...
Конспект уроку (10 клас) Третій закон Ньютона. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Третій закон Ньютона.
Мета уроку: розкрити зміст третього закону Ньютона, поглибити знання про взаємодію тіл. Розвивати образне та критичне мис¬лення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, праце¬любність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, підручник
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)
VI. Підведення підсумків роботи (4 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Як спрямоване прискорення тіла, якщо відомо напрямок сили, що діє на нього?
2. Використовуючи другий закон Ньютона, поясніть:
а) чому падіння на мерзлу землю більш небезпечне, ніж на пух¬кий сніг;
б) чому, стрибнувши з висоти кількох поверхів на натягнутий брезент, можна залишитися неушкодженим?
3. Яка сила надає прискорення останньому вагону пасажирського потяга, що відходить від станції?
4. До тіла в стані спокою прикладають силу. Чи можна визначити, куди рухатиметься тіло? А якщо тіло вже рухалося?
5. Що можна сказати про швидкість і прискорення тіла, до якого не докладено ніякої сили?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Ми вже багато разів говорили про геніального англійського вченого Ісаака Ньютона. За свої наукові заслуги він навіть одержав лицарське звання й титул лорда. «Природа для нього була відкритою книгою, яку він читав без зусиль», – писав про цього вченого Альберт Ейнштейн. У роботі «Математичні начала натуральної філософії» (1687) Ньютон сформулював «аксіоми руху» – їх тепер називають законами Ньютона. Про третій закон Ньютона – останній закон руху – йтиметься на цьому уроці.
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку:

V. Вивчення нового матеріалу
Третій закон Ньютона
Другий закон Ньютона встановлює залежність прискорення одного з тіл, що взаємодіють, від його маси та сили, яка діє на ньо¬го. Однак у результаті взаємодії кожне тіло отримує прискорення, а отже, на кожне з тіл, що взаємодіють, діє сила. Досліди показу¬ють, що в усіх видах взаємодій прискорення тіл, які взаємодіють, обернено пропорційні масам цих тіл:

З цього співвідношення з урахуванням того, що прискорення, яких набувають тіла в процесі взаємодії, спрямовані в протилеж¬них напрямках, можна записати:
m1a1=-m2a2
Відповідно до другого закону Ньютона, m1a1= F1 і m2a2= F2 де F1 — сила, що діє на перше тіло, а F2 — на друге.
Тому F1 = - F2  Ця рівність виражає третій закон Ньютона:
тіла взаємодіють одне з одним із силами, однаковими за моду¬лем і протилежними за напрямком.
Третій закон Ньютона стверджує, що сили завжди «виника¬ють» парами. Ці сили іноді називають силами дії та протидії. При цьому байдуже, яку з двох сил назвати силою дії, а яку — силою протидії.
Властивості сил, із якими тіла взаємодіють
Сили, з якими взаємодіють два тіла:
а) мають ту саму фізичну природу, оскільки зумовлені тією са¬мою взаємодією;
б) однакові за модулем і спрямовані вздовж однієї прямої про¬тилежно одна одній;
в) прикладені до різних тіл і тому не можуть компенсувати одна одну.
Приклади прояву третього закону Ньютона
Третій закон Ньютона показує, що дія одного тіла на інше має взаємний характер. Однак часто ми бачимо (або відчуваємо) дію, що чиниться лише на одне з двох тіл, які взаємодіють, у той час як дія на інше тіло залишається непоміченою.
Відповідно до третього закону Ньютона, камінь притягує Зем¬лю з такою ж силою, з якою Земля притягує камінь. Тому, коли камінь падає, він і Земля — обидва — рухаються з прискореннями назустріч одне одному. Однак прискорення Землі в стільки ж ра¬зів менше за прискорення каменя, у скільки разів маса Землі біль¬ша від маси каменя. Тому ми й «помічаємо» часто лише одну силу взаємодії із двох — силу, що діє на камінь з боку Землі. А така сама за модулем сила, що діє на Землю з боку каменя, залишається не¬поміченою.
На завершення уроку можна розглянути ще кілька прикладів.
1. Явище віддачі. Сила, що діє на снаряд з боку гармати, дорівнює за модулем силі, що діє на гармату з боку снаряда в момент по¬стрілу. В автоматичній стрілецькій зброї явище віддачі вико¬ристовується для перезаряджання зброї.
2. Реактивний рух. Викидаючи з величезною швидкістю про¬дукти згоряння палива назад, ракета діє на них із величезною силою. Із такою ж за модулем, але спрямованою вперед силою продукти згоряння діють на ракету.
3. Взаємодія Землі й Сонця, Місяця й Землі, рух планет та інших небесних тіл.
4. Рух транспортних засобів.
Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу
1. Яке співвідношення існує між силами, з якими взаємодіють два тіла?
2. Що спільного мають дві сили, з якими взаємодіють два тіла?
3. Чим відрізняються сили, з якими взаємодіють два тіла?
4. Чи існує фізична відмінність між дією і протидією?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Учимося розв’язувати задачі
1. Чому в разі зіткнення легкової машини з вантажівкою пошко¬дження в легкової машини завжди більші, ніж у вантажної?
2. Тіло масою 100 г плаває у воді. З якою силою вода діє на тіло? тіло на воду?
3. Автомобіль розганяється, відштовхуючись від дороги. А від чого відштовхується ракета, що розганяється у відкритому космосі?
4. Терези, на яких стоїть склянка з водою, зрівноважені. Чи порушить¬ся рівновага, якщо занурити у воду палець, не торкаючись дна?
2. Контрольні запитання
1. Чи можна обчислити рівнодіючу сил дії та протидії?
2. У якому випадку дві сили компенсують одна одну?
Про що ми дізналися на уроці
- Третій закон Ньютона:
тіла взаємодіють одне з одним із силами, однаковими за модулем і протилежними за напрямком: F1 = - F2 

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >