...
Конспект уроку: СПАДКОЄМНІСТЬ, ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО В КУЛЬТУРІ. ФУНКЦІЇ КУЛЬТУРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА PDF Печать E-mail

Мета: сформувати поняття: «традиції», «звичаї», «інновації», «новаторство»; розкрити сутність функцій культури; виховувати повагу до національної та світової культури, діячів культури та мистецтва, прищеплювати шанобливе ставлення до культурних надбань українського та інших народів світу.

Тип уроку: комбінований урок.

Форма проведення: екскурсія в шкільний музей «Скарбниця».

Обладнання: музичні записи, репродукції картин, вироби майстрів декоративного мистецтва, пам’ятки побутової культури.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

 

II. Актуалізація знань. мотивація учнів

Учитель. Зараз ми з вами входимо до шкільного музею «Скарбниця».

1) Як ви гадаєте, чому музей отримав таку назву?

2) Що зберігається в нашій «Скарбниці»?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь вчителя.

Виділяються такі основні функції культури:

1) гуманістична (людино-творча), тобто розвиток творчого потенціалу людини в усіх формах її життєдіяльності (головна функція);

2) пізнавальна (гносеологічна), бо культура є засобом пізнання і самопізнання суспільства, соціальної групи та окремої людини;

3) інформаційна — функція трансляції соціального досвіду, яка забезпечує зв’язок поколінь всіх часів;

4) комунікативна — функція соціального спілкування, яка забезпечує адекватність взаєморозуміння;

5) ціннісно-орієнтаційна, тобто культура задає певну систему координат, своєрідну «картку життєвих цінностей», в яких існує і на які орієнтується людина;

6) нормативно-регулююча (управлінська), яка проявляється в тому, що культура виступає засобом соціального контролю за поведінкою людини.

Основні закономірності в розвитку культури:

1) Спадковість у розвитку культури (часова і просторова, позитивна і негативна).

2) Залежність типу культури від природних та штучних умов життя суспільства та її зворотний вплив на їх зміну.

3) Нерівномірність розвитку культури, яка виражається у двох аспектах:.

а) розквіт і занепад культури не збігається з епохами розквіту і занепаду в інших сферах суспільного життя, наприклад, в економіці?

б) самі види, елементи культури розвиваються нерівномірно. Сьогодні в занепаді, наприклад, перебуває українське кіномистецтво, бібліотеки, клубні установи, книговидання.

4) Особлива роль особистості, людської індивідуальності в культурному процесі.

Можна виділити декілька тенденцій у нинішній культурній ситуації, що склалась в Україні:

а) деідеологізація культури і ліквідація державної монополії на культуру;

б) приватизація й комерціалізація культури;

в) зростання інтересу до історичної культурної спадщини, в тому числі до релігії і церкви;

г) посилення культурно-комунікативної апатії, послаблення інтересу до питання на користь візуальних, видовищних форм (телебачення, відео), значне зниження відвідувань театрів, кінозалів, музеїв, бібліотек;

д) зростання в побуті елементів антикультури (наркоманії, злочинності, корупції, рекету, проституції, порнографії, патологічних схильностей тощо);

е) особливе занепокоєння викликає стан української мови, українського книгодрукування, бібліотечної справи, кіномистецтва.

Отже, культура не лише поступово стає головним інструментом пояснення поточних соціокультурних трансформацій, але й важливою передумовою соціально-економічного зростання суспільства, мірою соціального прогресу чи регресу.

IV. Виступ екскурсоводів

Розповідь про пам’ятки матеріальної та духовної культури українського народу, які зберігаються в шкільному музеї.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

Підготувати доповіді за темами:

• «Система освіти і Японії».

• «Система освіти в США».

• «Фінська модель освіти».

• «Болонський процес в освіті й участь у ньому України».

• «Швейцарська система освіти».

 

Яндекс.Метрика >