...
Конспект уроку (10 клас) Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.
Мета уроку: ознайомити учнів з рівномірним рухом по колу. Розвивати образне та критичне мис¬лення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, праце¬любність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, підручник
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)
VI. Підведення підсумків роботи (4 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Учитель проводить усне опитування учнів.
1. Чи зміниться прискорення тіла, що вільно падає, якщо йому надали початкової швидкості?
2. Як спрямоване прискорення вільного падіння у верхній точці траєкторії?
3. Чим відрізняється падіння тіл у повітрі від їх падіння у вакуумі?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Описувати криволінійний рух досить складно хоча б тому, що різних форм криволінійних траєкторій – безліч. Однак часто виявляється, що не потрібно розглядати рух по кожній кривій окремо. Практично будь-який криволінійний рух можна розглядати як рух по дугах кіл. Як завжди, почнемо з найпростішого – з рівномірного руху по колу.
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає такі завдання уроку:
V. Вивчення нового матеріалу
1. Особливості криволінійного руху
Слід звернути увагу учнів на те, що криволінійні рухи більш поширені, ніж прямолінійні. Будь-який криволінійний рух мож¬на розглядати як рух по дугах кіл із різними радіусами. Вивчення руху по колу дає також ключ до розгляду довільного криволінійно¬го руху.
Перейдемо безпосередньо до розгляду рівномірного руху по колу, тобто руху по колу з постійною за модулем швидкістю.
2. Модуль і напрямок швидкості в разі рівномірного руху по колу
Рівномірний рух по колу часто спостерігається в техніці, на¬приклад, так рухаються частини обертових механізмів. Рух Міся¬ця навколо Землі і планет навколо Сонця приблизно можна вважа¬ти рівномірним рухом по колу.
В разі рівномірного руху тіло проходить однакові шляхи за будь-які однакові проміжки часу. При цьому миттєва швидкість тіла залишається незмінною за модулем.
•    У випадку рівномірного руху тіла по колу модуль швидкості залишається незмінним.
А що ж змінюється? Змінюється напрямок швидкості.
•    У разі руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямована по дотичній до кола в цій точці.
3. Період обертання і обертова частота
Рух тіла по колу часто характеризують не швидкістю руху, а проміжком часу, за який тіло здійснює один повний оберт. Ця ве¬личина називається періодом обертання Т.
•    Період обертання T — це час одного повного оберту.
Щоб здійснити один повний оберт, тіло має пройти шлях 2πr (довжина кола). Отже,             T=2πr/υ.
Тому
•    у випадку рівномірного руху по колу модуль швидкості тіла v, радіус кола r і період обертання T зв’язані співвідношенням
υ=2πr/T.
•    Число повних обертів за 1 с називають обертовою частотою ν.
Одиниця частоти 1/c.
Період і частота є взаємно зворотними величинами: T=1/ν і ν=1/T.
Припустімо, що тіло зробило n повних обертів за час t. Тоді період обертання дорівнюватиме:
T=t/n,
а число обертів за секунду, тобто обертова частота:
ν=n/t.
4. Прискорення в разі рівномірного руху по колу
У випадку руху по колу, як і в разі будь-якого криволінійного руху, напрямок швидкості змінюється з часом. А оскільки швид¬кість тіла змінюється — нехай лише за напрямком, — виходить, тіло рухається з прискоренням. У разі рівномірного руху зміна швидкості зумовлена лише зміною напрямку швидкості. Неваж¬ко довести, що зміна швидкості Δυ спрямована перпендикулярно швидкості — по радіусу до центра кола. Прискорення a  спрямова¬не так само, як і Δυ, тому в разі рівномірного руху по колу
•    прискорення в кожен момент часу спрямоване по радіусу до центра кола.
З цієї причини прискорення тіла у випадку рівномірного руху по колу називають доцентровим прискоренням.
Розрахунок показує, що модуль доцентрового прискорення до¬рівнює:
адоц =υ2/r.
5. Кутова швидкість
Кут повороту за одиницю часу характеризує кутову швидкість.
•    Кутова швидкість — це фізична величина, що дорівнює відно¬шенню кута повороту тіла до проміжку часу, упродовж якого цей поворот відбувся:
ω=α/t

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >