...
Конспект уроку (10 клас) Вільне падіння. Прискорення вільного падіння. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.
Мета уроку: дати учням уявлення про вільне падіння й рух тіла, кинутого вертикально вгору, як окремий випадок рівноприскореного руху. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.
Обладнання: трубка Ньютона
Тип уроку: комбінований
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (27 хв)
VI. Підведення підсумків роботи (5 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Учитель проводить усне опитування учнів.
1. Як залежить модуль швидкості від часу в разі прямолінійного рівноприскореного руху?
2. Як залежить шлях від часу в разі прямоліній¬ного рівноприскореного руху?
3. Доведіть, що в разі прямолінійного рівно¬прискореного руху середня швидкість тіла дорівнює півсумі початкової та кінцевої швидкостей
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку:

V. Вивчення нового матеріалу
1. Вільне падіння
Падіння тіл є вільним лише в тому випадку, коли на тіло, що падає, діє лише сила тяжіння. Падіння тіл у повітрі можна при¬близно вважати вільним лише за умови, що опір повітря незначний і ним можна знехтувати.
Рух тіл за умов, коли опором повітря можна знехтувати, на¬зивають вільним падінням.
Вільне падіння тіл першим досліджував Галілей і встановив, що тіла, які вільно падають, рухаються рівноприскорено з одна¬ковим для всіх тіл прискоренням. Це наочно видно з такого дослі¬ду. Помістимо в довгу скляну трубку (один кінець якої запаяний, а на іншому вмонтовано кран для ізолювання об’єму трубки після відкачки повітря) три різні за масою предмети, наприклад, шро¬тинку, пробку та пташину пір’їнку. Якщо трубку швидко перевер¬нути, то на її дно спочатку впаде шротинка, потім пробка, а після цього — пір’їнка. Відбувається це тому, що в трубці міститься по¬вітря, яке створює різний опір руху цих тіл. Якщо повітря з трубки викачати, то всі три тіла падають одночасно. Отже, у вакуумі всі тіла незалежно від їхніх мас падають з однаковим прискоренням.
Достеменно переконатися в тому, що вільне падіння тіл є рів¬ноприскореним рухом, і водночас виміряти прискорення вільного падіння можна завдяки досліду з використанням методу стробоскопічного освітлення.
Численні досліди показують: якщо можна знехтувати опором повітря, то поблизу поверхні Землі всі тіла падають з постійним і однаковим прискоренням g, спрямованим униз.
Це прискорення називають прискоренням вільного падіння. Вимірювання показують, що поблизу поверхні Землі g=9,8 м/с2 (у різних точках земної поверхні залежно від географічної широти й висоти над рівнем моря числове значення g виявляється неодна¬ковим, змінюючись приблизно від 9,83 м/с2 на полюсах до 9,78 м/с2 на екваторі).
2. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Поняття вільного падіння має широке значення: тіло здій¬снює вільне падіння не лише в тому випадку, коли його початкова швидкість дорівнює нулю. Якщо тіло кинуте вниз із початковою швидкістю rv0, то воно при цьому також вільно падатиме. Навіть більше, вільне падіння не обов’язково являє собою рух униз. Якщо початкова швидкість тіла спрямована вгору, то тіло під час вільно¬го падіння певний час летітиме вгору, зменшуючи свою швидкість, і лише потім почне падати вниз.
Під час підйому тіла його швидкість зменшується відповідно до формули   Отже, швидкість дорівнюватиме нулю через час  . Досягши найвищої точки, тіло на мить зупиниться і почне рухатися з прискоренням вільного падіння. Швидкість тіла під час руху вниз збільшуватиметься відповідно до формули υ=gt, де час t відлічується тепер від моменту, коли тіло перебуває в най¬вищій точці.
3. Вільне падіння як окремий випадок рівноприскореного руху
Той факт, що вільне падіння тіл — прискорений рух, не викли¬кає в учнів сумнівів. У цьому вони легко переконуються, спостеріга¬ючи за рухом кульки та інших тіл, що падають. Отже, a=g=const.
Можна запропонувати учням разом з учителем заповнити ниж¬ченаведену таблицю.
Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >