...
Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 3.Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил PDF Печать E-mail

Конспект уроку (10 клас) Лабораторна робота № 3.Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил
Мета уроку: перевірити на досліді умови рівноваги тіла.
Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.
Обладнання: тіло неправильної форми з твердого картону, три мета¬леві скріпки, міцна нитка, три динамометри, штатив з муфтою й тонким металевим стрижнем, набір важків по 100 г.
ХІД РОБОТИ
Дослід № 1
1. Прикріпіть до картону за допомогою скріпок і нитки три дина¬мометри так, щоб три точки кріплення ниток були розташовані приблизно на однакових відстанях одна від одної.
2. Розташуйте картон на столі горизонтально над аркушем паперу.
3. Потягніть за динамометри в різні боки так, щоб картон пере¬бував у стані спокою. Проведіть на картоні лінії, уздовж яких спрямовані нитки, до яких прикріплені динамометри. Запи¬шіть показання динамометрів.
4. Продовжте під лінійку проведені на картоні прямі лінії. Якщо дослід проведено ретельно, ці лінії мають перетнутися в одній точці. З цієї точки вздовж отриманих відрізків спрямуйте в об¬раному масштабі сили, що діяли на тіло. Переконайтеся в тому, що векторна сума цих сил дорівнює нулю.
Дослід № 2
1 Звільніть картон від динамометрів і зрівноважте його в гори¬зонтальному положенні на вертикально розташованому олів¬ці. У точці, у якій тіло спиралося на олівець, зробіть у картоні отвір і закріпіть тіло на горизонтальному металевому стрижні так, щоб воно могло вільно обертатися навколо осі, якою слугує стрижень.
2. До двох скріпок підвісьте важки різних мас: 100 і 200 г.
3. До третьої скріпки прикріпіть ниткою динамометр і з його до¬помогою зрівноважте картон, закріплений на осі. При цьому лінія дії сили, яка діє на картон з боку динамометра, має пере¬бувати в площині картону. Проведіть на картоні лінії, уздовж яких спрямовані нитки, до яких прикріплені важки й динамо¬метр. Запишіть, чому дорівнює вага кожного важка, і показан¬ня динамометра.
4. Зніміть картон зі стрижня і під лінійку продовжте лінії, про¬ведені на картоні. Опустіть перпендикуляри з осі обертання на лінії дії сил і виміряйте їхні довжини — це плечі сил. Отримані значення сил та їх плечей запишіть до наведеної таблиці. Біля кожної із сил позначте стрілкою напрямок, у якому ця сила прагне обертати тіло: якщо проти годинникової стрілки, то по¬ставте стрілку, спрямовану ліворуч, а якщо по годинниковій стрілці — праворуч.

1F    1l    1M    2F    2l    2M    3l    3M


5. Обчисліть моменти кожної з трьох сил (вагу двох важків і сили, прикладеної з боку динамометра) і запишіть їх у таблицю.
6. Переконайтеся в тому, що тіло перебуває в рівновазі, якщо сума моментів сил, які прагнуть обертати тіло в одному напрямку, дорівнює сумі моментів сил, які прагнуть обертати тіло в про¬тилежному напрямку.
7. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви ви¬мірювали та який отримали результат.
Домашнє завдання
1. П.: _________________________________________________
2. Підготуватися до підсумкового тематичного оцінювання з теми «Закони динаміки».

 

Яндекс.Метрика >