...
Конспект уроку: ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА PDF Печать E-mail

Мета: сформувати поняття: «політична свідомість», «політична культура»; розкрити процеси їх формування; виховувати повагу до людей різних соціальних груп та політичних поглядів, національну свідомість і політичну культуру.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: захист проектів.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація знань. мотивація учнів

Термінологічний диктант

Дати визначення поняттям: «політична партія», «політика», «ідеологія», «народ», «політичне лідерство», «політична еліта», «однопартійна та багатопартійна системи», «плюралізм».

III. Захист учнівських проектів

Теми проектів

1) «Сучасні політичні партії в Україні».

2) «Багатопартійна система: за чи проти?»

3) «Сутність політичного лідерства».

4) «Механізми політичного лідерства».

5) «Роль народу в сучасному політичному житті України».

V. Вивчення нового матеріалу

— Термін «політична культура» вперше з’явився в XVIII ст. у працях німецького філософа І. Гердера. Але теорія, яка вивчала би це явище світу

політики, зародилася набагато пізніше — в 50—60-ті роки XX ст. Американський учений Г. Алмонд, досліджуючи політичну систему поряд з традиційним інституційним характером політичних систем та їх функцій, виокремив також і орієнтаційний характер цих соціальних відносин. Цей характер визначав ознаки певного класу політичних явищ — політичну культуру, яка поєднувала інституційний і реальний рівні функціонування політичної системи.

Сьогодні в політології склалося три основних підходи щодо трактування політичної культури.

Перший підхід ототожнює політичну культуру з усією сукупністю духовних явищ. Політична культура розглядається як форма громадської свідомості або психічного складу соціуму, що не включає при цьому всі практичні, поведінкові форми свого існування.

Інші вчені бачать у політичній культурі прояв нормативних вимог або сукупність типових зразків поведінки людини в політиці. Іншими словами, політична культура визначається в даному випадку як регулятор політичної поведінки.

Є ще одна група вчених, які вважають політичну культуру як спосіб, стиль політичної діяльності людини, що передбачає втілення її переконань, ідеалів, принципів.

Тож політична культура — це ціннісно-нормативна система, якої дотримується суспільство, один з важливих елементів політики. Ця система існує у вигляді поширених і загальноприйнятих більшістю населення основних політичних цінностей та ідеалів.

Дуже часто саме в політиці окремі особистості та цілі соціальні групи намагаються реалізувати свої соціально значущі інтереси. Але це не безпосередній процес — він виражається в ставленні до влади, політичних інститутів, еліт, лідерів тощо, вирізняючись різноманітністю значень і змістів, які закладаються в це поняття.

VI. Підсумок уроку

1) Чи можливо сьогодні говорити про сформовану чітку та зрозумілу для більшості людей політичну культуру в Україні?

2) Яка історична доля формування національної свідомості та політичної свідомості нашого народу? Відповідь аргументуйте історичними прикладами.

VII. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

 

Яндекс.Метрика >