...
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА PDF Печать E-mail

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

 

ЗМІСТ:

 

ВСТУП 3

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА І АНАЛІЗ РИНКУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ОБЛІКУ  В ГОСПОДАРСТВІ

1.1.Організаційна структура господарства 5

1.2. Технічна забезпеченість і структура основних засобів виробництва 14

1.3.Організація та використання машинно-тракторного парку і інших засобів виробництва 17

1.4 Організація обліку в господарстві 18

2. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

2.1.Удосконалення структури основних виробничих фондів 20

2.2. Потреба в основних фондах сільськогосподарського призначення на перспективу 25

2.3. Економічна ефективність заходів по удосконаленню організації використання основних засобів виробництва 36

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ДОДАТКИ 45

 

 

ВСТУП

 

У вирішенні завдань, поставлених перед національною економікою України, важливе місце займає підприємство як її первинна ланка, товаровиробник.

В умовах сучасної ринкової економіки дуже велика увага приділяється конкурентоспроможності підприємства та його продукції, стабільності підприємства, його можливості збільшувати обсяги свого виробництва, тобто всьому, що стосується ефективності діяльності виробника.

В умовах становлення ринкових відносин, розвитку різних форм господарювання велике значення мають формування матеріально-технічної бази,  організації відтворення засобів виробництва і постачання сільськогосподарських підприємств засобами виробництва.

Система забезпечення сільськогосподарських підприємств засобами виробництва та різними матеріалами являє собою процес розподілу або вільного придбання засобів виробництва і раціональне забезпечення ними на основі товарно-грошових відносин. Це ланка, що пов'язує промислові підприємства - виготівників матеріально-технічних засобів із сільськогосподарськими підприємствами.

В нашій курсові роботі ми досліджуємо організацію використання основних засобів у підприємстві, ринки і планування матеріально-технічного постачання сільськогосподарського підприємства на основі матеріалів СГК „Летава" с. Летава Чемеровецького району, Хмельницької області. Для цього виконаємо такі завдання:

1)вивчимо закономірності формування і функціонування світових і вітчизняних  ринків послуг, технологій, матеріалів, ресурсів

2)проаналізуємо форми матеріально-технічного забезпечення і використання ресурсів;

2) перевіримо забезпеченість господарства матеріально-технічними ресурсами;

3) вивчимо структуру, динаміку та їх стан;

4) виявимо ступінь впливу окремих факторів на використання виробничих фондів;

5) обґрунтуємо рекомендації щодо раціональних розмірів, кількісного та якісного складу цих фондів залежно від природних та економічних умов господарства, а також щодо поліпшення використання наявних у господарстві засобів виробництва.

При написанні даної розрахункової роботи використані такі джерела інформації як річні звіти господарства  за 2007 - 2009 роки, звіт про фінансові результати діяльності, нормативні акти, посібники, наукові видання.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА І АНАЛІЗ РИНКУ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ОБЛІКУ  В ГОСПОДАРСТВІ

1.1.Організаційна структура господарства

 

Згідно агрокліматичного районування України територія СК “Летава” Чемеровецького району Хмельницької області розташована в зоні західного Лісостепу, в південному тепло-вологому агрокліматичному районі. Клімат даного району зумовлений його географічним положенням  в південній частині Волино-Подільської височини.

В цілому, кліматичні умови території в сприятливі для вирощування районованих сільськогосподарських культур.

Територія СК “Летава” розташована в центральній частині Чемеровецького району. До кладу СК “Летава” входять три населених: с. Летава, с. Чагарівка, с. Михайлівна та хутір Нове життя. Центральна садиба   знаходиться  в  с. Летава на відстані 18 км від районного центру  - смт Чемерівці,  і 100 км від обласного центру  - міста Хмельницький.

Сполучення з районним та обласним центрами  здійснюється шляхами з твердим покриттям.

Напрямок господарської діяльності - зерно-буряковий з розвиненим тваринництвом.

У сільському господарстві України будь яке підприємство являє собою виробничо-господарську одиницю, яка зусиллями свого робочого колективу здійснює виробництво продукції, її переробку, реалізацію; надає різноманітні послуги виконує інші економічні та соціальні функції. Кожне підприємство – це (згідно із законодавством України) самостійний трудовий колектив, первинний осередок держави як об’єднання працівників для спільної трудової діяльності.

Сільськогосподарський кооператив “Летава” у своїй діяльності керується чинним законодавством (Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”). Сільськогосподарський кооператив - це підприємство створене для спільного виробництва сільськогосподарської продукції. Метою господарювання є отримання доходу. Суттєво, що члени кооперативу є водночас його працівниками, тобто тісно пов’язані майнові, управлінські та трудові відносини.

 

 

Дану роботу можна придбати по замовленню. Замовлення приймаються по електронній адресі на головній сторінці!

 

Яндекс.Метрика >