...
Розрахункова робота з аналізу господарської діяльності на тему: «Аналіз ефективності виробництва основних видів продукції рослинництва» PDF Печать E-mail

Зміст

Вступ

1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

2. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва (вказати вид продукції у підприємстві)

2.1. Місце і значення продукції рослинництва в економіці підприємства

2.2. Аналіз динаміки і виконання плану розміру посівних площ, уро-жайності і валового збору продукції

2.3. Аналіз виробництва, валової продукції рослинництва.

2.4. Аналіз урожайності сільськогосподарських культур.

3. Шляхи та розрахунок резервів нарощування обсягів виробництва та підвищення якості продукції

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

 

Вступ

Сільське господарство — одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання мають свої особливості, де діють нові економічні закони, а дія притаманних всьому суспільству способу виробництва законів набуває специфічних форм, ці особливості значною мірою залежать від природних факторів. Для забезпечення життя більшості населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю народного господарства. Так, наприкінці ХХ ст. з 6 млд. населення земної кулі у слаборозвинутих країнах світу голодує близько 1 млд. чол. Проблема нормального забезпечення продуктами харчування гостро стоїть для сотень мільйонів населення в різних куточках нашої планети, в т.ч. в Україні. Сільське господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з природою, від якої значною мірою залежить здоров’я людини, її психологічний, нервовий, емоційний стан тощо.

Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур. Це пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням. Зерно та продукти його переробки є основою харчування людей; воно є незамінним кормом при виробництві продукції тваринництва, а також основною сировиною для переробної промисловості. Зерно є важливим експертним продуктом і має забезпечувати значні надходження валютних коштів державі. Адже в процесі зберігання зерно майже не втрачає своєї якості а, отже, придатне для створення державних резервів продуктів харчування та кормів. Продовольче споживання зерна складається з його використання на виробництво борошна, круп, консервів і деяких інших продуктів,які вживаються людиною в їжу. Всі основні зернові і зернобобові культури тією чи іншою мірою йдуть на продовольче.....

 

 

Розділ 1

Коротка організаційно-економічна характеристика господарства

СВК «Полянський» село Поляни, Волочиського району, Хмельницької області знаходиться в південно-західній частині лісостепу.

До складу господарства входить три населених пункти, а саме село Поляни, Канівка, Петрівка. Центральна садиба знаходиться в селі Поляни, яке розташоване на віддалі 6 км. від районного центру міста Волочиськ та 75 км. від обласного центру міста Хмельницький.

Господарство орендує 2222 га. сільськогосподарських угідь, з них 1980 га. ріллі, яку обслуговує дві транспортно-рільничих бригади. Також в господарстві є дві ферми ВРХ, в яких налічується 253 голів дійного стада та 435 голів молодняка і СТФ, де є в наявності 415 голів свиней.

Ґрунти всі чорноземі, що сприяє вирощуванню високих врожаїв сільськогосподарських культур. Землі господарства поділені гідромеліоративними каналами. Частина земель розташована на схилах, що сприяє деяким труднощам при їх обробітку.

Температура в літній період буває найвищою +35* С , а найвищою +16*С. В зимовий період найвищої позначки сягає до -24*С, найвища-6*С. кількість середні опадів на 1м 2 складає близько 570мм.

Для обслуговування виробничих процесів в господарстві є в наявності 36 тракторів різних марок, автопарк із кількістю 17 автомобілів різних марок, будівельна бригада, 2 комори з набором техніки. Для переробки продукції функціонують млин та пекарня.

В господарстві налічується 156 чоловік працюючих, з них: в тракторно-рільничих бригадах – 46 чоловік, на фермах – 72 чоловіка та обслуговуючого персоналу – 32 чоловіка. [8]

Виробничий напрямок господарства зерновий з розвинутим тваринництвом.

Рівень виробництва основних видів рослинництва можна визначити за допомогою такого показника, як урожайність. Це відносний економічний показник стану в розвитку рослинництва. Він залежить, як від природно-економічних умов, так і від рівня організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

Товарність виробництва – один з важливих показників господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Вона являє собою процентне відношення товарної продукції до валового її виробництва і характеризується обсягом реалізації. Високий рівень товарності властивий високорозвиненому сільськогосподарському виробництву, це головний шлях збільшення товарного фонду країни. Цей показник показує як добре реалізовується виготовлена в даному господарстві продукція.

Товарність продукції рослинництва СВК «Полянський» можна розглянути в таблиці 9.

Дану роботу можна отримати по замовленню по електронній адресі на головній сторінці!
 

Яндекс.Метрика >