...
Конспект уроку (10 клас) Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.
Мета уроку: ознайомити учнів з поняттями «імпульс тіла» та «імпульс сили», дати уявлення про сутність закону збереження імпульсу. Розвивати образне та критичне мислення, творчу уяву. Виховувати почуття відповідальності, працелюбність, самостійність, уважність.
Обладнання: плакат, підручник
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Орієнтовний план проведення уроку
І. Організаційна частина (2 хв)
ІІ. Повторення вивченого матеріалу й набутих знань і умінь (5 хв)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (2 хв)
IV. Оголошення теми й мети уроку (2 хв)
V. Вивчення нового матеріалу (30 хв)
VI. Закріплення вивченого матеріалу (4 хв)
Хід уроку
І. Організаційна частина
• Перевірка присутніх.
• Призначення чергових.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Чому зігнутою в лікті рукою можна підняти більший вантаж, ніж витягнутою?
2. Чому в автомобілів, велосипедів гальма краще ставити на задні, а не на передні колеса?
3. Довгий стрижень легше утримувати в горизонтальному поло¬женні за середину, ніж за кінець. Чому?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Закони Ньютона дозволяють розв'язати багато задач, які стосуються руху та вза¬ємодії тіл. Однак на практиці часто буває складно виміряти або аналітично по¬дати сили, що діють на тіло. Як, наприклад, обчислити сили, що виникають у ре¬зультаті зіткнення тіл, адже при цьому змінюються і жорсткість тіл, і коефіцієнт тертя? Або як визначити сили, що виникають під час вибуху? Крім того, для роз¬рахунків потрібно знати час взаємодії тіл, виміряти який теж іноді складно. Виявляється, розв'язання багатьох задач значно простішає, якщо скористатися законами збереження,— законом збереження імпульсу та законом збереження енергії. Ці закони безпосередньо випливають із законів Ньютона, однак відкриті вони були самостійно. Це найбільш загальні й універсальні закони не лише в ме¬ханіці, але й у всій фізиці. Із цього параграфа ви дізнаєтеся про закон збереження імпульсу.
IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку.
V. Вивчення нового матеріалу
Імпульс
Нехай на тіло масою m діє сила F упродовж проміжку часу ∆t. Запишемо другий закон Ньютона у вигляді  , звідки випливає, що mΔυ=FΔt. Ліву частину цього рівняння можна за¬писати у вигляді Δ(mυ), тому дістаємо:  Δ(mυ)=F∆t
- Добуток маси тіла на його швидкість називають імпульсом тіла:
p=mυ.
Одиницею імпульсу в СІ є (кг∙м/с)
- Добуток сили на проміжок часу, упродовж якого діє сила F∆t, називають імпульсом сили.
Отже, використовуючи поняття імпульсу тіла та імпульсу сили, другий закон Ньютона можна сформулювати так:
- зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили, що діє на це тіло:
∆p=F∆t
Це рівняння показує, що, якщо імпульс тіла змінюється за дуже короткий інтервал часу, при цьому виникають великі сили (удар, поштовх, зіткнення). Якщо ж потрібно уникнути надмірно великих сил, збільшують час дії сили.
Закон збереження імпульсу
Розглянемо систему тіл, які взаємодіють лише одне з одним і не взаємодіють з іншими тілами. Таку систему тіл називають замкне¬ною.
Систему тіл, які взаємодіють між собою, можна приблизно вва¬жати замкненою й тоді, коли дії інших тіл компенсують одна одну або надзвичайно малі.
Нехай дві кулі масою m1 і m2 рухаються зі швидкостями υ0 та u0 . У деякий момент часу вони вступають у взаємодію, що триває протягом часу ∆t . У результаті взаємодії швидкості куль стають однаковими — υ1 і u1 . Відповідно до третього закону Ньютона, F12= -F21  Але F12= m1 a1  а F21= m2 a2 Отже,  m1a1 = -m2a2 .
Прискорення, яких набули кулі в результаті взаємодії, дорів¬нюватимуть:

Повну версію уроків можна отримати по замовленню! Звертайтесь!

 

Яндекс.Метрика >