...
Конспект уроку: СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ частина 2 PDF Печать E-mail

Мета: продовжити знайомити учнів з особливостями середньовічної філософії, поглядами тогочасних видатних філософів; виховувати шанобливе ставлення до надбань філософської думки.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Форма проведення: евристична бесіда з елементами медіа-презентацій.

Обладнання: медіа-дошка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Середньовіччя було своєрідною епохою, що відбилася у відповідній філософській думці. Особливості філософії цієї доби почали формуватися ще в надрах античної філософської думки. Найвпливовішим філософським вченням протягом усього Середньовіччя залишався неоплатонізм, а з ХІІІ ст. — аристотелізм. Основною рисою цієї філософії було те, що вона була тісно пов’язана з релігією, її основною проблемою були взаємозв’язок, взаємодія людини й Бога. Проте, хоч філософія й перебувала в тісних зв’язках із теологією, вона розвивалася досить інтенсивно, розхитуючи зсередини середньовічний світогляд і створюючи духовні й теоретичні основи культури доби Відродження й Нового часу.

III. Основна частина уроку

Презентації

Виступи учнів про видатних представників філософської думки епохи Середньовіччя.

Контрольні запитання:

1. У чому полягали особливості розвитку середньовічної філософії?

2. Назвіть імена мислителів, вчення яких ви запам’ятали.

3. Назвіть основні напрямки середньовічної філософії?

4. Що таке схоластика, які її основні ознаки?

5. Що таке «номіналізм» і «реалізм»? У чому полягала суть боротьби між цими двома напрямками?

6. Що таке містика, яку роль цей напрямок відіграв у розвитку європейської філософії?

7. Що ви можете сказати про вчення Августина та його вплив на середньовічну філософську думку?

8. Що ви можете сказати про вчення Фоми Аквінського Блаженного та його роль у розвитку середньовічної філософії?

9. Як ставилися середньовічні мислителі до процесу пізнання?

10. Що таке теорія «подвійної істини»?

11. Яке місце посідає людина в ученнях середньовічних мислителів, як вони її уявляли?

12. Які думки висловлювали середньовічні мислителі щодо організації суспільства?

13. Які були основні ознаки середньовічної філософії в цілому?

14. Яке значення мала середньовічна філософія для подальшого розвитку європейської філософії?

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

1. Скласти список літератури, яку б можна було порадити для вивчення тем «Антична й середньовічна філософія».

2. Здійснити дослідження в групах за темою «Філософія Нового часу»:

• «Френсіс Бекон».

• «Рене Декарт».

• «Томас Гоббс».

• «П’єр Гассенді».

• «Картезіанство».

• «Розвиток сенсуалістичної філософії».

• «Джон Локк».

• «Філософія Джона Толанда».

• «Джордж Берклі».

• «Давид Юм».

• «Розвиток раціоналістичної філософії в Західній Європі».

• «Бенедикт Спіноза».

• «Готфрід Вільгельм Лейбніц».

• «Христіан Вольф».

• «Філософія Просвітництва».

• «Дені Дідро».

• «Жан-Жак Руссо».

• «Клод Адріан Гельвецій».

• «Поль Анрі Гольбах».

 

Яндекс.Метрика >