...
Конспект уроку (10 клас) Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.
Мета уроку: засвоєння знань про рівномірний прямолінійний рух та його швидкість. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, дерев’яний брусок, лінійка
Тип уроку: комбінований
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань (7 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (20 хв)
VI. Розв’язування задач (10 хв)
VII. Підведення підсумків роботи (2 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Учитель проводить усне опитування учнів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Механічні рухи є дуже різноманітними. Наприклад, уявіть свій ранок. Ви про¬кинулися, розплющили очі — ваші вії виконали механічний рух. Устали з ліжка — знову механічний рух. Відкрили водопровідний кран; плин води — це теж ме¬ханічний рух. Спробуйте продовжити — і ви зрозумієте: щоб тільки перелічити всі механічні рухи, з якими ви зустрінетеся, наприклад, протягом години, вам години не вистачить! Тому зрозуміло, що описати відразу всі види рухів немож¬ливо. Почнемо з найпростішого.
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку.

V. Вивчення нового матеріалу
План вивчення:
•    Рівномірний прямолінійний рух
•    Швидкість рівномірного прямолінійного руху
Який рух називають рівномірним прямолінійним?
Найпростіший вид механічного руху — це рівномірний прямо¬лінійний рух.
Рівномірний прямолінійний рух — це такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакові пе¬реміщення.
Прикладами рівномірного прямолінійного руху можуть бути рух автомобіля на прямолінійній ділянці дороги (без розгону та гальмування), усталене падіння кульки в рідині, політ парашутиста через деякий час після розкриття парашута.
З визначення рівномірного прямолінійного руху можна зроби ти такі висновки. По-перше, траєкторія такого руху — пряма лінія тому для його опису досить скористатись одновимірною системою координат. Вісь координат, наприклад вісь ОХ, слід напрямити вздовж траєкторії руху тіла. При цьому вектор переміщення буде напрямлений або так само, як вісь координат, або протилежно їй. По-друге, за будь-які рівні проміжки часу тіло здійснює однакові переміщення, тому відношення переміщення s до проміжку часу t, за який це переміщення відбулося, для цього руху є сталою величиною Це відношення називають швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла і позначають символом υ.
Швидкість v рівномірного прямолінійно руху — векторна фізична величина, яка до рівнює відношенню переміщення 8 тіла де часу t, за який це переміщення відбулося:

З означення випливає, що напрямок вектора швидкості збігається з напрямком переміщення тіла, а модуль швидкості визначається за формулою:

Одиниця швидкості руху в СІ — метр на секунду (м/с).
1 м/с дорівнює швидкості такого рів помірного прямолінійного руху, під час якого тіло за 1 с переміщується на відстань 1 м.
Прилад для вимірювання швидкості руху — спідометр.
Для описання руху зручно використо¬вувати графіки.
Як визначити переміщення тіла у випадку рівномірного прямолінійного руху
Скориставшись формулою для визначення швидкості руху тіла  ,
можна знайти переміщення тіла за будь-який проміжок часу:

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >