...
Конспект уроку з фізики: Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Провідники і непровідники електрики PDF Печать E-mail

Конспект уроку з фізики: Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Провідники і непровідники електрики
Мета: ознайомити учнів із явищем електризації тіл під час їх дотику; на конкретних прикладах переконати учнів в існуванні двох родів зарядів; розглянути взаємодію заряджених тіл; показати роль електризації у техніці і побуті; розвинути інтерес учнів до вивчення електричних явищ, фізичних дослідів.
Обладнання: набір для демонстрування електризації тіл, електроскоп, електро¬метр Брауна, штативи.
Хід уроку  
Вступ до теми.
1. Слово вчителя.
На цьому уроці ми розпочинаємо вивчення другого розділу під назвою "Елект¬ричні явища". Розгорніть підручники на с. 68. Як бачите, другий розділ за обсягом не менший від першого; нам доведеться розглянути 28 параграфів. Ви дізнаєтеся про елек¬тричні заряди й електричне поле, про найменший заряд—заряд електрона і про будову атомів, про джерела електрики і природу електричного струму. Ознайомитеся з такими фізичними величинами як сила струму, напруга, опір, навчитеся складати електричні кола, користуватися амперметром і вольтметром тощо.
Найцікавішими є лабораторні роботи, яких у цьому розділі аж шість, і велика кількість демонстрацій та фронтальних експериментів.
Це дуже важливий розділ фізики 8 класу, бо знання про електричні явища потрібні кожній людині, яку професію вона не обрала б собі в майбутньому.
2. Робота з підручником.
—Прочитайте нас. 68 від слів "Щоб краще уявити значення електрики..." до кінця § 21.
3. Бесіда з учнями.
—Що могло б статися, якби не стало електрики?
—Які переваги має електрична енергія над іншими видами енергії?
4. Розповідь учителя.
У повсякденному житті ми часто спостерігаємо електричні явища. Мабуть вам дово¬дилося спостерігати таке: при скиданні в темряві одягу із синтетичних матеріалів спостері¬гаються іскорки, що супроводиться специфічним потріскуванням; подібне явище відбу¬вається і під час розчісування сухого волосся пластмасовим гребінцем. Це і є невеличкі блискавки і громи.
Якщо при цьому піднести гребінець до дрібненьких клаптиків паперу, то вони притягуватимуться до нього.
5. Демонстрування дослідів.
Учитель демонструє класичні досліди зі скляною й ебонітовою паличками, по¬тертими, відповідно, об шовк і сукно.
6. Слово вчителя.
Ще у 7 ст. до н. є. була виявлена властивість янтарю (бурштину), натертого об шерсть, притягувати до себе ворсинки, пилинки тощо. Янтар грецькою мовою називається електроном. Тому причину притягання тіл янтарем, який натирали шерстю, назвали електричною силою. Звідси й пішла назва—електрика. Явище, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати інші тіла, здавна називають електризацією тіл, а самі тіла називають наелектризованими або такими, що мають електричний заряд.
У 7 класі ви дізналися про те, що всі тіла складаються з атомів, молекул. До складу всіх без винятку атомів (молекул) входять так звані елементарні частинки, що мають невід'ємні від них заряди, а саме — електрони і протони: електрон має негативний заряд, протон — такий самий за величиною позитивний заряд. Тіла наелектризовуються не тільки під час натирання одних тіл іншими. Під час доти¬кання різнорідних тіл також відбувається їх електризація. Тертя лише відіграє роль ущільнення дотику тіл.
7. Демонстрування дослідів.
а) Притягання наелектризованою паличкою метрової дерев'яної лінійки, що може
легко обертатися на лампі, закріпленій на підставці;
б) Притягання водяної цівки наелектризованим гребінцем;
в) Взаємодія двох наелектризованих ебонітових паличок (за мал. 2.6, с. 71);
г) Взаємодія двох наелектризованих паличок—ебонітової і скляної (за мал. 2.7, с. 71).
8. Евристична бесіда:
—    Про що свідчать два перші досліди?
—    Який висновок можна зробити із досліду по взаємодії двох наелектризованих ебонітових паличок?
—    Про що свідчать досліди по взаємодії різноіменно наелектризованих паличок?
9. Слово вчителя.
Різноманітні досліди доводять те, що у природі бувають заряди двох видів: одні — такі, як на ебонітовій паличці, інші — як на скляній. Заряди, що виникають на скляній паличці, потертій об шовк чи папір, домовилися називати позитивними і позначати знаком "+" (плюс), а ті, що є на наелектризованому янтарі — негативни¬ми і позначати знаком "-" (мінус).
10. Евристична бесіда.
Спробуйте зробити загальні висновки зі всього сказаного й побаченого під час демонстрацій дослідів. (Учитель вислуховує відповіді учнів, коректуючи вислов¬лені думки; висновки учні записують у зошитах).
а) Існують заряджені й незаряджені тіла або частинки, з яких вони складаються;
б) Однойменно заряджені тіла (частинки) відштовхуються, різнойменно за¬
ряджені притягуються;
в) Під час дотику, тертя, удару двох різнорідних тіл вони заряджаються різнойменно;
г) До складу атомів входять елементарні частинки: електрони (-) і протони (+), а також незаряджені частинки — нейтрони.

11. Слово вчителя.
Заряд є невід'ємною властивістю певних елементарних частинок. Наголошую: невід'ємною, тобто від електрона і протона не можна забрати цю властивість. Вона для них—невід'ємна.
Коли говорять, що тіло заряджене негативно, це означає, що в ньому більше негативних заряджених частинок (електронів), ніж позитивно заряджених.
Якщо тіло не заряджене, в ньому міститься однакова кількість позитивно і нега¬тивно заряджених частинок: протонів і електронів. Заряди протона й електрона од¬накові за величиною, лише різні за знаком.
Заряджання тіл пояснюється переходом заряджених частинок з одного тіла на інше.
Наприклад, коли потерти скляну паличку об шовк, то частина негативно заряд¬жених частинок (електронів) переходить зі скла на шовк. Паличка заряджається по¬зитивно, а шовкова тканина—негативно.
12. Демонстрування дослідів.
а) Демонстрування будови і принципу роботи електроскопа (за мал. 2.8, с. 73);
б) Демонстрування електроскопа, виготовленого 100 років тому (за мал. 2.9, с. 73);
в) Демонстрування будови та принципу дії'електрометра Брауна (за мал. 2.10, с. 74);
г) Демонстрування провідників і непровідників електрики;
(Розряджання електрометра дотиком руки чиметалевим предметом, що зна¬ходиться в руці, не розряджання електрометра дотиком скла, пластмаси, гуми).
13. Розповідь учителя.
Учитель коротко розповідає про електризацію в різних виробничих процесах: електризація пасової передачі, пилинок борошна під час розмелювання зерна, у текстильній промисловості—під час виготовлення синтетичних волокон, електризація внаслідок коливання бензину в баках тощо.
IV. Домашнє завдання.
Вивчіть §21-23. Дайте (усно) відповіді на запитання до §§ 22, 23. Проведіть експеримент: притягання дрібних папірців наелектризованим гребінцем.

 

Яндекс.Метрика >