...
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з статистики Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків PDF Печать E-mail


Зміст
ВСТУП
ЧАСТИНА 1. Методи попереднього аналізу досліджуваної сукупності: варіації, центру і форми розподілу
Завдання 1.1. Узагальнення вихідних даних статистичного спостереження
Завдання 1.2. Побудова і аналіз ряду розподілу урожайності цукрового буряка
Завдання 1.3. Оцінка варіації  урожайності цукрового показника
Завдання 1.4. Оцінка форми і центра розподілу урожайності цукрового буряка

ЧАСТИНА 2. Методи аналізу зв’язку результативної ознаки з основними факторами
Завдання 2.1. Групування результатів статистичного спостереження
Завдання 2.2. Кореляційно-регресійний аналіз зв’язку досліджуваного показника з факторами

ЧАСТИНА 3
. Методи аналізу динаміки і тенденцій розвитку досліджуваного показника
Завдання 3.1. Розрахунок аналітичних і середніх показників динаміки урожайності цукрових буряків
Завдання 3.2. Виявлення тенденції і закономірності розвитку урожайності цукрового буряка

ЧАСТИНА 4. Методи прогнозування рівня розвитку урожайності цукрового буряка
Завдання 4.1. Прогнозування за рівнянням множинної регресії
Завдання 4.2. Прогнозування динаміки досліджуваного явища
Висновки і пропозиції
Перелік використаної літературних джерел
Додаток

Вступ
В даній розрахунковій роботі нам потрібно показати рівень урожайності цукрового буряка по господарстві, фактори, що впливають на нього.
Матеріалом для проведення аналізу і прогнозування є матеріали статистичного прогнозування по сільськогосподарському підприємстві СГТЗОВ «Наддністрянське», с. Калачківці Кам’янець – Подільського району Хмельницької області. Періодом дослідження є статистичні дані з 1988 по 2009 рік.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на практиці з допомогою статистичних методів проаналізувати, узагальнити, зробити висновки.
Дане завдання дає змогу реалізувати мету розрахункової роботи і полягає в тому, щоб виконати розрахунки за допомогою наступних статистичних методів: побудова рядів розподілу та їх графічне зображення, аналіз варіації, середні величини, зведення та групування статистичних даних, кореляційно-регресійний, аналіз динамічних рядів та тенденцій у них.

Частина 1
Метод попереднього аналізу досліджуваної сукупності: аналіз варіації, центру і форми розподілу
Завдання 1.1. Узагальнення вихідних даних статистичного спостереження
Даними для статистичного дослідження урожайності цукрових буряків вибрано основні статистичні показники, які акумулюють економічну ефективність вирощування.
Вихідними даними статистичного дослідження вибрано дані по СГТЗОВ «Наддністрянське», с. Калачківці Кам’янець – Подільського району за період 1988 – 2009 роки (додаток А). По даному господарству було відібрано первинні дані, на основі яких проводилися розрахунки (табл. 1.1). Такими даними є посівна площа буряка, виробнича собівартість, прямі затрати праці, валовий збір. На основі вихідних даних були розраховані показники, що характеризують економічну ефективність вирощування цукрового буряка: урожайність цукрового буряка ц/га., грошові затрати на 1 га цукрових буряків, грн., затрати праці на 1 га цукрового буряка, люд.-год..
Результативний показник – урожайність цукрових буряків розрахований шляхом діленя волового збору цукрових буряків на посівну площу буряка. Як видно з таблиці 1.1 за досліджуваний період урожайність з 1 га буряка коливалась, при цьому найвища була в 1998 році -  164,278 ц/га, а найнижча в 1990 році 102,540 ц/га.
Вихідними даними є виробнича собівартість, посівна площа цукрового буряка, затрати праці, виробнича собівартість. На основі вихідних даних були розраховані вибрані фактори: грошові затрати на 1 га цукрових буряків, грн., затрати праці на 1 га цукрових буряків, люд.-год..

Дану роботу ви можете отримати по замовленню!

 

Яндекс.Метрика >