...
ЕЛЕМЕНТАРНІ ВІДОМОСТІ З МЕХАНІКИ. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ І СПОКОЮ PDF Печать E-mail

ЕЛЕМЕНТАРНІ ВІДОМОСТІ З МЕХАНІКИ.
МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ
І СПОКОЮ


Вдалині на дорозі видно автомобіль. Ми не чуємо шуму його двигуна і не бачимо, чи обе-ртаються його колеса. Як визначити, чи рухається автомобіль.
Простежимо за положенням автомобіля відносно дерева, яке росте біля дороги. Якщо від-даль від дерева до автомобіля змінюється, ми робимо висновок, що автомобіль рухається; якщо ж не змінюється, значить автомобіль перебуває у спокої
Корабель знаходиться у відкритому морі. Берега уже не видно і не видно ніяких предметів на поверхні води. На палубу вийшов пасажир. Йому важко визначити чи корабель рухається, чи стоїть на місці. Аж раптом удалині він побачив маяк. Корабель став наближатися до маяка. Тепер пасажир зрозумів, що корабель рухається. Отже, рух корабля пасажир визначив відносно маяка.
На паралельних коліях стоять  два поїзди. Раптом один з них рушив.  Пасажиру, який ди-виться на сусідній поїзд, важко визначити, який поїзд рухається. Щоб визначити чи рухається його поїзд, треба вибрати якийсь предмет на землі: приміщення вокзалу, дерево, будівлю чи телеграфний стовп. Відносно цього предмету і можна визначити рухається його поїзд чи стоїть на місці.
Механічним рухом називається зміна положення даного тіла відносно інших тіл.
Механічні рухи тіл дуже різноманітні. Рух Землі, планет, хмар,
води в ріках, поїздів, літаків, автомобілів, різних частин машин і верстатів, людей, тварин, птахів і т.д.
Механічні рухи вивчаються в розділі фізики, що називається механікою. Слово механіка походить від грецького слова “механе” що означає машина або пристрій.
Кожний механічний рух, що вивчається у фізиці, завжди є від¬носний рух. Пароплав руха-ється відносно берега, поїзд — відносно полотна залізниці, різець токарного верстата — відно-сно основи вер¬стам і т.д. Але і берег, і полотно залізниці, і основа верстата самі рухаються ра-зом із Землею.
Тіла, відносно яких розглядається рух, називаються тілами відліку.
Рух тіла відбувається протягом певного проміжку часу. Рухоме тіло під час свого руху за цей час опише лініюю.
Лінія, по якій рухається тіло, називається траєкторією руху.
Проведемо крейдою лінію на класній дошці: ця лінія буде траєкторією руху грудки крей-ди /мал. 45/. Видиму траєкторію руху — світлий слід — заливає в нічному небі метеор /мал. 46/ або сигнальна ракета. На малюнку 47 видно лижний слід, залишений дівчинкою, яка спустилася на ликах з гори. На малюнку 48 штриховою лінією зображено траєкторію лижника, який стрибав з трампліна. Довжина Траєкторії ОА — це шлях, пройдений лижником за час спускання з гори.
За траєкторією рухи тіл поділяються на прямолінійні і криволінійні.

1.    Який рух називається механічним?
2.    Які тіла називають тілом відліку?
3.    Чому кажуть, що Сонце сходить і заходить? Що в даному ви¬падку є тілом відліку?
4.    У вагоні рухомого поїзда сидить пасажир. Що може сказати про його рух провідник вагона і стрілочник, повз якого рухається поїзд?
5.    Навести приклади відносного руху тіл і пояснити, відносно яких тіл пасажир, що їде в автобусі, рухається, а відносно яких перебуває у спокої.
6.    Що таке траєкторія руху тіла?
7.    Якими можуть бути траєкторії руху тіл?
Завдання. Виміряйте довжину свого кроку і, користуючись цією мірою, визначте, який шлях ви проходите від школи до майстерень. За який час ви проходите цей шлях?

 

Яндекс.Метрика >