...
Урок: ЩО ТАКЕ ПРИРОДА? PDF Печать E-mail

Мета: сформувати поняття «природа»; виховувати любов до природи, шанобливе ставлення до природних багатств; розвивати вміння аналізувати факти та робити висновки.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок-подорож.

Обладнання: мультимедійне обладнання, репродукции картин і фотографії з видами природи, видео-фрагмент.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Проблемна ситуація

Учитель наводить приклади висловлювань видатних людей про природу, але саме слово «природа» слід замінити на займенник «вона».

1. Її творчість і творчість людини відрізняються ставленням до часу: вона створює теперішнє, людина створює майбутнє. (М. Пришвін)

2. Немає нічого упорядкованішого за неї. (Цицерон)

3. Вона — єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого змісту. (Й. Ґете)

4. Її та людину об’єднує праця. (І. Мележ)

Питання до класу: скажіть, про що чи про кого так шанобливо, з любов’ю висловлювалися видатні люди різних часів? (Про природу)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та завдань уроку.

IV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Розповідь учителя

Людина любить природу, милується різнобарвними квітами, зеленими луками, синім небом. Вона зобов’язана їй життям. Природа дає людині житло та їжу, одягає і лікує її. Але не кожна людина замислюється над тим, що є природа. А вона, дійсно, є однією зі складових людського буття (поряд з історією). Вона є іншим родом реальності, відрізняючись від історії способом свого існування.

Поняття «історія» й «природа» є співвідносними, однак за змістовими критеріями обмежують одне одного. До середини XIX ст. у науці й філософії взагалі панувала ідея непорушності природи. Найбільш послідовно вона викладена у праці Гегеля «Філософія природи», де наголошується на тому, що природа не піддається історичним змінам.

Отримавши певні знання у природничо-науковій галузі, ви маєте уявлення про те, якою постає природа з погляду природознавства: для нього це практично нескінченна сукупність об’єктивних явищ і процесів. Причому природне виявляється і в самій людині: це її біологічний субстрат, сам людський організм з усіма притаманними йому функціональними виявленнями. Проте у ставленні до природи ще й досі поширеним є уявлення про неї як про невичерпну скарбницю ресурсів.

Таким чином, наука й практика, на яких ґрунтується сучасна техногенна цивілізація, виходять з уявлення про природу як самосущу реальність, яка безмежно переважає можливості людини щодо її теоретичного осягнення й практичного використання. Разом з тим природа усвідомлюється як принципово сприйнятлива для людського розуму й практично підкорювана людиною — досить лише застосувати щодо неї певні людські «хитрощі», опредмечені в різноманітних технічних пристроях і технологіях. Щоправда, самі ці «хитрощі» є нічим іншим, як практичним застосуванням людських знань про ті чи інші вияви закономірностей самої природи. Але й власне можливість мати знання про природу людина приписує собі. Людина дедалі більше намагається реалізовувати стратегію панування та володарювання щодо природи. Й хоча люди садять дерева, зрошують пустелі, рекультивують ґрунти, чистять річки, проте масштаби цієї діяльності не можна зіставити з тими негативними наслідками, яких вони завдають природі.

Сьогодні людство занепокоєно катастрофічним знищенням природи, надзвичайним погіршенням екологічного стану Землі. Уже існує ціла наука — «екологія», яка має розробляти цілу низку заходів, спрямованих на стабілізацію стану навколишнього середовища.

 

Виступи учнів

Захист проектів, рефератів; повідомлення.

 

Віртуальна подорож навколо світу

Подорож супроводжується показом слайдів. На них вміщено назву країни, перелік екологічних проблем, фотографії екологічно небезпечних місць тощо. Коментарі до слайдів робіть вчитель. Учні під час перегляду ведуть записи в зошитах.

 

Робота з документами

Ознайомлення з українськими та міжнародними нормативними документами, які регламентують діяльність людини щодо захисту природи, раціонального використання її ресурсів.

 

V. Підсумки уроку

Обмін думками після подорожі.

 

VI. Домашнє завдання

1. Скласти таблицю «Екологічні проблеми людства в ХХІ ст.».

2. За «Філософською енциклопедією» визначити поняття «соціальна екологія», підготувати відповідь.

 

Яндекс.Метрика >