...
Конспект уроку з фізики: Кількість теплоти PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Кількість теплоти

Мета: ввести поняття кількості теплоти як фізичної величини, що характеризує зміну внутрішньої енергії тіла під час теплообміну; встановити залежність кількості теплоти від маси тіла, роду речовини та зміни температури тіла; сформувати нау¬кове розуміння фізичних явищ.
Хід уроку
1 .Самостійна робота (на 10-12 хв).
Варіант І.
1.    Чому не можна заповнювати вщерть цистерни з пальним, якщо вони пря¬мують з півночі на південь?
2.    Чому нагрівається пилка, якщо нею пиляти дерево?
3.    Перед тим як налити в склянку окріп, туди опускають чайну ложку. Чому
так чинять?
Варіант II.
1.    Чому між рейками залізничної колії залишають проміжки?
2.    Поясніть на якому фізичному явищі грунтується стародавній спосіб добуван¬ня вогню тертям?
3.В якому взутті більше мерзнуть ноги взимку: в просторому чи тісному? Чому?
Варіант III.
1.    Чому провід лінії електропередачі роблять із "провисанням"?
2.    Чому, якщо швидко з'їжджати по жердині або канату, можна обпекти руки?
3.    Чому під сніговим покриттям озимина не вимерзає?
Варіант IV.

1.    Чи змінюється діаметр залізного стержня під час його нагрівання?
2.    Чому запалюється пальне в капсулі патрона при ударі по ньому бойком під
час пострілу?
3.    Який будинок тепліший—дерев'яний чи цегляний, якщо товщина стін одна¬кова? Чому?
П. Оголошення теми, мети уроку.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь учителя.
Під час теплообміну тіло може отримати певну кількість теплоти або ж втратити її.
Коли тіло отримує теплоту, його внутрішня енергія зростає, коли віддає — зменшується. При цьому може статися, що температура тіла зміниться (підвищиться або знизиться), може змінитися агрегатний стан речовини або відбу¬тися виконання роботи.
Найважливішим в усіх цих випадках є уміння обчислити ту кількість теплоти, яку тіло дістає або втрачає.
Оскільки передача певної кількості теплоти під час теплообміну без виконання роботи, як відомо, призводить до зміни внутрішньої енергії, тобто Q = ΔU, а зміна внутрішньої енергії визначається зміною температури, тобто ΔU - Δt, то, очевидно, що
ΔU - Δt   (1).
І справді, чим більшу кількість теплоти ми передамо воді, тим вищою стане її температура.
Щоб у пропорції (1) поставити знак рівності, треба встановити коефіцієнт про¬порційності (це відомо вам з математики):
Q=C Δt.  (2).
Коефіцієнт пропорційності С називають теплоємністю тіла. Його фізичний зміст такий: якщо у рівності (2) Δt = 1К, тоді Q = С, тобто теплоємність тіла (коефіцієнт пропорційності) чисельно дорівнює кількості теплоти, яку потрібно надати даному тілу, щоб підвищити його температуру на 1 К.
Як бачимо С = Q/Δt.
Теплоємність тіла залежить від маси тіла і роду речовини. Якщо одну і ту ж кількість теплоти надати однорідним тілам різної маси, що складаються з однієї і тієї ж речовини, то температура їх зміниться по-різному (можна використати при¬клад, наведений у підручнику).
Це свідчить про те, що теплоємність тіла пропорційна його масі:
С-т.   (3).
Скориставшись тим самим правилом математики, можна пропорцію (3) запи¬сати у вигляді
С = с*т,    (4),
де с—питома теплоємність речовини, тобто теплоємність одиниці маси даного тіла.
Врахувавши рівність (4), матимемо:
Q = cm Δt.
Одиниця кількості теплоти 1 Дж досить мала, тому використовують: 1кДж=1000Дж=103Дж, 1 МДж= 1000000 Дж= 106 Дж, 1кал=4,19Дж.
2. Заповнення таблиці.
(На цьому уроці заносять у "Зведену таблицю фізичних величин " дві фізичні величини: кількість теплоти Q і теплоємність тіла С).
IV.    Закріплення вивченого матеріалу.
Розв'яжіть таку задачу. На скільки градусів нагріється 10 л води, якщо їй пере¬дали 42 кДж теплоти?
V.    Домашнє завдання.
Вивчіть § 7. Підготуйте усні відповіді на запитання до § 7 (с. 26). Ознайомтесь із прикладами задач, що наведені у § 7.

 

Яндекс.Метрика >