продовжувати розвивати інтерес учнів до вивчення фізичних явищ.
Обладнання: нагрівач, колба з водою, термометр, штатив, скляна посудина з холодною водою.
Хід уроку
І. Перевірка знань учнів.
1. фронтальне опитування:
У чому полягає суть процесу випаровування?
— Що супроводжує цей процес?
— Поясніть процес випаровування з точки зору атомно-молекулярного вчення.
— Від чого залежить швидкість випаровування? Як це можна довести?
—    Як довести, що внаслідок випаровування рідина охолоджується?
—    Чи витрачається енергія на процес випаровування?
—    Що таке питома теплота пароутворення?
—Чи залежить питома теплота пароутворення від температури? Як саме? Як пояснити таку залежність?
— Як обчислити кількість теплоти, необхідної для випаровування рідини?
— Що таке конденсація? Наведіть приклади.
П. Оголошення теми, мети уроку.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Слово вчителя.
Як відомо, нагріваючи рідину, наприклад воду, можна довести її до кипіння. Уважно простежимо за цим процесом.
На нагрівачі знаходиться колба з водою і термометром (воду попередньо на¬гріли до 85 - 90 °С).
Поруч стоїть інша скляна посудина, в яку налито свіжої холодної води (для де¬монстрації бульбашок). Вмикаємо нагрівач.
Зверніть увагу, що на стінках посудини є певна кількість бульбашок. Бульбашки— це повітряні кульки. Вони з'являються внаслідок розчинення газу, в даному випадку— повітря. (Пригадайте, скільки бульбашок виходить із газованої води, коли відкрити пляшку). А тим часом стовпчик термометра піднімається. Але, як бачите, при темпера¬турі трохи вищій за 95 °С нічого особливого не відбувається, лише зростає кількість бульбашок. Пригадайте, як шумить чайник перед закипанням у ньому води. Іноді чути досить сильне потріскування. Ще мить—і ми спостерігати¬мемо кипіння. (Зафіксувати температуру кипіння).

Бачимо, що при температурі, близькій до 100 °С, вода закипіла. Бульбашки з дна і стінок посудини (причому вони стали значно більшими) спливають на поверхню води, лопають (відкриваються), із них клубами виходить пара.

Як потрапляє пара всередину бульбашки?
Бульбашка має об'єм у сотні мільйонів разів більший від об'єму молекули води. Ми знаємо, що при будь-якій температурі відбувається випаровування. Молекули відриваються від поверхні води, в тому числі і від поверхні повітряної бульбашки, і потрапляють до неї всередину. Отже, при будь-якій температурі в бульбашці є водяна пара, яка чинить певний тиск на її стінки. Чим вища температура, тим більша кількість пари знаходиться в бульбашці і тим вищий тиск цієї пари.
Зростання тиску всередині бульбашки в свою чергу призводить до збільшення її об'єму. На бульбашку діє сила Архімеда і коли розміри бульбашки збільшуються, то й сила Архімеда зростає.
Врешті-решт настає момент, коли бульбашка під дією сили Архімеда спливає на поверхню рідини. Так відбувається бурхливе випаровування з усього об'єму рідини. Цей процес називають кипінням. Зауважте, що під час кипіння температура рідини залишається сталою. Для води температура кипіння становить 100 °С при нормальному тиску над її по¬верхнею.
Помістимо посудину з водою, температура якої на кілька градусів нижча від 100° С, під ковпак і викачуватимемо повітря з-під нього за допомогою насоса. Через якийсь час спостерігаємо кипіння води, яке нічим не відрізняється від попередньо¬го. Температура кипіння води під ковпаком при тиску, меншому від нормального атмосферного, нижча за 100 °С.
3. Евристична бесіда:
— Чому вода кипить при температурі нижчій за 100 °С, якщо тиск менший від
нормального атмосферного?
— Чи могла б вода закипіти при 10° С? За якої умови?
— Як змінювалася б температура кипіння води, якби тиск над її поверхнею не
зменшувався, а збільшувався?
— Як можна переконатися, що температура кипіння рідини залежить від тиску іншим способом, не застосовуючи ковпак? (Зафіксувати температуру кипіння води біля підніжжя гори і на її вершині).
—Чому із зниженням тиску температура кипіння знижується, і навпаки?

Ш. Закріплення вивченого матеріалу.
1.    Дайте відповіді на запитання 1, 2,4до§ 15 (с. 52).
2.    Розв'яжіть задачу № 4 із вправи 10 (с. 54).
IV. Домашнє завдання.
Вивчіть § 15, прочитайте § 16, повторіть § 12 - 14. Зверніть увагу на приклади розв'язків задач. Підготуйтеся до самостійної роботи.

 

Яндекс.Метрика >